Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017029 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4040000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 09:12:05
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39165144Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování11. prosince 2017 09:33:35
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4095215Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování11. prosince 2017 09:35:46
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 09:36:18
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4036013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 09:37:26
01.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 201843291121Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 10:43:15
02.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 201843124234Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování11. prosince 2017 11:25:36
02.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 20184336142Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 11:26:13
26.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)42250215Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 13:09:15
26.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 13:53:48
26.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)43210517Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování11. prosince 2017 14:05:58
03.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201843136213Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování11. prosince 2017 14:51:11
03.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201843250153Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 14:51:44
04.Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství4037021Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 16:27:51
05.Obecně závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice40127129Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování11. prosince 2017 16:52:17
06.Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 20183928047Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 17:02:09
07.Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice3828109Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 17:04:49
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/20183836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 17:37:50
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/201838126155Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování11. prosince 2017 17:38:23
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/201838135164Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování11. prosince 2017 17:38:54
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/201838173153Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování11. prosince 2017 17:39:26
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/20183833023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 17:39:55
09.„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí smluvní pokuty36022113Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti11. prosince 2017 17:56:09
10.Záměr vypsání veřejné zakázky na akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka" včetně následné realizace v letech 2018 - 20193534001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 17:58:27
11.Přijetí bankovního úvěru k přefinancování stávajícího investičního úvěru3533002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:00:17
12.Rozpočtové opatření číslo 1783531004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:01:48
13.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 513530005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:04:12
13.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 513532003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:04:40
13.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 513527107Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:05:08
14.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice)3532003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:06:49
14.02.Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Pražská tř. 432/147, k. ú. České Budějovice 33329004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:24:30
14.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Výstavba 2 výtahů a bezbariérová úprava vstupů bytového domu J. Opletala č. p. 822,823, České Budějovice 2“, k. ú. České Budějovice 23329112Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:30:20
14.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Výstavba 2 výtahů a bezbariérová úprava vstupů bytového domu J. Opletala č. p. 822,823, České Budějovice 2“, k. ú. České Budějovice 23333000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:42:53
14.04.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Malý jez3326016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:44:09
14.05.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)3330003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:46:12
14.06.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV3302922Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti11. prosince 2017 18:55:38
14.06.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV3330012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:56:14
14.06.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV3331002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 18:56:41
14.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“3224044Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 19:12:51
14.08.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú.  Č. Budějovice 53225025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 19:14:20
14.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1 domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 33228004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 19:16:24
14.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1 domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 33332001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 19:32:09
15.Změna návrhu odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 20183227005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 19:58:22
16.Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby3130001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:00:41
17.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3131000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:02:03
18.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3131000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:03:09
19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. a 27. 11. 20173130001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:06:36
20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3129002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:20:05
21.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 20173126104Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:21:10
22.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 11. 20173123017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:37:30
23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3127013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:49:18
23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3127013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:50:03
24.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20183129002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. prosince 2017 20:51:51

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.