Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016020 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu3937002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 09:11:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu4141000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 09:13:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu4141000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 09:13:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu42101274Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování7. listopadu 2016 09:21:00
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu4239012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 09:22:00
01."""""""""""""""Prezentace a projednání """"""""""""""""1. aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy"""""""""""""""""""""""""""""""4337024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 10:03:00
02.Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice 2017-20214340003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 10:45:00
03.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 74339004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 11:56:00
04.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory I v katastrálním území Haklovy Dvory 42214125Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 13:59:00
05.Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště v katastrálním území Kaliště u Českých Budějovic4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 14:02:00
06.Mimořádné finanční ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za medailové umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru4135015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 14:06:00
07.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 14:07:00
08.Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/201742252114Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 16:11:00
08.Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/20174236024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 16:35:00
09.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. -Návrh dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 20184239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 16:42:00
10.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4134016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 16:52:00
11.Rozpočtová opatření číslo 142 a 1434237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 16:58:00
11.Rozpočtová opatření číslo 142 a 1434228257Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 16:58:00
11.Rozpočtová opatření číslo 142 a 1434237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 16:59:00
12.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 62 a V 634230048Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:03:00
12.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 62 a V 634236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:04:00
12.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 62 a V 634237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:04:00
13.„Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty, doplněné podklady41175109Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování7. listopadu 2016 17:20:00
14.01.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Včelná4138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:22:00
14.01.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Včelná4138012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:29:00
14.02.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Doubravice u Nedabyle4139011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:30:00
14.03.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Staré Hodějovice4140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:31:00
14.04.Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o realizaci stavebních objektů -Retenční nádrž na Dobrovodském potoce, D3 0310/I/Úsilné -Hodějovice4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:39:00
14.05."""""""""""""""Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby """"""""""""""""Přeložka silnic II/156 a II/157 -4. etapa"""""""""""""""""""""""""""""""4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 17:54:00
14.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.)38201710Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 18:20:00
14.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2173/1 v k. ú. České Budějovice 2 (pozemek pod ubytovnou Jč. divadla v ul. Bezdrevská, sídliště Vltava)3938001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 18:21:00
14.08."""""""""""""""Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6 -stavba """"""""""""""""Cyklostezka U Lávky"""""""""""""""""""""""""""""""3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 18:25:00
14.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku  parc. č. 1204/6 v k. ú. České Budějovice 6  – nabídka pozemku Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci3933006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 18:27:00
14.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 1131/1, č. 1131/2 a č. 1131/3 v k. ú.  České Budějovice 4 – nabídka pozemků Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci3931026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 18:28:00
14.11.Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV, na částech pozemků v k. ú. České Budějovice 3 -rozšíření a úprava komunikace (ul. U Trojice, Jírovcova)39230133Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 18:40:00
14.12.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory)3725066Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 19:37:00
14.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na parc. č. 2655 a č. 2660 v k. ú. České Budějovice 6  -v rámci stavba RD fyzické osoby, Mladé u hřbitova3732032Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 19:39:00
14.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská37414154Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování7. listopadu 2016 19:42:00
14.15.Dispozice s majetkem města -záměr prodeje pozemku parc. č. 4733/2 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.)37321112Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti7. listopadu 2016 19:44:00
14.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú.  České Budějovice 2 – pozemek pod stavbou jiného vlastníka (Služba, výrobní družstvo)3759221Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování7. listopadu 2016 19:48:00
14.17.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení37211510Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 19:57:00
14.18.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7 -zrušení usnesení3833014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 20:29:00
15.Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra3828064Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 20:45:00
16.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 26. září, 3., 17., 19., 24. a 31. října 20163834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 21:02:00
17.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice3836011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 21:17:00
18.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 11. 20163732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 21:23:00
19.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 5. 10. 201636241110Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 21:31:00
20.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 2016 a 26. 10. 20163727055Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 22:01:00
21.Odvolání a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3733022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 22:06:00
21.Odvolání a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 22:07:00
21.Odvolání a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3730025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 22:07:00
21.Odvolání a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro7. listopadu 2016 22:08:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.