Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018030 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3434000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:09:58
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3526072Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:12:18
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3532012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:13:12
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3528034Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:32:23
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3532003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:33:13
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3596146Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování12. února 2018 09:34:03
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3534001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:35:28
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3531013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:36:40
01.Financování tribuny atletického stadionu TJ SOKOL3530041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:40:36
02.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3635001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:42:12
03.Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích3635001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 09:43:24
04.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice36101178Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval pro12. února 2018 10:09:11
04.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3630006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:09:55
04.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3629061Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:10:45
04.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3631032Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:11:33
04.Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3631005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:16:05
05.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3730007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:28:11
05.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3633021Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:51:54
05.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3623274Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:52:36
05.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3629034Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:53:22
05.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3630033Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:54:22
06.Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice3632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:56:32
07.Dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice a  Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 10:58:09
08.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice3635001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:02:18
09.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže, a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/20193632022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:27:29
10.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2017 pro děti a mládež od 10 do 18 let3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:32:23
11.Rozpočtová opatření číslo 9 až 113632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:35:56
11.Rozpočtová opatření číslo 9 až 113626046Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:37:06
11.Rozpočtová opatření číslo 9 až 113627045Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:37:42
11.Rozpočtová opatření číslo 9 až 113633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:38:22
12.01.Dispozice s majetkem města – schválení plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav Branišov u Dubného3635001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:42:13
12.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů3634002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:43:46
12.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží3627315Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 11:45:50
12.04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům, Mladé U Rozvodny3799127Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval pro12. února 2018 12:00:08
12.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2637/2  v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 12:07:17
12.06.Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 2873/39 a částí pozemků parc. č. 2875/1, parc. č. 2873/16 v k. ú. České Budějovice 3 - INEKO BM, s. r. o.3634011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 12:11:17
12.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Papírenská3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 12:15:15
12.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic  3629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:06:07
12.09.Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. 2015002501 a prodej podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná)3629007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:08:48
12.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pro stavbu „I/20 České Budějovice, severní spojka“ (fyzické osoby)3630006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:13:51
12.11.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 a České Vrbné – severní spojka (Hlaváčová)3628008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:15:44
12.12.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" - pozemky pod PHZ3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:20:56
12.13.Dispozice s majetkem města - uzavření Dohody o převzetí stavby na "Stavební úpravy ulic Dobrovodská a U Lávky" s Jihočeským krajem 3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:22:18
12.14.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (v blízkosti Nového vrbenského rybníku)3602592Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. února 2018 14:23:44
12.15.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3363/73, 3363/39, 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6, ul. U Lávky3602862Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. února 2018 14:25:34
12.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1127 v k. ú. České Budějovice 236025110Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti12. února 2018 14:29:50
12.17.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava3628017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:35:37
13.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny3630006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:37:24
14.Žádost Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara o poskytnutí daru pro dětský pěvecký sbor Carmína za vzornou reprezentaci města České Budějovice3629025Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:41:41
15.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20183522058Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:45:19
16.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3632004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:47:32
17.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3635001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:49:02
18.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3635001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:50:39
19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 18. 12. 2017, 3., 15. a 29. 1. 20183525019Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:51:50
20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice3527008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 14:52:53
21.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017 a 6. 2. 20183526153Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 15:13:07
22.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 12. 2017 a ze dne 10. 1. 20183528007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 15:19:57
23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3427007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro12. února 2018 15:26:19

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.