Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018032 společně s hlasováním zastupitele Jaroslav Berka a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 09:09:22
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4136122Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 09:13:10
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4237104Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 09:14:01
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44108197Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. května 2018 10:07:36
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44134243Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. května 2018 10:08:28
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44148175Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. května 2018 10:09:31
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44133199Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. května 2018 10:10:16
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44142226Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. května 2018 10:11:04
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 44260162Usnesení bylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování14. května 2018 10:11:42
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4432075Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:12:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1. a 21.9., schválení programu 4435036Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:14:49
01.Obecně  závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice4432183Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:23:19
02.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4438015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:24:34
03.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4440004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:26:17
04.Žádost Tempo Team Prague, s. r. o., o navýšení dotace na významnou akci - 1/2Maraton České Budějovice dne 2. 6. 2018 - podpora evropské atletiky - projekt "EuroHeroes"44271610Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:34:17
05.Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů44310211Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:42:49
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4444000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:55:36
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4434181Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:56:12
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4433092Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 10:56:54
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 20184441003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 11:53:43
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 20184433074Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 11:54:15
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 30. 5. 20184432084Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro14. května 2018 11:54:46
08.Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.4433083Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 11:57:18
09.Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení4439005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 12:11:18
36.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)441921112Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování14. května 2018 13:48:13
36.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)44192716Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. května 2018 13:49:01
09.Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení4234044Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:11:11
09.Záměr financování na akci "Revitalizace a výběr provozovatele Kulturního domu Slavie" - koncesní řízení41290111Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:13:29
10.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - změna usnesení4131019Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:15:43
11.Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice4033007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:17:00
12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20174033007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:18:08
13.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20184033007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:19:22
14.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"4036004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:20:46
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3928074Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:36:52
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3933015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:37:55
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:38:50
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:39:26
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"3932007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:40:41
17.Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:42:28
18.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2018 - opatření č. 6: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"3937002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 16:47:54
19.„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí části smluvní pokuty39212187Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování14. května 2018 16:50:53
20.Rozpočtové opatření číslo 47 a 483831052Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:35:08
20.Rozpočtové opatření číslo 47 a 483835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:35:52
20.Rozpočtové opatření číslo 47 a 483835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:36:28
21.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné - výsledek výběrového řízení3729116Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:38:31
21.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží3727523Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:39:46
21.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2637/2 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3733013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:43:00
21.04.Dispozice s majetkem města –  prodej pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů3725057Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:48:28
21.05.Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/965, 2061/964, 2061/928 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Větrná)3724157Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:51:38
21.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1254 v k. ú. České Budějovice 3 (ulice Horní, u hřbitova sv. Otýlie)3725093Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:54:15
21.07.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 6 - změna usnesení3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:55:36
21.08.Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí id. 5/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4 - dopravní stavba "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa, část 1.1."3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 17:56:53
21.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s.)3732014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:04:58
21.10.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV „Mladé – Nad potokem III“, k. ú. České Budějovice 6 (lokalita Novohradská – Ke Špačkům)3732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:09:46
21.11.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu ZTV, na části pozemku parc. č. 3355/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Budivojova)3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:11:07
21.12.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavby ZTV, na části pozemku parc. č. 3960 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jaroslava Haška)3732005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:12:28
21.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  na odkoupení dokončených a zkolaudovaných staveb ZTV „BD Čechova na p. č. 1513/8, 1513/9, 1513/10, 1516, 1514, k.ú. České Budějovice 6“, ul. Čechova3733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:16:40
21.14.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1809/7, 1809/10, 1809/11, 1809/12, 1809/13, 1809/14, 1809/15, 1809/16, 1809/18, 1809/19, 1809/41 v k. ú. České Budějovice 2, Stromovka37020134Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování14. května 2018 18:18:22
21.15.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/2 v k. ú. České Budějovice 2 (pod pergolou u restaurace) – ul. V. Talicha, sídliště Šumava3702296Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti14. května 2018 18:19:53
21.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 265/1 v katastrálním území Třebín3702584Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti14. května 2018 18:21:31
21.17.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 488/1 v k. ú. Roudné3702881Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti14. května 2018 18:23:49
22.Žádost o prominutí smluvních úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání3729134Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:30:41
23.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 20173730007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:32:06
24.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201837260011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:33:51
25.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 20183730007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:35:41
26.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 1. výzva3728009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:37:24
27.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 - 2. výzva3729008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:38:36
28.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 20183731006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:39:50
29.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. 3., 16., 17. a 30. 4. 20183734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:42:52
30.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3729008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:44:54
31.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 5. 20183729008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:46:04
32.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 3. 2018 a ze dne 4. 4. 20183628008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:50:53
33.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3526054Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 18:57:32
34.Informativní zpráva - provoz linky MHD č. 24 v souvislosti s rozhodnutím soudu3530005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro14. května 2018 19:10:57

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.