Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019003 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4444000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 09:10:47
00.Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu44179162Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování11. února 2019 10:08:52
00.Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4440121Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 10:09:31
00.Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4440022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 10:10:31
01.Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 4442002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 10:16:00
02.Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna usnesení zastupitelstva města4433128Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 10:20:16
03.Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 zkráceným postupem pořízení4437016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 10:25:06
04.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201944290123Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:22:37
04.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20194437052Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:23:21
04.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20194438024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:24:05
05.Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny4441003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:25:55
06.Dar pro Nadační fond Svatovítské varhany na stavbu nových varhan4437052Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:31:31
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 15. 2. 20194439005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:33:48
08.Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice4440004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:35:08
09.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4335008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:38:27
10.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4336007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:39:13
11.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice4337006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 11:39:58
12.Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice4328069Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 12:00:33
13.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20184335008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 12:01:39
14.Záměr vypsání veřejné zakázky na zajištění správy digitální technické mapy města České Budějovice43127222Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování11. února 2019 12:09:09
14.Záměr vypsání veřejné zakázky na zajištění správy digitální technické mapy města České Budějovice4337051Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 12:09:46
15.Zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města43151243Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování11. února 2019 14:25:20
15.Zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města4330481Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:25:57
16.Rozpočtová opatření číslo 14 až 1643280150Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:38:08
16.Rozpočtová opatření číslo 14 až 1643271150Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:40:10
17.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Lipová, Čtyři Dvory) – změna usnesení4234026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:42:37
17.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)42250116Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:47:26
17.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice4237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:48:49
17.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v katastrálním území Homole4236033Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:49:59
17.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a 1739/3  v k.ú. Dvorec u Třebče4234035Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:51:19
17.06.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 a parc. č. 929/14 v k.ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“4237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:52:55
17.07.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (Na Dlouhé louce, u čerpací stanice PHM)4236033Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:53:57
17.08.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:55:15
17.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 724/23, 724/68 a částí parc. č. 724/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. U Vltavy4233054Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 14:58:30
17.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3254/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Novohradská4236024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 15:00:23
17.11.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení chodníku na části pozemku parc. č. 2652 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 15:01:24
17.12.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně pozemků dle „Zásad“ v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 a k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 15:18:51
17.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na  budoucí převedení stavby parkovacího stání, chodníku a pozemku pod stavbou na částech pozemku parc. č. 2115/7, 2117/17, 2117/1 a 2115/1 v k.ú. České Budějovice 2, U Hvízdala, Arpida4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 15:20:46
17.14.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 797/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská)4213173Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti11. února 2019 15:22:15
18.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. 12. 2018, 7., 14. a 28. 1. 20194239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 15:23:24
19.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 15:24:25
20.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 2. 20194239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 15:27:49
21.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice4127392Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 16:57:47
21.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice4137022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro11. února 2019 16:58:45

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.