Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020015 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:05:46
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4141001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:07:22
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3938014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:09:03
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4242001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:09:48
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4234081Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:10:22
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu301151413Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování2. listopadu 2020 09:12:31
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4241011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:13:09
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu42320101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:14:04
01.Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice4160353Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování2. listopadu 2020 09:32:30
01.Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice4141003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 09:33:31
02.Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice42270151Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 10:22:15
03.Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3939004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 10:26:14
05.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice4141002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:03:46
06.Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4242001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:20:55
06.Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4171332Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování2. listopadu 2020 11:21:51
06.Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)42016261Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti2. listopadu 2020 11:22:28
06.Návrh na pořízení dvou změn územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov - sever v k. ú. České Budějovice 7 a v lokalitách Kněžské Dvory - obec a Suchomel v k. ú. České Budějovice 3 ve smyslu §§ 55a, 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4141002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:23:30
07.Změna č. 88 územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 44343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:26:12
08.Změna č. 89 územního plánu města České Budějovice v lokalitách České Vrbné a Stará cesta v k. ú. České Vrbné (vydání změny)4040003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:29:18
09.Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000447 - Cantus Firmus, z. s.4141002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:37:14
10.Dotační program na podporu kultury v roce 2020, Opatření č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020000478 - Kredance, z. s.4141002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:37:51
11.Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 20214236061Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 11:48:54
12.Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2019002618 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu "Podpora provozu Kina Kotva v roce 2020"4076272Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování2. listopadu 2020 12:03:14
13.Členství statutárního města České Budějovice ve Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s.41260151Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 12:22:52
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3962763Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti2. listopadu 2020 13:25:16
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3938013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 13:26:02
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3934053Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 13:26:37
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na zhotovitele investičních akcí "Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí" a "Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova"3939003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 13:27:07
15.Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů3737005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 13:31:16
16.Rozpočtová opatření číslo 136 a 1374040002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 13:33:57
17.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 524036042Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 13:42:47
18.Dispozice s majetkem města ­ zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice - individuální žádosti4242000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 14:07:11
19.01.Dispozice s majetkem města ­ uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o. (vrácení části kauce)381111164Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování2. listopadu 2020 14:49:24
19.01.Dispozice s majetkem města ­ uzavření dohody o narovnání se spol. WIRAX, s.r.o. (vrácení části kauce)4032442Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 14:50:01
19.02.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 792/1 oddělené GP a označené p.č. 792/19 v k. ú. Včelná - dálnice D3 0310/II Hodějovice - Třebonín4040002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 14:51:29
19.03.Dispozice s majetkem města ­ budoucí směna části pozemku parc. č. 431/1 za část pozemku parc. č. 78, k. ú. České Budějovice 1, ulice Na Mlýnské stoce3838004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 14:55:33
19.04.Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí (přijetí daru) částí pozemků parc. č. 2779/1 a darování části pozemku parc. č. 2779/4, vše v k. ú. Třebotovice (ul. Lázeňská)3737005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 14:57:29
19.05.Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemku parc. č. 178/16 a části pozemku parc. č. 464/1, darování částí pozemků parc. č. 712/12, 712/17, 712/18, 871/8 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Mánesova)3838004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 14:58:54
19.06.Dispozice s majetkem města ­ bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1283/52 v k. ú. České Budějovice 7 (ul. Papírenská, točna MHD)3939003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 14:59:55
19.07.Dispozice s majetkem města ­ nabytí pozemku parc. č. 2176/1, k.ú. České Budějovice 3 (ul. Čéčova, sídl. Na Pražské)3832154Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 15:27:37
19.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory39213153Usnesení nebylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 15:43:16
19.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory42260160Usnesení bylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování2. listopadu 2020 15:44:14
19.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory40181212Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování2. listopadu 2020 15:44:52
19.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 485 a část parc. č. 488 v k. ú. Haklovy Dvory4040002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 15:45:25
19.09.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (u Nového vrbenského rybníku)4003372Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti2. listopadu 2020 15:47:31
20.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termín jednání 12. a 19. října 20204040000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 15:48:31
21.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice3535005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 15:49:28
22.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3432026Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro2. listopadu 2020 15:51:42

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.