Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016014 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4032503Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 09:10:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4141000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 09:11:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 09:12:00
02.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-20184138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 10:53:00
03.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 10:58:00
04.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 10:59:00
05.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v r. 20164226178Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 11:47:00
05.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v r. 20164227096Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 11:47:00
05.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v r. 20164237014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 11:48:00
06.Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 11:52:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20164227159Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 12:18:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20164224099Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 12:18:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016421901013Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 12:19:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20164232019Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 12:20:00
08.Rozpočtová opatření číslo 20 a 214235007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 13:53:00
09.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 9 a V 104233009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 13:55:00
10."""""""""""""""""""""""""""""""D3 0310/I Úsilné -Hodějovice"""""""""""""""" -smlouvy o realizaci přeložky čekárny MHD, chodníků a místních komunikací"""""""""""""""4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 13:57:00
11.Prominutí dluhu za odstranění následků havárie -výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice42310011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 14:04:00
11.Prominutí dluhu za odstranění následků havárie -výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice4233009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 14:05:00
12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20154234008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 14:07:00
13.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20164236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 14:12:00
14.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2015 pro děti a mládež do 18 let4235007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 14:14:00
15.„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ -smlouva o financování4218987Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 15:46:00
16.Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 20154133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 15:47:00
17.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20153931008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 15:49:00
18.Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM 3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 15:50:00
19.01.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti na parc. č. 3365 v k. ú. České Budějovice 6 -cyklolávka v ul. Alešova3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 15:51:00
19.02."""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 15:53:00
19.03.Dispozice s majetkem města -uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na částech pozemků parc. č. 1211/1, 1211/4, 1211/20  v k. ú. České Budějovice 33935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 15:54:00
19.04.Dispozice s majetkem města – záměr směny části pozemku parc. č. 3967/2 za část pozemku parc. č. 3966/3, k. ú. České Budějovice 3 (ul. B. Smetany, Mariánské nám.)3903036Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti14. března 2016 15:56:00
19.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné – lokalita zahrádky u Nového vrbenského rybníka3902856Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti14. března 2016 15:58:00
19.06.Dispozice s majetkem města -záměr prodeje části pozemku parc. č. 2919/1 v k. ú. České Budějovice 339012198Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. března 2016 15:59:00
19.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2683/1, 2720/13 a 2720/14 v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Nové Hodějovice, Šroubárenská ul.3912387Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti14. března 2016 16:01:00
19.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 492/117 a parc. č. 492/77 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)39910128Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval pro14. března 2016 16:08:00
19.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 43/2 v k. ú. České Budějovice 7 (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická tř.)3927084Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 16:30:00
19.10.Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 566/1, k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 16:31:00
19.11.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná)3933024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 16:36:00
19.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – HZ Projects, s. r. o. (dvůr Klavíkova ul.)39025104Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti14. března 2016 16:49:00
19.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5, v trase dálnice D33793214Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování14. března 2016 17:18:00
19.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5, v trase dálnice D33732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 17:19:00
19.14.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 598/18, 598/17, 598/16 v k. ú. České Budějovice 53733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 17:20:00
19.15.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 301/26, 301/27, 301/29 v k. ú. České Budějovice 53732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 17:21:00
19.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)3639204Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. března 2016 17:38:00
19.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)36023103Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti14. března 2016 17:39:00
19.17.Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 237146116Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. března 2016 17:45:00
20.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 -1. výzva3733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:00:00
21.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 -1. výzva3731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:02:00
22.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice -rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20163732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:05:00
23.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 3. 20163732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:06:00
24.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 20163730007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:11:00
25.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 2. 20163728009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:17:00
26.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3627009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:27:00
27.Neinvestiční dotace -významná akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -13. ročník festivalu Budějovický Majáles3329004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:36:00
28.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 15. a 29. února 20163223009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:37:00
29.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3325008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:45:00
30.Diskuse zastupitelů2819009Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. března 2016 18:57:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.