Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2020017 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4138003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 09:08:32
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4137022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 09:11:05
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 09:11:57
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 09:12:37
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4232361Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 09:13:36
01.Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4236015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 09:15:23
01.Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4236042Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 09:17:20
02.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20214226565Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 11:32:02
02.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20214226691Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 11:47:33
03.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 11:49:05
04.Dohoda o narovnání se společností ART 4 PROMOTION, s. r. o.  4235052Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 11:56:09
05.Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci akce "Vltavská cyklostezka"4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 11:58:30
06.Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Máj České Budějovice, příspěvkové organizace4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 12:01:56
07.Dotační program na podporu cestovního ruchu v roce 2020 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2020001066 - České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s.4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 12:03:48
08.Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 12:05:07
09.Zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště - Dodatek č. 1 ke smlouvě 20180018184241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 12:07:23
10.Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné4241001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 12:11:34
11.Poskytnutí neinvestiční dotace 1. Centru zdravotně postižených jižních Čech, z. s.4240110Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 12:20:06
12.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice41260015Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:06:09
13.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice41270014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:06:51
14.Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku4136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:13:43
15.Rozpočtová opatření 150 a 1514035005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:16:27
16.Zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových prostor v majetku statutárního města České Budějovice – IV. čtvrtletí 20204137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:21:57
17.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3929/38 v k. ú. České Budějovice 7 (Plavská čp. 1982 – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:24:28
17.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 (Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky – vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:25:08
17.03.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2184/57 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava4137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:26:28
17.04.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 1984/137, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:29:28
17.05.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1984/74, k. ú. České Budějovice 2 (Branišovská ul., Čtyři Dvory) – majetkové vypořádání pro realizaci stavby propojení ulic Branišovská – Na Sádkách4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:30:35
17.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k.ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 5 – majetkové vypořádání pro realizaci dopravní stavby  (Vatoli, s. r. o.)4135060Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:34:13
17.07.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  – majetkové vypořádání pro realizaci rozšíření parku Čtyři Dvory  (JTH Holding,  a. s.)4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:48:42
17.08.Dispozice s majetkem města – směny pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – areál bývalých kasáren Čtyři Dvory  (JTH Holding, a. s. - Kaufland)  41300101Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:49:17
17.09.Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1089/1, k. ú. České Budějovice 5, pod přístřeškem MHD, ulice Ledenická   4140001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 13:51:06
17.10.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2139/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)  4130164Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 14:01:25
17.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1502/2 v k. ú. České Budějovice 6, zahrádky u Malého jezu  41114215Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti8. prosince 2020 14:04:16
17.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2, lokalita cyklostezka u sídliště VLTAVA3972363Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti8. prosince 2020 14:49:47
17.13.Dispozice s majetkem města – záměr darování části pozemku parc. č. 2061/229 v k. ú. České Budějovice 2 (sídl. Šumava, ul. Sokolská)3972282Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování8. prosince 2020 15:05:22
18.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. října, 6., 9. a 23. a 30. listopadu 20203835003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 15:06:34
19.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 20213837001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro8. prosince 2020 15:08:05

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.