Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018001 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
01.Schválení programu zasedání4545000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 10:08:33
01.Schválení programu zasedání4545000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 10:09:46
01.Schválení programu zasedání4545000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 10:11:24
01.Schválení programu zasedání4545000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 10:12:25
03.Stanovení počtu členů Rady města České Budějovice4545000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 10:15:32
04.Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města45321300Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 11:03:51
04.Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města45271710Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 11:08:13
04.Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města4536630Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 11:09:23
05.Volba primátora4535064Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 11:20:37
05.Volba primátora45321300Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 11:39:44
06.Volba náměstků primátora4531932Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 11:43:49
06.Volba náměstků primátora45301230Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 12:06:03
06.Volba náměstků primátora44301220Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 12:39:15
06.Volba náměstků primátora4531932Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 13:06:54
06.Volba náměstků primátora4532832Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 13:29:39
06.Volba náměstků primátora45291420Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 13:54:34
07.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města44330101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 15:00:46
08.Volba neuvolněných členů rady města4429690Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 15:01:55
08.Volba neuvolněných členů rady města4429870Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 15:04:37
09.Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci4432660Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 15:17:55
10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:21:04
10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:21:51
10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů43169153Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování15. listopadu 2018 16:34:51
10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4333640Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:35:51
10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4333280Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:38:37
10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4341011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:41:29
10.Zřízení výborů, stanovení počtu členů výborů, volba předsedů výborů4232640Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:45:12
11.Stanovení odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce a některých dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, rady města a jejich orgánů42320100Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:55:01
12.Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro15. listopadu 2018 16:57:20

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.