Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021020 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 09:09:51
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 09:12:29
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4337051Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 09:14:20
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4341020Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 09:18:39
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 09:19:31
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4332461Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 09:20:50
01.Volba neuvolněného člena Rady města České Budějovice43310102Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 09:41:48
02.Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4442011Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:20:14
02.Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4429186Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:21:09
02.Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4429861Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:22:02
02.Volba člena Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 44290141Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:23:00
03.Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení44280133Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:27:30
04.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích4438105Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:37:05
05.Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 44130283Usnesení nebylo přijatoByl přítomen a nehlasovalZdržel se hlasování10. května 2021 10:49:46
05.Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4439041Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:50:47
05.Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4440022Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:51:33
05.Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4441030Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 10:52:20
05.Neinvestiční dotace - významné akce 2021 - Město lidem, lidé městu; Šachový festival České Budějovice; ART SALON PIANO 4443001Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro10. května 2021 10:53:20
31.Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa - informace o průběhu zpracování projektové dokumentace a souvisejících stavbách s nádražím České Budějovice4342001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 11:51:38
06.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi  44419192Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování10. května 2021 13:54:34
06.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Antonínu Zápotockému, Václavu Noskovi, Zdeňkovi Nejedlému a Zdeňkovi Fierlingerovi  4438402Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 13:55:24
07.Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 20214439005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 14:03:29
08.Evropské hlavní město kultury 20284438024Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 15:06:05
09.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 21. 5. 20214338005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 15:11:49
10.Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice4337006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 15:13:42
11.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové fotbalové akademie - SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.4437016Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 15:52:32
12.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové hokejové akademie - HC České Budějovice, z. s.4433164Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 15:53:19
13.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností  klubové volejbalové akademie - Volejbalový klub České Budějovice, z. s.4440013Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 15:54:22
14.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"4132009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:13:37
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"4132009Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:14:51
16.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"4133008Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:17:16
17.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2021 - Opatření č. 5: "Příspěvek na sportovní činnost tanečních mládežnických klubů"4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:18:40
18.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20204135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:20:07
19.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20204134007Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:21:37
20.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20214136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:23:00
21.Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Nové technické učebny - ZŠ Pohůrecká"4135006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:25:18
22.Rozpočtová opatření číslo 53 a 544136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:27:55
23.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20214136005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:31:59
24.Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 20204137004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 16:33:52
25.Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3933114Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 18:25:49
25.Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3939000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 18:27:13
25.Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3923961Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 18:28:15
25.Postup statutárního města ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích3933051Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 18:29:19
26.Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik  39112206Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování10. května 2021 18:37:38
27.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 485 v k. ú. Haklovy Dvory3934005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 18:39:35
27.02.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu ZTV v k. ú. České Budějovice 2 – BD V. Talicha (ul. V. Talicha, Čtyři Dvory) – budoucí odkoupení pozemků pod stavbou ZTV3833023Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 18:41:20
27.03.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/13 v k. ú. Ostrolovský Újezd38013232Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti10. května 2021 18:44:36
27.04.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Čertíka, Nemanice)  3837262Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti10. května 2021 18:46:31
27.05.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 1369/6 a 1369/13 v k. ú. České Budějovice 338415172Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. května 2021 18:48:09
27.06.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2478/1 v k. ú. České Budějovice 338022151Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. května 2021 18:50:04
27.07.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2453/1, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. U Trojice)38026102Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. května 2021 18:51:32
27.08.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 305/5 v k. ú. Haklovy Dvory - pod stavbou garáže3855271Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníHlasoval proti10. května 2021 19:07:49
27.09.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemku parc. č. 481 a pozemku parc. č. 501/1, v k. ú. Haklovy Dvory (Nové Dvory)38018200Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. května 2021 19:14:21
27.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1620/3 a parc. č. 1620/9 v k. ú. České Budějovice 2, ul. Pasovská3803431Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. května 2021 19:17:03
27.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)3836002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 19:27:08
27.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)3803602Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti10. května 2021 19:27:58
27.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)3833005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 19:28:47
28.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3529006Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 19:42:55
29.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 29. a 31. března, 8., 12., 16., 26. a 30. dubna 20213530005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro10. května 2021 19:44:16

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.