Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016021

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2016021 ze dne 12. 12. 2016.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu3733004+12. prosince. 2016 09:10:02
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu3932007+12. prosince. 2016 09:12:08
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu4037003+12. prosince. 2016 09:16:23
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu č. 1, schválení programu4035005+12. prosince. 2016 09:18:04
1.00Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení4139002+12. prosince. 2016 09:33:05
1.00Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení4130074+12. prosince. 2016 09:33:50
2.00Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 20174233180+12. prosince. 2016 11:17:13
3.00Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 20174231254+12. prosince. 2016 11:23:57
4.00Poskytnutí úvěru z Fondu podpory kvality bydlení v roce 20174202688-12. prosince. 2016 11:26:46
5.00Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20154237005+12. prosince. 2016 11:28:32
6.00Rozpočtové opatření číslo 1634239012+12. prosince. 2016 11:30:53
7.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4236006+12. prosince. 2016 11:32:13
8.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4238004+12. prosince. 2016 11:33:36
9.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka I v katastrálním území České Budějovice 2 4231074+12. prosince. 2016 11:50:27
10.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice4239012+12. prosince. 2016 11:55:18
11.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v katastrálním území České Budějovice 7 (tento bod bude projednán po bodu Vystoupení občanů)42240153+12. prosince. 2016 15:53:18
12.00Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice4234026+12. prosince. 2016 16:11:32
13.00Prominutí dluhu za odstranění následků havárie - výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice42212235-12. prosince. 2016 16:22:22
14.00Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích4236006+12. prosince. 2016 16:23:39
15.00Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/20174134043+12. prosince. 2016 16:45:08
16.00Vzdání se funkce uvolněné členky Rady města České Budějovice4137013+12. prosince. 2016 16:48:46
17.00Volba uvolněného člena Rady města České Budějovice4133008+12. prosince. 2016 16:50:00
17.00Volba uvolněného člena Rady města České Budějovice4131055+12. prosince. 2016 16:51:20
18.00Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení42280212+12. prosince. 2016 17:09:22
19.00Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 14 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 20174138003+12. prosince. 2016 17:36:05
20.00„Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ul. Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“ - záměr vypsání veřejné zakázky a následné realizace a uzavření Smlouvy o společnosti4138003+12. prosince. 2016 17:39:09
21.01Dispozice s majetkem města – uzavření dodatku ke kupní smlouvě č. 2013002521 – (114-5/99/13) ke stavbě „Administrativní centrum“, u křižovatky Lidická x Mánesova4065236-12. prosince. 2016 17:58:13
21.02Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská4030028+12. prosince. 2016 18:05:15
21.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. J. Š. Baara)  4026068+12. prosince. 2016 18:08:22
21.04Dispozice s majetkem města - prodej id. podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná4032008+12. prosince. 2016 18:10:00
21.05Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé)4012577-12. prosince. 2016 18:11:47
21.06Dispozice s majetkem města – prodej domu nám. Přemysla Otakara II.  13/9, k. ú. České Budějovice 140023107-12. prosince. 2016 18:14:07
21.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 241/2 v k. ú. Staré Hodějovice, Pod Poustevníkem4002488-12. prosince. 2016 18:15:54
21.08Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien s. r. o.)40220135-12. prosince. 2016 18:19:57
21.09Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 71/2, 71/5 a 133/12 v k. ú. České Budějovice 7 zastavěných stavbou odbočovacího pruhu na křižovatce Mánesova x B. Němcové4037003+12. prosince. 2016 18:21:37
21.10Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „ZTV Na Sádkách“, k. ú. České Budějovice 24035005+12. prosince. 2016 18:23:53
21.11Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na majetkoprávní vyrovnání pro stavbu „ZTV Rožnov jih – Zahradní město - 2. etapa“ v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov3935013+12. prosince. 2016 18:26:06
21.12Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - "ZTV Rožnov U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, nám. Bratří Čapků, ulice L. Kuby3935004+12. prosince. 2016 18:27:27
21.13Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 1800/1 a 1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 - Cyklostezka Suchomelská3933024+12. prosince. 2016 18:31:39
22.00Návrh vyhlášky o zákazu provozování některých hazardních her3936003+12. prosince. 2016 18:34:02
23.00Smlouva s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích o spolupráci při podpoře vzdělávání3931044+12. prosince. 2016 18:36:47
24.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 7., 14. a 28. 11. 20163935004+12. prosince. 2016 18:37:52
25.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice3935004+12. prosince. 2016 18:42:10
26.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 7. 12. 20163932007+12. prosince. 2016 18:45:53
27.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice39270012+12. prosince. 2016 18:55:51
28.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 23.11.20163930018+12. prosince. 2016 19:02:38
29.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20173934014+12. prosince. 2016 19:03:59

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"