Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016015 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:09:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:10:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:13:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:37:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4232037Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:37:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4232019Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:38:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4231029Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:39:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4231119Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:39:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4230129Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:40:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4231218Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:40:00
01.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4229805Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:41:00
02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné -průmyslový obvod v katastrálním území České Budějovice 543220138Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování18. dubna 2016 10:55:00
03.Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 20164336007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 10:57:00
04.Žádost spol. CBH2013, a. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice v hokejové sezóně 2015/20164435027Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 11:04:00
05.Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky4429735Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 11:45:00
06.Poskytnutí finančního příspěvku ze strany města na realizaci Fotbalové akademie Jihočeského kraje pro rok 20164429735Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 11:46:00
07.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20154439005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 11:47:00
08.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20164438006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 11:49:00
09.Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice4437007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 11:52:00
10.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 -1. výzva4439005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 11:54:00
11.Rozpočtová opatření číslo 31 a 324433245Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 12:20:00
11.Rozpočtová opatření číslo 31 a 324440004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 12:21:00
11.Rozpočtová opatření číslo 31 a 324340003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 12:22:00
11.Rozpočtová opatření číslo 31 a 324336007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 12:22:00
12.Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města – 004/JZ Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ -změna hodnoty indikátorů4134007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:17:00
13.01."""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby """"""""""""""""Modernizace trati Č. Budějovice -Nemanice I"""""""""""""""" parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3"""""""""""""""4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:19:00
13.04.Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemku parc. č. 3361/1 v k. ú. České Budějovice 64133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:22:00
13.05.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na parc. č. 599 v k. ú. Úsilné  – obec, cyklostezka ČB 3 -Borek4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:25:00
13.06.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 566/1, 566/10 v k. ú. Roudné a parc. č. 3949/1, 3265/2 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice v Novém Roudném  4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:28:00
13.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice – rozšíření přilehlé zahrady žadatele42124152Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti18. dubna 2016 13:30:00
13.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)4232145Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:33:00
13.09.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní)4230075Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:37:00
13.09.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní)4232064Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:40:00
13.09.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní)4134007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:41:00
13.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím -jednotkám)4137013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 13:45:00
13.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná40252013Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. dubna 2016 14:06:00
13.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná4034006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 14:07:00
13.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná4035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 14:07:00
13.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 14:08:00
13.12.Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 34037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 14:09:00
13.13.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 15:33:00
13.13.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického401010137Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. dubna 2016 15:34:00
13.13.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického40217138Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti18. dubna 2016 15:35:00
13.13.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického40250114Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 15:36:00
14.Zpráva k předpisu vyúčtování úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostor sloužících podnikání s žádostí o prominutí4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 15:53:00
15.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 20154036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 15:54:00
16.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4031009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 15:57:00
17."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4033016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:17:00
17."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4034024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:18:00
17."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:18:00
17."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:19:00
18.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 statutárním městem České Budějovice České republice -Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4038002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:23:00
19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 21. března a 4. dubna 20163934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:35:00
20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:52:00
21.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 4. 20163832006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 16:54:00
22.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 3. 20163833005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 17:03:00
23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3830008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. dubna 2016 17:27:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.