Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017028 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3938001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 09:10:19
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4238211Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 09:45:03
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43145618Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování6. listopadu 2017 10:09:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43115225Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování6. listopadu 2017 10:10:28
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43130264Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování6. listopadu 2017 10:11:07
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43260215Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 10:11:48
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 10:12:38
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4336025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 10:13:16
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4337114Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 10:14:23
01.Informace o Územním plánu města České Budějovice 4341002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 11:08:08
02.Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-20454240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 12:52:10
02.Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-20454229085Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 12:53:22
02.Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-204542300012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 12:54:13
03.Revitalizace rybníka Lišovský - změna finanční podpory na projekty "Rekonstrukce výpusti, sjezdu a kádiště rybníka Nuzov" a "Oprava koruny hráze rybníků Černiš a Domin" 4337006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 13:57:32
04.Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 74233009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:09:21
05.Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice4133017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:13:28
07.Vynětí ze správy a předání nemovitého majetku Základní školy a Mateřská školy, Nerudova 9, České Budějovice Základní škole, Nová 5, České Budějovice v souvislosti se změnou zařazení mateřské školy, K. Šatala 17, České Budějovice do sítě škol4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:20:02
08.Změna názvu  Základní školy, Nová 5, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu a změna názvu Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice včetně výmazu mateřské školy a školní jídelny   4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:22:04
09.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4134007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:23:10
11.Záměr realizace veřejných zakázek v rozsahu dle podané žádosti v rámci dotační výzvy č. 28 IROP - "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice"4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:26:32
12.Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv na akci „I/3 České Budějovice - úprava přemostění Dobrovodské stoky"4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:29:15
10.Záměr uskutečnění veřejné zakázky na "Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice"4127077Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:35:27
13.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:38:13
14.Dodatek č. 1 ke smlouvě a revolvingovém úvěru ze dne  23. 2. 2017, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., a statutárním městem České Budějovice 4130047Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:40:06
15.Rozpočtová opatření číslo 158 a 15941300011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:41:13
16.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 4741300011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 14:58:15
16.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 4741851612Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování6. listopadu 2017 14:59:02
16.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 474035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 15:07:33
16.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 474025384Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 15:19:49
17.01.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí parc. č. 2520/285, parc. č. 2520/289 v k. ú. České Budějovice 5 - v trase dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 15:21:33
16.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 474033214Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 15:22:39
17.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3841 v k. ú. Vrábče4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 15:40:49
17.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava3931008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:36:21
17.04.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby „Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice, část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“, k. ú. České Budějovice 23936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:37:59
17.05.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 5 a 73833005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:39:06
17.06.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 2575/1 za část pozemku parc. č. 2636/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:40:47
17.07.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, České Budějovice“ – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA + LODINGEN)3830008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:42:42
17.08.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné – I. etapa“ v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)3835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:44:18
17.09.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, ul. Kozinova3834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:45:41
17.10.Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 4503 v k. ú. České Budějovice 3 - přesah azylového domu (ul. Riegrova)3832015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:48:01
17.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1928/1 v k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Hlinecká, H. Malířové, Suché Vrbné)38270011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 16:49:25
17.12.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 843/6 v k. ú. Litvínovice38021134Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování6. listopadu 2017 16:50:59
17.13.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1970/1, parc. č. 1970/31 v k. ú. České Budějovice 33802864Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti6. listopadu 2017 16:52:40
17.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3577/1 v k. ú. České Budějovice 7, Fügnerova, Rožnov3802756Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti6. listopadu 2017 16:54:12
17.15.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny38322103Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti6. listopadu 2017 16:56:31
17.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy čp. 1556 na pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (restaurace) – sídliště Máj3879184Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování6. listopadu 2017 17:03:13
06.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice3834004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:08:54
18.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:10:22
19.Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025"3937002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:12:42
20.Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 20183935013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:14:39
21.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 25. září, 9., 16., 23. a 30. října 20173735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:20:45
22.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:28:22
23.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 31. 10. 20173736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:32:51
24.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 10. 201737260011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:36:55
25.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice37240013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro6. listopadu 2017 17:47:31

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.