Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2015010 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4033160Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:24:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4040000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:25:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:27:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4040000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:27:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4039010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:28:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4036013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:30:00
01.Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4033025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:52:00
01.Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4033025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 09:55:00
02.Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4134016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 10:01:00
03.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská II v katastrálním území České Budějovice 64135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 10:04:00
04.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka V v katastrálním území České Budějovice 2 dle upraveného návrhu43237103Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:12:00
05.Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v katastrálním území České Budějovice 243250612Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:14:00
06."""""""""""""""Změna č. 2 regulačního plánu """"""""""""""""Plavská"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 7"""""""""""""""4339013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:17:00
07."""""""""""""""Změna č. 2 regulačního plánu """"""""""""""""Pražská čtvrt a lokalita Lannova"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 3'"""""""""""""""4341011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:19:00
08.Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice4340003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:20:00
09.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích4227582Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:38:00
10.Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním  městem České Budějovice4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:42:00
11.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Včelná43171178Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti12. října 2015 11:45:00
12.Dodatky ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4338005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:47:00
13.Dodatek ke zřizovací listině školy zřizované statutárním městem České Budějovice4338005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 11:48:00
14.Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra42290310Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 12:23:00
15.Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 20164228059Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 13:44:00
16.Investiční dotace Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích na vytvoření nové stálé expozice o Českých Budějovicích4234008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 13:46:00
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu statutárního města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20154233009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 13:48:00
18.Rozpočtové opatření číslo 1554233009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 13:49:00
19.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20154233018Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 13:53:00
20.Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2016 až 201942310011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 13:56:00
21."""""""""""""""Předložení žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR """"""""""""""""Podpora terénní práce pro rok 2016 k projektu """"""""""""""""Terénní práce 2016"""""""""""""""""""""""""""""""42290013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 13:58:00
22.01.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01A“  (parc. č. 2061/589)42300012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:05:00
22.02.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/627)42320010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:06:00
22.06.Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti na části pozemku parc. č. 3950/2 v k. ú. České Budějovice 74234008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:10:00
22.07.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. České Vrbné  -kabel NN, vsakovací  systém4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:11:00
22.08.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o zřízení věcného práva předkupního (Velká solnice), k. ú. České Budějovice 14226097Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:14:00
22.09.Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. České Budějovice 742290013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:24:00
22.10.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 3/46, č. 3/47 a č. 3/54 v k. ú. Haklovy Dvory  41300110Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:26:00
22.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – lokalita Šindlovy Dvory4132009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:28:00
22.12.Dispozice s majetkem města -prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 -Větrná41261410Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:33:00
22.14.Dispozice s majetkem města - prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4180 v k. ú. České Budějovice 34130029Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:35:00
22.15.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 81/3 v k. ú. Borek u Českých Budějovic – lokalita úpravna vody41270410Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:36:00
22.16.Dispozice s majetkem města -záměr prodeje části pozemku parc. č. 3363/1 v k. ú. České Budějovice 3 s nákladní rampou41025412Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. října 2015 14:38:00
22.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2802/2 v k. ú. České Budějovice 74112758Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. října 2015 14:40:00
22.18.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2739 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic4103047Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. října 2015 14:41:00
22.19.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní části parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2 – Nová Vltava41280112Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:44:00
22.20.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2015/67 v k. ú. České Budějovice 241515147Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. října 2015 14:50:00
22.21.Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Rudolfovská  tř. 352/154, k. ú. České Budějovice 44032008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 14:54:00
22.22.Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky v domě Česká 199/12 v k. ú. České Budějovice 14003028Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. října 2015 14:55:00
22.23.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 33926076Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:09:00
22.24.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory)39260211Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:24:00
22.25.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 73933006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:26:00
22.26.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Hvízdala  3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:27:00
22.27.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – lokalita U Výměníku  3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:29:00
22.28.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2779/1 v k. ú. Třebotovice – JK -SÚS3830008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:30:00
22.29.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1805/39 v k. ú. České Budějovice 338280010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:33:00
22.30.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1260/2 v k. ú. České Budějovice 33831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:35:00
22.31.Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 3355/6 v k. ú. České Budějovice 632014108Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. října 2015 15:51:00
22.32.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku  parc. č. 933 v k. ú. České Budějovice 2 – Boreckého ul. sídliště Vltava3025005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:53:00
22.33.Dispozice s majetkem města -budoucí odkoupení části  pozemku parc. č. 902/16 v k. ú. České Budějovice 33026004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 15:57:00
22.34.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby vjezdu na pozemku parc. č. 1918/2 v k. ú. České Budějovice 43227041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:03:00
22.35.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Komunikace a zpevněné plochy bytového domu Vanessa“ v k. ú. České Budějovice 73430004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:05:00
22.36.Dispozice s majetkem města -odkoupení dokončené a zkolaudované stavby na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 335240011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:07:00
22.37.Dispozice s majetkem města – odkoupení části stavby „ZTV Dopravní připojení zóny Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 23531004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:08:00
22.38.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání staveb ZTV včetně pozemků – stavba „ZTV BRANIŠOVSKÁ“ v k. ú. České Budějovice 2 -zrušení usnesení3527053Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:11:00
23.Záměr vypsání veřejné zakázky investičního odboru -realizace akce v r. 20163733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:15:00
24.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 20153737000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:17:00
25.Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:20:00
26.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 29. června, 8. a 22. července, 3., 6. a 26. srpna, 2., 9. a 30. září3730007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:22:00
27.Změna termínu zasedání Zastupitelstva města České Budějovice II. pololetí 20153731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. října 2015 16:24:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.