Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016017 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40144175Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování20. června 2016 10:17:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 401011118Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti20. června 2016 10:18:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40815512Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti20. června 2016 10:19:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40104197Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování20. června 2016 10:25:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4031810Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 10:26:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4031018Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 10:27:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4037003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 10:28:00
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suchomel I v k. ú. České Budějovice 34035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 10:33:00
02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 34036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 10:36:00
02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 340215194Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování20. června 2016 10:36:00
02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 34036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 10:38:00
03.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Vrbenská I v katastrálním území České Budějovice 4400131314Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování20. června 2016 10:40:00
04."""""""""""""""Podnět k pořízení regulačního plánu """"""""""""""""Novohradská -J. Masaryka"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 6"""""""""""""""4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 10:47:00
05.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 22. 6. 201639632010Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování20. června 2016 11:12:00
05.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 22. 6. 20163929028Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 11:13:00
06.Cena statutárního města České Budějovice za rok 20153955425Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování20. června 2016 11:34:00
06.Cena statutárního města České Budějovice za rok 20153934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 11:34:00
07."""""""""""""""""""""""""""""""Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""39131655Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti20. června 2016 15:01:00
07."""""""""""""""""""""""""""""""Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""39147144Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování20. června 2016 15:03:00
07."""""""""""""""""""""""""""""""Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""3927462Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 15:03:00
08.Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2016/20173832015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 15:05:00
09.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích3835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 15:11:00
10.Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice ve volejbalové sezóně 2015/20163830134Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 15:18:00
11.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20153834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 15:19:00
12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20153734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 15:20:00
13.Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku3732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 15:27:00
14.Rozpočtová opatření číslo 81 a 823629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:12:00
14.Rozpočtová opatření číslo 81 a 8236230310Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:12:00
14.Rozpočtová opatření číslo 81 a 823627009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:13:00
15.Zpráva o majetku města k 31. 12. 201536260010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:14:00
16.Dodatek č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice36230013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:16:00
17.Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s paní Marií Pražákovou3629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:17:00
18.Informace o vydání Pravidel pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice36230013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:22:00
19.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201536240012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:23:00
20.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 -2. výzva -2. část3629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:25:00
21.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3628008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:26:00
22.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:27:00
23.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3630006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:28:00
24.Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 11. 2011 (2012/21/EU) -sociální služby36250011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:30:00
25.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2015 -aktualizace3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:33:00
28."""""""""""""""Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM """"""""""""""""Levý břeh Vltavy""""""""""""""""  """""""""""""""36230013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:35:00
29.01.Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o budoucí dohodě o převzetí staveb -SO119 -Úprava MK Ledenická a SO 322 -Odvodnění MK Ledenická 36250011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:36:00
29.02."""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a darovací smlouvy k pozemku parc. č. 9/7, k. ú. České Budějovice 7, """"""""""""""""Parkovací dům"""""""""""""""""""""""""""""""36240012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:40:00
29.03."""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 334 Přeložka kanalizace v km 135,970"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3627009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:42:00
29.06.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Včelná3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 16:53:00
29.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (majetkové vypořádání pro stavbu koridoru MHD a cyklostezky) – lokalita u výstaviště3524056Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:03:00
29.10.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  109, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. České Vrbné (bývalá požární zbrojnice)3605427Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování20. června 2016 17:05:00
29.10.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  109, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. České Vrbné (bývalá požární zbrojnice)36021105Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti20. června 2016 17:06:00
29.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné36013194Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování20. června 2016 17:10:00
29.12.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. České Budějovice 73602664Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti20. června 2016 17:11:00
29.13.Dispozice s majetkem města -prodej částí pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 -Větrná3632022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:13:00
29.14.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)3631023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:15:00
29.15.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím -jednotkám)3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:16:00
29.16.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.3631014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:17:00
29.17.Dispozice s majetkem města -prodej pozemku parc. č. 1871 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ant. Janouška) -výsledek výběrového řízení3627009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:19:00
29.18.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova) -výsledek výběrového řízení3623076Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:21:00
29.19.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní) -výsledek výběrového řízení3628026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:22:00
29.20.Dispozice s majetkem města – odkoupení čerpací stanice OMV na Vltavském nábřeží, k. ú. České Budějovice 2 (uplatnění předkupního práva)3612645Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti20. června 2016 17:25:00
29.21.Dispozice s majetkem města -uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 4739 v k. ú. České Budějovice 33430004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:26:00
29.22.Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 1388/22 v k. ú. Strážkovice – lesní porost v chatové oblasti3402815Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti20. června 2016 17:28:00
29.23.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby „Realizace polní cesty „Světlíky“ v k. ú. České Budějovice 4“3429005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:30:00
29.24.Dispozice s majetkem města – převod stavby chodníku v k. ú. České Budějovice 7 a v k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice3429005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:31:00
29.25.Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1901/13 v k. ú. Dvorec u Třebče – silnice JK3430004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 17:33:00
29.26.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory)3432002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 18:10:00
29.27.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce statutárního města České Budějovice – Město a voda – Vodácký přístav u Valchy -zrušení usnesení3425009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 18:15:00
30.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše  přesahuje částku 20.000 Kč3432002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 18:36:00
31.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20153434000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 18:39:00
32.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20153432002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 18:40:00
33.Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 -1. výzva pro opatření 23431030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 18:41:00
34.Poskytnutí dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 20163330012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 18:46:00
35.Neinvestiční dotace -významná akce -multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE3323046Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 19:00:00
36.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 9., 16., 20. a 23. května, 2. a 6. června 20163125006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 19:03:00
37.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3125006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 19:08:00
38.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 6. 20163125006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 19:10:00
39.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 5. 20163125006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 19:14:00
40.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 20163125006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro20. června 2016 19:16:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.