Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017027 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 4039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 09:28:48
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 42260106Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. září 2017 09:36:27
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 09:37:07
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva - zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 18.11, schválení programu 4237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 09:39:05
01.Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 09:42:14
02.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 09:43:29
03.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 54239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 09:46:25
04.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka II v katastrálním území České Budějovice 24424884Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 10:02:15
05.Koncesní smlouva pro koncesní řízení pod názvem "Provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"4434181Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 10:45:08
06.Informativní zpráva o zápisu do mateřských škol zřizovaných městem České Budějovice pro školní rok 2017/20184439005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 11:01:54
07.Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/20184442002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 11:13:42
09.Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/20174338014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 11:28:04
09.Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice mužů ve volejbalové sezóně 2016/20174340012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 11:28:49
11.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20174336007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 11:32:55
12.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2018 až 20224334054Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 11:41:02
13.Rozpočtové opatření číslo 119 - úprava rozpočtu 20174237032Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 11:51:01
10.Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze před zahájením procesu SEA (tento bod bude projednán po bodu Vystoupení občanů po 13:00 hodině) 4240011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 15:19:04
14.Rozpočtové opatření číslo 1274231074Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 15:45:49
08.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 15:47:37
15.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 394230147Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 16:18:44
15.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 394237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 16:19:47
16.Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s., o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně41514166Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování18. září 2017 16:52:22
17.01.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 27 a 32/3 v k. ú. Haklovy Dvory4102939Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti18. září 2017 16:54:30
17.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 64112767Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti18. září 2017 16:56:14
17.03.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory v lokalitě řadových garáží4142458Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti18. září 2017 16:57:45
17.04.Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)41215195Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. září 2017 17:14:19
17.04.Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)41213233Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. září 2017 17:15:26
17.04.Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)41014225Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování18. září 2017 17:16:00
17.04.Dispozice s majetkem města - záměr majetkového vypořádání - možnosti dopravní obslužnosti pozemků parc. č. 596/11 a 596/12 přes pozemky parc. č. 599/12 a 596/9 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)4132126Usnesení bylo přijatoHlasoval protiHlasoval pro18. září 2017 17:16:38
17.05.Dispozice s majetkem města – záměr směny částí pozemků parc. č. 2756/1, 2637/1, 2532/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic41611177Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování18. září 2017 17:24:04
17.06.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 41280112Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 17:27:00
17.07.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2440/209, 2440/210, 2440/211, 2440/236 a parc. č. 2440/237 v k. ú. České Budějovice 6, ulice Osiková4131046Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 17:33:29
17.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2063/2 v  k. ú. České Budějovice 2 (ul. U Rozvodny, sídl. Máj) 4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 17:34:59
17.09.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1009/16 v k. ú. Třebotovice  4128076Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 17:36:33
17.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2300 v k. ú. České Budějovice 3 – Čéčova č. p. 733, Pražské předměstí (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4134115Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 17:38:55
17.11.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Roudné3934122Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:14:49
17.12.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)3932007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:21:37
17.13.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 6 - Novohradská ulice3931008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:24:01
17.14.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby ZTV v k. ú. České Vrbné (obchodní zóna u Globusu)3932007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:25:25
17.15.Dispozice s majetkem města –  budoucí odkoupení části pozemku parc. č. 2367/1 v k. ú. České Budějovice 5 – „České Budějovice, Hlinecká ulice (Vrbenská – Dobrovodská) a Hraniční (Vrbenská – K. Uhlíře) stavební úpravy“3935004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:26:47
17.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2300/6, parc. č. 2330/3 a parc. č. 2330/4 v k. ú.  České Budějovice 5 (hřiště, ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:32:53
17.17.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2206/2, 2206/18, 2216/35  v k. ú. České Budějovice 2 - Cyklostezka Suchomelská3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:34:22
17.18.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v  k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská - změna usnesení3833005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:35:52
17.19.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (fyzické osoby) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“3830017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:37:30
17.20.Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 2184/2 a 2184/8, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:39:22
17.21.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Zavadilka u Boru, České Budějovice, 2. etapa“ v k. ú. Haklovy Dvory3835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:41:54
17.22.Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV Stará cesta a U Pramene v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)3836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:44:08
17.23.Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s ČR-ÚZSVM v k. ú. České Budějovice 5 a 63834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:45:41
17.24.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2, 4 a 73834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:47:22
17.25.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Na Děkanských polích v k. ú. České Budějovice 73835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:48:43
17.26.Dispozice s majetkem města -  uzavření " Dohody o předání stavby" v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."3833005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:49:58
17.27.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví statutárního města České Budějovice – zrušení usnesení  3834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 18:51:29
17.28.Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 237211204Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování18. září 2017 19:07:24
18.Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017 - 2. výzva3731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:09:23
19.Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 20173734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:11:20
20.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 20163736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:13:08
21.Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:15:57
22.Návrh dalšího řešení podpory mládežnického sportu ve městě České Budějovice3833041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:32:59
23.Návrh dalšího řešení podpory vrcholového sportu (hokej, fotbal, volejbal) v Českých Budějovicích3830062Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:51:06
24.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. června, 17. a 31. července, 14. a 28. srpna, 4. září 20173831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:52:58
25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:58:32
26.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 13. 9. 20173838000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 19:59:46
27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017, 7. 6. 2017 a 6. 9. 20173834013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 20:06:24
27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017, 7. 6. 2017 a 6. 9. 20173827038Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 20:06:48
28.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3729008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro18. září 2017 20:32:02

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.