Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016016 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3432002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 09:11:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3431003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 09:12:00
01.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka v katastrálním území České Budějovice 23629133Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 09:49:00
01.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka v katastrálním území České Budějovice 23619656Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 09:50:00
02.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 5. 20163629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:00:00
03.Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice3627009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:03:00
04.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov36019710Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti16. května 2016 10:05:00
05."""""""""""""""Žádost Events 4 you, z. s., o finanční příspěvek na sportovní akci """"""""""""""""Barvám neutečeš"""""""""""""""" pořádanou v Českých Budějovicích v roce 2016"""""""""""""""3611979Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti16. května 2016 10:06:00
06."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 1: """"""""""""""""Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:11:00
07."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""36220410Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:17:00
07."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3628008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:46:00
07."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3625074Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:47:00
07."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3633021Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:48:00
07."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3631023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:48:00
07."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3630024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:49:00
08."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 3: """"""""""""""""Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:50:00
09."""""""""""""""Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 5: """"""""""""""""Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 10:52:00
10.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 -2. výzva3734021Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:10:00
11.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 20153735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:18:00
12.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:19:00
13.Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20153735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:21:00
14.Rozpočtové opatření číslo 333735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:23:00
15.Rozpočtová opatření číslo 55 a 563736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:36:00
15.Rozpočtová opatření číslo 55 a 563734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:37:00
15.Rozpočtová opatření číslo 55 a 563733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:37:00
16.Fond podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice -změna základních dokumentů3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:46:00
17.Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 20163731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:48:00
18."""""""""""""""""""""""""""""""České Budějovice, ulice Ke Studánce, I. a II. etapa"""""""""""""""" -Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku - dodatek č. 1"""""""""""""""3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:51:00
19.01.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 2734/52 v k. ú. České Budějovice 7, Kozinova ulice, Rožnov3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:52:00
19.02.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3684/1, parc. č. 3684/75 a parc. č. 3684/3 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Ledenická)3731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:53:00
19.03."""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 433-Úprava VO Ledenická"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:55:00
19.04.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemky v k. ú. Hrdějovice – cyklostezka ČB – Borek, JK -SÚS3733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:57:00
19.05.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemky v k. ú. České Budějovice 3 a v k. ú. Hrdějovice  – cyklostezka ČB -Borek3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 11:58:00
19.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) -HS AUTO, s. r. o.36120420Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro16. května 2016 13:55:00
19.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) -HS AUTO, s. r. o.3623175Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 13:57:00
19.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného – kynologická činnost, lokalita U Hada3602484Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti16. května 2016 13:59:00
19.08.Dispozice s majetkem města -záměr prodeje pozemku parc. č. 542, v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Rybářská)36019125Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti16. května 2016 14:01:00
19.09.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u budovy lékařské ordinace a rehabilitace36150156Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:11:00
19.10.Dispozice s majetkem města -prodej pozemku parc. č. 2263, v k. ú. České Budějovice 3, ul. Klostermannova3629025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:12:00
19.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.36250011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:22:00
19.12.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 -Větrná36240012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:24:00
19.13.Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 1204/3 v k. ú. České Budějovice 336260010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:25:00
19.14.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 346 a č. 357/2 v k. ú. Třebotovice – lokalita rybníka Lusný  36120159Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:37:00
19.14.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 346 a č. 357/2 v k. ú. Třebotovice – lokalita rybníka Lusný  3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:37:00
19.15.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy darovací na nemovitosti a stavby silnice II/156 a II/157 v k. ú. České Budějovice 3, 4 a 6 – dárce Jihočeský kraj3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:39:00
19.16.Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na částech pozemků parc. č. 2128/1, 2139/10, 2139/53 a 4728/3, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Průběžná)3629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:40:00
19.17.Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 883 v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Prašná)3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:42:00
19.18.Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 3363/73 a 3363/39 v k. ú. České Budějovice 63629016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:44:00
19.19.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2014/18 v k. ú. České Budějovice 2 (pod domem M. Horákové čp. 1431, sídliště Máj)3626028Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval pro16. května 2016 14:46:00
19.20.Dispozice s majetkem města -uzavření dohody o předání stavby přechodu přes železniční vlečku v rámci realizace stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 -2. etapa -zrušení usnesení č. 17/20153629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:48:00
20.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20163632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 14:50:00
21."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:00:00
21."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3830017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:01:00
21."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3828055Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:01:00
21."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3831025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:02:00
21."""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:03:00
22.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 19. dubna, 2. a 3. května 20163835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:04:00
23.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3829009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:07:00
24.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 12. 5. 20163829009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:09:00
25.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 4. 2016 a 4. 5. 201638270011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:10:00
26.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice38280010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro16. května 2016 15:14:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.