Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019005 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3938001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 09:11:13
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3939000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 09:12:09
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3939000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 09:14:18
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3937002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 09:14:55
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3939000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 09:15:25
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4036022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 10:25:38
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 401112134Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti13. května 2019 10:26:38
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 401201612Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování13. května 2019 10:27:22
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 401112107Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti13. května 2019 10:28:12
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4026068Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování13. května 2019 10:29:01
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4040000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 10:29:53
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4032026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 10:30:58
01.Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4030334Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. května 2019 11:44:06
01.Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4033043Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 11:44:53
02.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 11:47:22
03.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 44003316Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti13. května 2019 11:50:07
04.Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic4031108Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 11:52:42
04.Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic4034006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 11:54:28
05.D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - smlouva o realizaci přeložky SO 126.3 - Obratiště4034015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 11:56:54
06.Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.4038002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 12:13:13
07.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i.3936012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 12:31:13
08.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 20193734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 13:17:36
09.Integrovaný plán rozvoje území - přesun alokace3834013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 13:21:33
10.Rozpočtová opatření číslo 45 až 4738160157Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. května 2019 14:05:47
10.Rozpočtová opatření číslo 45 až 473830062Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:06:36
10.Rozpočtová opatření číslo 45 až 473835030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:07:18
10.Rozpočtová opatření číslo 45 až 473838000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:07:55
10.Rozpočtová opatření číslo 45 až 473833005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:08:25
11.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.3833122Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:36:58
12.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"3834022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:38:41
13.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"3731042Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:40:21
14.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"3736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:42:09
15.Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"3737000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:43:36
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"3735011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:47:06
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20193735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:49:05
18.Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:50:58
19.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 1. výzva3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 14:52:46
20.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 2. výzva3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:09:50
21.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 20183734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:14:33
22.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20193736001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:16:01
23.01.Dispozice s majetkem města - převzetí stavebních objektů od Jihočeského kraje v rámci stavby "Jižní tangenta České Budějovice"  3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:18:56
23.02.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí stavby chodníku a pozemku pod stavbou a prodej částí pozemku - parc. č. 222/1, 222/2 a 222/6 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř., Piano3732023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:20:55
23.03.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)3733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:22:10
23.04.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, k. ú. České Budějovice 2  3733013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:24:51
23.05.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č.  2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:26:28
23.06.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků  1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 2206/43 v k. ú. České Budějovice 2  - Cyklostezka Suchomelská3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:27:50
23.07.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/2 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:28:58
23.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2672/22 v k. ú. Třebotovice, vojenský areál Třebotovice3735002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:30:38
23.09.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby záchytného parkoviště Jírovcova – III. etapa, k. ú. České Budějovice 33733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:33:33
23.10.Dispozice s majetkem města - směna pozemků  u prodejny Billa v ulici J. Plachty v k. ú. České Budějovice 33733004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:35:07
23.11.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1635/61 za část pozemku parc. č. 1648/1, k. ú. České Budějovice 2, ulice Volejbalistů  3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:36:18
23.12.Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Branišov u Dubného a k. ú. Haklovy Dvory3734003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 15:37:44
23.13.Dispozice s majetkem města - záměr budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 52 v k. ú. Haklovy Dvory37013159Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti13. května 2019 15:39:06
23.14.Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. číslo 2672/20 v k. ú. Třebotovice3707264Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti13. května 2019 15:41:23
23.15.Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice3833014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 16:00:53
24.Řešení nebytového prostoru Pražská - Perla38182126Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování13. května 2019 16:27:33
25.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 3., 1., 15. a 29. 4. 20193732014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro13. května 2019 16:53:55
26.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3636000Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro13. května 2019 16:59:02
27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 10. 4. 20193636000Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro13. května 2019 17:01:14
28.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3630231Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro13. května 2019 17:04:32
29.Nový městský web36122193Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenZdržel se hlasování13. května 2019 17:19:30
30.Analýza odpadového hospodářství města České Budějovice3684168Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenZdržel se hlasování13. května 2019 17:40:19
31.Studie proveditelnosti - multifunkční sportovní hala35103211Usnesení nebylo přijatoNebyl přítomenZdržel se hlasování13. května 2019 18:00:15

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.