Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2021024 společně s hlasováním zastupitele Mgr. Lukáš Bajt a jeho klubu

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníHlasování zastupitelHlasování většiny klubu jehož je členemDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro1. listopadu 2021 09:14:11
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4343000Usnesení bylo přijatoNebyl přítomenHlasoval pro1. listopadu 2021 09:15:26
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4542021Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 09:34:18
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu45184221Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiZdržel se hlasování1. listopadu 2021 09:34:58
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4544010Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 09:36:20
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu451218114Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 09:37:48
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4534092Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 09:38:20
01.Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4537413Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 09:40:55
01.Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice45310122Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 09:44:46
02.Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.45191214Usnesení nebylo přijatoHlasoval proZdržel se hlasování1. listopadu 2021 11:27:22
02.Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.4523994Usnesení bylo přijatoHlasoval protiHlasoval pro1. listopadu 2021 11:27:50
02.Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.4545000Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 11:28:55
02.Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.45261162Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 11:29:26
03.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4542003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 11:31:00
04.Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích 4542003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 11:32:02
05.Změna č. 97 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 34541004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 11:36:52
06.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/201944811214Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 12:18:04
06.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/20194455313Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování1. listopadu 2021 12:18:41
06.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/20194434082Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 12:19:13
07.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  4237005Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 13:13:19
08.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace4238004Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 13:14:29
09.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, příspěvkové organizace4239003Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 13:16:20
10.Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci, dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o poskytnutí podpory malého rozsahu4240002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 13:19:58
11.Záměr vypsání veřejných zakázek na investiční akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"4139002Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro1. listopadu 2021 14:03:51
12.Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích4136014Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 14:10:22
13.01.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1, parc. č. 751/1, parc. č. 747/19 a parc. č. 749/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Vodní)41250133Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 14:19:24
13.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2658/3 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ke Studánce, Nové Hodějovice)4139002Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 14:21:08
13.03.Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora)4138012Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 14:24:22
13.04.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2702/2, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Klaricova)41290111Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 14:28:28
13.05.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 755/1, k. ú. Třebotovice4139002Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro1. listopadu 2021 14:29:32
13.06.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Křižíkova)4138003Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro1. listopadu 2021 14:30:25
13.07.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89, 2014/90, 2014/91, 2014/92 a 2014/141, vše k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj – ul. M. Horákové)4139002Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro1. listopadu 2021 14:31:19
13.08.Dispozice s majetkem města – záměr převodu části pozemku parc. č. 62/5, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (u knihovny)  4139002Usnesení bylo přijatoByl přítomen a nehlasovalHlasoval pro1. listopadu 2021 14:32:34
13.09.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)4103911Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 14:43:27
13.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 a 74 v k. ú. České Budějovice 7, Mánesova4103272Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 14:44:37
13.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Třebín, Třebínský rybník4103533Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 14:46:11
13.12.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé4103191Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 15:00:42
13.12.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé41017816Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 15:01:14
13.12.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé41029102Usnesení nebylo přijatoHlasoval protiHlasoval proti1. listopadu 2021 15:01:55
13.12.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, Rybák – sídliště Vltava x Mladé40019813Usnesení nebylo přijatoZdržel se hlasováníZdržel se hlasování1. listopadu 2021 15:18:39
14.Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice4039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 15:20:56
15.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4039001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 15:28:49
16.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 20. a 30. září, 4., 11., 14., 18. a 25. října 20213635001Usnesení bylo přijatoHlasoval proHlasoval pro1. listopadu 2021 16:36:01

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.