Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018031 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3838000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:09:20
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 38213122Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:11:10
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3832051Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:11:56
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 39122232Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování19. března 2018 09:34:13
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 39151185Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování19. března 2018 09:34:46
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3924168Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval pro19. března 2018 09:35:24
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3936003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:36:46
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3938001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:37:37
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 4 a 23., schválení programu 3930009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:38:47
01.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20184036013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:44:34
02.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20184241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:53:10
03.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20184236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 09:59:12
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích42154185Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování19. března 2018 10:11:46
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích42173184Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování19. března 2018 10:32:47
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4235016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 10:33:53
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 10:35:26
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4226592Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 10:36:03
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 10:36:44
05.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4233036Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 10:39:21
06.Pořízení územního plánu České Budějovice4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:14:51
07.Záměr vypsání veřejné zakázky na nový územní plán České Budějovice4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:15:55
08.Návrh pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování4234017Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:24:46
09.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:29:20
10.Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:34:15
11.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"4237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:35:41
12.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., za reprezentaci města v Champions league a Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2017/20184239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:41:17
13.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje4230093Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 11:48:13
14.Poskytnutí investiční dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol České Budějovice4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 12:02:03
15.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20174237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 12:03:58
16.Rozpočtové opatření číslo 204235007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 12:05:49
17.Rozpočtové opatření číslo 21 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20184231182Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 12:17:29
34.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 14:18:18
18.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 74126069Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 16:18:18
19.01.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Kaštanová410131810Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování19. března 2018 16:20:13
19.02.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 16:22:53
19.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby obytného komplexu v lokalitě „Luční jez“, k. ú. České Budějovice 23830026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:18:10
19.04.Dispozice s majetkem města - přijetí daru - pozemku parc. č. 2782/4 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice3829009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:19:33
19.05.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 4, 5, 6 a Třebotovice  3829009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:20:41
19.06.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 71/4 za část pozemku parc. č. 77/1 v k. ú. České Budějovice 7  3830008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:22:25
19.07.Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků  parc. č. 569, parc. č. 568, parc. č. 567, v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:23:28
19.08.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)38190127Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:34:11
19.09.Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 139/92 v k. ú. České Budějovice 3 - majetkové vypořádání (ul. Opatovická)3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:35:33
19.10.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o odkoupení staveb a směně pozemků,  ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.3830008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:36:45
19.11.Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru stavby prodloužení kanalizačního řadu v k. ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel pro převod ZTV“ (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)3831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:39:02
19.12.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí dokončených stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, severní spojka“3833005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:42:11
20.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20173831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:44:18
21.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-20183831007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:45:26
22.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20183827056Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:46:52
23.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20173835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:47:55
24.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 20173835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:49:15
25.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20173836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 17:50:24
26.Integrovaný plán rozvoje území - informace o realizaci, změna strategie3837001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 18:14:15
27.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. 2., 5. a 9. 3. 20183836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 18:15:16
28.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 18:25:39
29.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017, 6. 2. 2018 a 14. 3. 20183736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 18:27:56
30.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 2. 2018         3633003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 18:30:49
31.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3524245Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 18:44:00
32.Revokace -usnesení ZM č. 269/20173533002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro19. března 2018 19:06:34

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.