Statistický úřad se zaměří na úroveň domácností

Český statistický úřad organizuje i letos v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, celorepublikové výběrové šetření o životních podmínkách domácností EU - SILC 2014, které navazuje na předchozí ročníky.

Smyslem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociálním a ekonomickém postavení, o různých typech příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční v Českých Budějovicích od 22. února do 11. května 2014 v 666 domácnostech prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Primátora města Juraje Thomu o tom informovali statističtí odborníci s tím, že se pracovníci zapojení do šetření budou prokazovat pověřením k výkonu funkce. Při vlastním zpracování údajů bude zaručena anonymita v souladu s platnou legislativou.