Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016013 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4331093Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 09:32:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43102526Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti8. února 2016 09:39:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43151189Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování8. února 2016 09:40:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43272113Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 09:41:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 43320011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 09:41:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 09:42:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 42255210Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 09:47:00
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova v katastrálním území České Budějovice 74238013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 10:07:00
02.Žádost fotbalového klubu TJ Malše Roudné, z. s., o finanční příspěvek na uhrazení nákladů spojených se sportovní činností dětí a mládeže41213197Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování8. února 2016 10:12:00
03.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/20164135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 10:14:00
04.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4134106Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 10:18:00
05.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. -Dodatek č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 20164139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 10:38:00
06.Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice4237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:00:00
07.Poskytování tísňové péče pro občany města České Budějovice4141000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:06:00
08.Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s paní Jaroslavou Sulimani4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:08:00
09.Zřízení peněžního fondu -Fond pro dopravu v klidu41244112Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:17:00
10.Rozpočtová opatření číslo 7 až 104141000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:55:00
10.Rozpočtová opatření číslo 7 až 104138030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:56:00
10.Rozpočtová opatření číslo 7 až 104140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:57:00
10.Rozpočtová opatření číslo 7 až 1041270104Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:57:00
10.Rozpočtová opatření číslo 7 až 104140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 11:58:00
11.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 34140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 12:15:00
12.Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku  na činnost Jihočeské hospodářské komoře na rok 20164134115Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 13:32:00
12.Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku  na činnost Jihočeské hospodářské komoře na rok 20164135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 13:33:00
13.Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města -změna hodnoty závazných indikátorů 4138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 13:41:00
14.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20154137013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 13:43:00
15.„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ -smlouva o financování42300210Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 14:34:00
16.01.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú. České Budějovice 2, ul. E. Rošického4131433Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 16:12:00
16.02.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1650, 2216/70, 2208/1 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 (cyklostezka „U Sodovkárny“)40290011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 16:17:00
16.03.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemek parc. č. 25/32 v k. ú. České Budějovice 3 – DPmČB, cyklostezka ČB -Borek40290011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 16:18:00
16.04.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3952 v k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 1002 v k. ú. Litvínovice – cyklolávka u TJ Meteor40280012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 16:19:00
16.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 541/4 a parc. č. 543/1 v katastrálním území České Budějovice 3 -  Nemanice (ul. Rybářská)40951313Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování8. února 2016 16:23:00
16.06.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků v k. ú. Třebín a k. ú. Dubné – pozemkové úpravy komunikací, obec Dubné3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 16:44:00
16.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 – Ant. Barcala čp. 1470, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)3827029Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 16:51:00
16.08.Dispozice s majetkem města -  prodej nemovitostí v trase dálnice D33828028Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:00:00
16.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí id. 1 pozemků parc. č. 1841/2 a parc. č. 1841/3 v k. ú. České Budějovice 3, v blízkosti ul. Strakonická  a SCONTO nábytek, do vlastnictví statutárního města České Budějovice3837001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:03:00
16.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3352/7 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Krumlovská3969195Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování8. února 2016 17:22:00
16.11."""""""""""""""Dispozice s majetkem města -budoucí odkoupení stavby  a pozemků v rámci stavby """"""""""""""""ZTV Za Otýlií, České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:24:00
16.12.Dispozice s majetkem města – přijetí daru stavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 477/2, parc. č. 477/3 a parc. č. 457 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)3929118Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:26:00
16.13.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Bytový dům na p. p. č. 1297/8, 1297/7, 1297/11 a 1536/1, k. ú. České Budějovice 2“ -ul. Na Zlaté stoce3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:28:00
16.14.Dispozice s majetkem města -zrušení usnesení -odkoupení části pozemku parc. č. 1369/13 v k. ú. České Budějovice 33935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:29:00
16.15.Dispozice s majetkem města -zrušení usnesení (odkoupení dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 3)3937002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:31:00
16.16.Dispozice s majetkem města – směna objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s příslušnými pozemky v k. ú. Litvínovice za objekt Puklicova čp. 900/73 v k. ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení3933006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 17:34:00
16.17.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)3729035Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:11:00
17.Účast města České Budějovice v destinační společnosti Českobudějovicko -Hlubocko, z. s.3724094Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:30:00
18.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 20163627009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:31:00
19.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3530005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:38:00
20.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3532003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:42:00
21.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3534001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:44:00
22.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 11. a 21. prosince 2015, 11., 12., 25. a 28. ledna, 1. února 20163532003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:46:00
23.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3532003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:55:00
23.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3532003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. února 2016 18:56:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.