Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018002 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4240011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:11:22
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:12:26
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4239030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:15:06
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4236060Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:15:41
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4239012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:16:52
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:17:51
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241100Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:19:20
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:20:13
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:23:07
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 42300120Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:25:20
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:26:44
02.Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4240011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:30:57
03.Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4237023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:32:26
04.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4237041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:34:01
05.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:35:47
06.Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro volební období 2018 - 20224336340Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 09:39:21
07.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 201844283130Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 10:14:37
08.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4491322Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování10. prosince 2018 11:36:49
08.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4442011Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro10. prosince 2018 11:37:26
09.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201943271510Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 14:42:06
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 201942616191Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2018 15:56:20
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 20194200042Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování10. prosince 2018 15:57:07
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 201942135168Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2018 15:58:21
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 20194235520Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 15:59:01
11.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 202241243104Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 16:07:06
12.Rozpočtové opatření číslo 143 a 1444129363Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 16:09:32
12.Rozpočtové opatření číslo 143 a 14441232133Usnesení bylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování10. prosince 2018 16:10:07
12.Rozpočtové opatření číslo 143 a 14441300101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 16:10:50
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce39251310Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:44:17
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3939000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:45:17
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3936030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:45:50
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3929370Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:46:22
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3933060Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:47:07
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3934050Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:47:39
14.Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, L. Kuby 48, České Budějovice3836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:49:53
15.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3833014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:55:43
16.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3833014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:56:45
17.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2520/17 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Suché Vrbné, tř. Čsl. legií)3832024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:58:44
17.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3104/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Doubravická, Nové Hodějovice – pro výstavbu trafostanice)3832024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 18:59:54
17.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2061/310 a 2061/311, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. O. Nedbala, sídliště Šumava)3833032Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:03:52
17.04.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/12 v k. ú. České Budějovice 3 -ulice Plzeňská3832033Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:05:10
17.05.Dispozice s majetkem města – Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 – ul. Lipová, Čtyři Dvory3833032Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:06:54
17.06.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej pozemku parc. č. 2137/111 a části parc. č. 2137/114 v k. ú. České Budějovice 2, Bezdrevská  ulice3837001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:08:16
17.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova a odkoupení části pozemku parc. č. 2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava3834031Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:11:03
17.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  3834031Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:13:01
17.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/63 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ulice, sídliště Vltava38170210Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:14:33
17.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška3833032Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:15:53
17.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v k. ú. Homole3833032Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:16:54
17.12.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice3835030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:18:29
17.13.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavbu ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 551/1 v k. ú. Haklovy Dvory3837010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:20:09
17.14.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 171/1 a parc. č. 244/1 v k. ú. České Budějovice 4 (Husova kolonie, Žerotínova ul.)3829072Usnesení bylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:21:07
17.15.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 v k. ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“3838000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:22:49
17.16.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/3 za část pozemku parc. č. 3340/4 v k. ú. České Budějovice 7, Na Děkanských polích3838000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:24:09
17.17.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 105/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jubilejní, Nemanice)  3837010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:25:05
17.18.Dispozice s majetkem města – prodej domu Husova tř. 1846/9 včetně souvisejících nemovitostí v k. ú. České Budějovice 33833050Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:28:20
17.19.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb38112241Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:30:48
17.20.Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 2702/2  (ul. Klaricova) za část pozemku parc. č. 3480/1 (proluka Fr. Šrámka) vše v k. ú. České Budějovice 33805312Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:32:38
17.21.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 909/10 v k. ú. Homole3819235Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:33:40
17.22.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2672/16 v k. ú. Třebotovice38018164Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval proti10. prosince 2018 19:35:03
17.23.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné3809254Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:36:08
17.24.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory3808273Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:37:38
17.25.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská38015203Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. prosince 2018 19:38:51
17.26.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3453/3 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Janáčkova38020162Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. prosince 2018 19:39:41
17.27.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 392/31 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.38123122Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti10. prosince 2018 19:40:59
17.28.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127 v k. ú. České Budějovice 1, ulice Široká  38019181Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. prosince 2018 19:42:15
17.29.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/97 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Větrná, sídliště Šumava38021161Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. prosince 2018 19:43:34
17.30.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. České Budějovice 3- rozšíření zahrady v lokalitě Strakonická - I/3438017201Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:46:31
17.31.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. číslo 2432/4 v k. ú. České Budějovice 6, U Červeného Dvora38012260Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:48:21
17.32.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje bytové jednotky č. 1482/5 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 33829270Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:51:56
17.33.Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky38010262Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. prosince 2018 19:54:21
18.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3835021Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:56:03
19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 9., 22. 10., 15. a 26. 11., 3. 12. 20183835012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:57:10
20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města3835012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:58:07
21.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20193836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. prosince 2018 19:59:21

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.