Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019008 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4141000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 09:12:31
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4129642Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 09:14:48
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4326098Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 10:21:05
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4330094Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 10:27:47
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu432301010Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování4. listopadu 2019 10:28:54
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4341002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 10:29:29
01.Informace o odstranění zábradlí na Zátkově nábřeží 431801015Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování4. listopadu 2019 11:27:39
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)431214125Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. listopadu 2019 11:29:14
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4328555Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 11:29:44
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)43125224Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 12:12:26
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)43274111Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 12:13:11
03.Poskytnutí mimořádné dotace ústavu Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.4340012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 13:29:40
04.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 13:31:10
05.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na kofinancování Modernizace sportoviště4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 13:36:55
06.Realizace a financování projektu "Autis Centrum, o. p. s." z programu MPSV4240011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 13:47:30
07.Přehled podaných žádostí o dotaci ve 2. a 3. čtvrtletí 201942300102Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 14:48:10
08.Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (projektové dokumentace) z účetní evidence4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 14:51:51
09.Informativní zpráva ve věci přípravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích4237041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 15:52:54
10.Rozpočtové opatření číslo 1444242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 15:54:57
11.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 674235061Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 16:00:31
12.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava4138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 16:05:01
12.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 368/4 v k. ú. České Budějovice 6 (Žižkova tř.)411601312Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 16:20:53
12.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 368/4 v k. ú. České Budějovice 6 (Žižkova tř.)4124584Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 16:21:22
12.03.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/4 za část pozemku parc. č. 3340/27, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny  4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 16:25:30
12.04.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: II. etapa“, k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie)4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 16:27:00
12.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 236/3 a 712/4 v k. ú. České Budějovice 6 - lokalita Nádražní ul.4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 16:30:24
12.06.Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice4129084Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 16:37:23
12.07.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1461/3 v k. ú. České Budějovice 5413131213Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti4. listopadu 2019 16:40:16
12.08.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 631/71 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kopretinová, Suché Vrbné)410171311Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 16:42:03
12.09.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku v lokalitě u Lučního jezu v k. ú. České Budějovice 2, ulice U Lučního jezu4102579Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. listopadu 2019 16:44:26
12.10.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 70/26 v k. ú. Haklovy Dvory (lokalita Novohaklovský rybník)41026411Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. listopadu 2019 16:45:40
12.11.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 204 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Hlubocká)4102858Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. listopadu 2019 16:46:55
12.12.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská4159234Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 17:03:32
12.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2666 v k. ú. Třebotovice41021146Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. listopadu 2019 17:06:45
12.14.Dispozice s majetkem města – prodej  částí pozemků parc.č. 1506/4 a parc. č. 1379/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. J. Milíče, Nové Vráto)41012218Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 17:08:22
12.15.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1603/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Skladu, Nové Vráto)41019175Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 17:12:24
12.16.Dispozice s majetkem města – v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 3 – severní spojka (Hansovi)41011264Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. listopadu 2019 17:14:24
13.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 30. 9., 7., 21. a 23. 10. 20194135024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 17:29:13
14.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 5. 2019 a ze dne 16. 10. 20194140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 17:38:07
14.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 5. 2019 a ze dne 16. 10. 201941230153Usnesení bylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 17:38:46
15.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 202040103243Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. listopadu 2019 17:47:35
15.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 20204033070Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 17:48:08
16.Jmenování pracovní skupiny pro úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice3838000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. listopadu 2019 17:52:29

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.