Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017025 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4038011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 09:14:03
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40133222Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování19. června 2017 09:17:15
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40290101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 09:17:57
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 09:19:15
01.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 20174231083Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 10:57:35
01.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 201742242133Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 10:58:17
01.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 201742241413Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 10:58:58
01.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 20. 6. 20174224738Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 10:59:40
02.Cena statutárního města České Budějovice za rok 20164239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 11:03:25
03.Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 3. 6. 2017 - zajištění účasti elitních běžců4129174Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 11:09:51
04.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4130146Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 11:14:06
05.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 11:15:22
06.Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 11:31:58
07.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 11:33:31
08.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 11:34:07
10.Změna územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7- ukončení procesu pořizování (tento bod bude projednán po Vystoupení občanů)3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 14:23:35
09.Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 - informace o průběhu zpracování3834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 15:12:18
09.Strategický plán města České Budějovice na období 2017 - 2027 - informace o průběhu zpracování38140204Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování19. června 2017 15:13:38
11.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 20173629034Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 15:40:19
11.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 20173625038Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 15:40:52
11.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 28. 6. 20173626037Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 15:41:25
12.Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo3634002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 15:43:06
13.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice36240012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 15:57:35
13.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 15:59:14
14.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20163633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:00:15
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"3632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:01:26
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"36210411Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:03:23
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:04:04
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:04:38
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:05:28
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:05:59
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"3632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:07:09
18.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 16:08:34
19.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/20183531022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:17:15
20.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Staré Hodějovice3534001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:19:05
21.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, jíž se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/20173432002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:23:37
22.Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-201832220010Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:26:13
23.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice3223009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:28:08
24.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 20163226006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:37:55
25.Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20163229012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:39:27
26.Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 20163331002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:45:30
27.Dodatek č. 8 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice3327015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:47:29
28.Fond podpory kvality bydlení - posouzení dalšího trvání3327006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:53:00
29.Rozpočtové opatření číslo 703326007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:54:56
30.Rozpočtová opatření číslo 79 až 813328005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:56:56
31.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 263331002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 17:58:27
32.Majetkové dispozice3321048Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval pro19. června 2017 18:08:10
32.Majetkové dispozice3321048Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:08:48
32.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1152/18 a části pozemku parc. č. 1152/4 v k. ú. České Budějovice 2, Vltavské nábřeží3317079Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:18:42
32.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj)3329004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:20:24
32.04.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210 a 2440/211 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková3328023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:22:07
32.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic3331002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:23:23
32.06.Dispozice s majetkem města – prodeje pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice3322029Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:24:42
32.07.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2099/241 a parc. č. 2099/243 u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 23325008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:26:03
32.08.Dispozice s majetkem města - záměr budoucího přijetí daru prodloužené kanalizace na pozemku parc. č. 1454/1, k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní)3308196Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování19. června 2017 18:35:55
32.09.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek)33015144Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování19. června 2017 18:40:24
32.10.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV32212144Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování19. června 2017 18:51:27
32.11.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 8/24 a 8/25 v k. ú. České Budějovice 53228004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:54:17
32.12.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Zastávky MHD Dlouhá louka, České Budějovice“, k. ú. České Budějovice 23226006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:55:50
33.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3027003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 18:58:52
34.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20163028002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 19:00:07
35.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20163028002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 19:01:16
36.Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva pro opatření 229142103Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 19:20:54
37.Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení2921017Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 19:33:02
38.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s Nadací Jihočeské cyklostezky, týkající se navýšení finančního příspěvku statutárního města České Budějovice na činnost a projekty nadace2928001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 19:37:26
39.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20172926003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 19:39:59
40.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice2323000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. června 2017 19:41:28

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.