Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020013 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 09:05:44
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4342001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 09:10:42
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4334180Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 09:11:57
01.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20194342001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 09:21:48
02.Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí smluvní pokuty4334018Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 09:41:58
02.Oprava povrchu chodníku ulice Budivojova, k. ú. České Budějovice - žádost o prominutí smluvní pokuty44220166Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 09:56:58
03.Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace4440004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:09:30
04.Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice4439005Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro4. září 2020 10:11:15
05.Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4438024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:18:01
06.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na příspěvek na profesionálního trenéra na rok 202044226106Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti4. září 2020 10:21:11
07.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20194437007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:22:47
08.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201944330011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:23:55
09.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201944330011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:25:23
10.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2020441421414Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. září 2020 10:41:35
10.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20204437115Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:42:16
11.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 44 až V 464337015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:44:45
12.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2020 - Výzva 24441003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:46:56
13.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2755/18 v k. ú. Třebotovice  4438006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 10:48:51
13.02.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)4328348Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 11:42:19
13.02.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2873/3 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nerudova)43273103Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 11:53:37
13.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1003 a 1094 v k. ú. Dubné, území mezi Dubným a Třebínem4337006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 11:55:33
13.04.Dispozice s majetkem města – prodeje části pozemku parc. č. 904/1 v k. ú. Homole4336007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 11:57:19
13.05.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2852/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice4335008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 11:58:44
13.06.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice4335035Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 12:12:50
13.06.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú. Třebotovice43015217Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. září 2020 12:13:24
13.07.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí, a to část parc. č. 2720/7 a pozemků  parc. č. 2703/2, parc. č. 2703/3, v k. ú. České Budějovice 6, Nové Hodějovice4338005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 12:15:51
13.08.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „LIDL České Budějovice – Rudolfovská tř. BBS“,  vše v k. ú. České Budějovice 4 (Rudolfovská tř., ul. U Jeslí)4128058Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:14:42
13.09.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků parc. č. 139/129, 223/1, 224, k. ú. České Budějovice 3, pod stavbami - ZTV Nemanice (ul. K. Šatala)4132009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:16:08
13.10.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 1801/5 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská4132009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:18:14
13.11.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 226/16 v k. ú. České Vrbné41300110Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:19:40
13.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1928/13, k. ú. České Budějovice 2 (lokalita Švábův Hrádek)4233018Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:26:24
13.13.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 4727/33 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní – České dráhy, a. s.)  4236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:27:37
13.14.Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 615/10, k. ú. České Budějovice 54236006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:28:51
13.15.Dispozice s majetkem města – budoucí směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2, k. ú. České Budějovice 3 a k. ú. České Budějovice 5 – severní spojka (Hansovi)4232019Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:36:29
13.16.Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků s Povodím Vltavy, s. p., v k. ú. České Budějovice 4 - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 1. etapa - část 1.1.4235007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:37:54
13.17.Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města) – změna usnesení4235007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:39:36
13.18.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2675/19 a č. 2665/11, k. ú. Třebotovice  4234008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:40:34
13.19.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3954/1, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny, Nové Roudné4234008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:41:41
13.20.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou ostrůvků u chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.  42310011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:42:36
13.21.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:47:38
13.21.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)41416129Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. září 2020 13:48:09
13.21.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2544, č. 2543/1 a 2543/3, k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Pohůrecká, Stará cesta, Suché Vrbné)4134007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 13:48:47
13.22.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1329/26 v k. ú. České Budějovice 7, za areálem „papíren“4212678Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. září 2020 13:50:49
13.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1048/2 a části pozemku parc. č. 1048/6 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Roudenská420151611Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval proti4. září 2020 13:52:23
13.24.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/6, 72/7, 72/8, 72/12 v k. ú. Haklovy Dvory42024612Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval proti4. září 2020 13:53:37
13.25.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská, Kněžské Dvory)42024612Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval proti4. září 2020 13:54:41
13.26.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3966/3 v k. ú. České Budějovice 342026511Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval proti4. září 2020 13:55:42
13.27.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2017/23 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. Ant. Barcala, sídl. Máj)42020913Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval proti4. září 2020 13:57:18
13.28.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 1467 v k. ú. České Budějovice 3 - zahrádkářská lokalita - gen. Píky42420108Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti4. září 2020 14:01:26
13.29.Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)42116196Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. září 2020 14:16:07
13.29.Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)42310227Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. září 2020 14:16:48
14.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. června, 13., 20. a 22. července, 24. srpna 20204133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 14:26:00
15.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 14:26:52
16.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 1. 2020 a ze dne 3. 6. 20204135015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 14:30:09
17.Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro4. září 2020 14:37:27
18.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice41210146Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování4. září 2020 15:12:47

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.