Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017022

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017022 ze dne 13. 2. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu4140001+13. února. 2017 09:14:10
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41912011-13. února. 2017 09:16:29
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41130217-13. února. 2017 09:17:37
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu411331510-13. února. 2017 09:45:27
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41120236-13. února. 2017 09:46:19
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41136157-13. února. 2017 09:47:01
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu4133008+13. února. 2017 09:47:43
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41300011+13. února. 2017 09:48:22
00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu41290111+13. února. 2017 09:49:43
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 54236006+13. února. 2017 10:02:22
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 542028113-13. února. 2017 10:03:16
01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 542310011+13. února. 2017 10:04:27
03.Informativní zpráva o zahájení školního roku 2016/2017 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice a zápisech do základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/20184236006+13. února. 2017 10:09:56
04.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice 4242000+13. února. 2017 10:16:45
05.Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4239003+13. února. 2017 10:20:48
06.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích4242000+13. února. 2017 10:22:28
07.Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice4240002+13. února. 2017 10:24:21
08.Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje č. 20160014274229085+13. února. 2017 10:38:31
09.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná42017232-13. února. 2017 10:48:41
09.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná4241001+13. února. 2017 10:49:40
09.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná4239003+13. února. 2017 10:50:24
10.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Doubravice4238004+13. února. 2017 10:52:59
10.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Doubravice42227103-13. února. 2017 10:53:38
11.Změna názvu Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu4340003+13. února. 2017 10:55:33
12.Zřízení nového místa vzdělávání a školských služeb a odloučené pracoviště - Mateřská škola, A. Trägera 44, České Budějovice u příspěvkové organizace Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice4339004+13. února. 2017 10:57:31
02.Koncesní dokumentace - koncesní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice4240011+13. února. 2017 14:40:52
02.Koncesní dokumentace - koncesní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice42300012+13. února. 2017 14:41:49
13.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice41310010+13. února. 2017 14:44:33
14.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice41300011+13. února. 2017 14:45:46
15.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4132009+13. února. 2017 14:47:11
16.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20164136005+13. února. 2017 14:50:06
17.Rozpočtová opatření číslo 14 a 154238013+13. února. 2017 15:15:08
17.Rozpočtová opatření číslo 14 a 154227384+13. února. 2017 15:15:48
17.Rozpočtová opatření číslo 14 a 1542310011+13. února. 2017 15:16:26
18.Přijetí bankovního úvěru k předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-20224230039+13. února. 2017 15:18:15
19.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263 v k. ú. České Budějovice 3, (ul. Klostermannova)4233009+13. února. 2017 15:21:17
19.02.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení, snížení ceny za prodej pozemků (ul. K. Světlé)42270411+13. února. 2017 15:25:57
19.03.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitosti parc. č. 2743 se stavbou č. p. 1184 v k. ú. České Budějovice 5 v trase dálnice D342240612+13. února. 2017 15:31:26
19.04.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebního objektu - SO 120.1 Úprava MK U Křížku, v rámci stavby dálnice D34234008+13. února. 2017 15:33:53
19.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5 - zrušení usnesení4236006+13. února. 2017 15:36:15
19.06.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 997/4 v k. ú. České Budějovice 4 - areál spol. D.I.P., s. r. o.4233009+13. února. 2017 15:39:07
19.07.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa. část 2.2."42320010+13. února. 2017 15:40:46
19.08.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"4234008+13. února. 2017 15:42:15
19.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (CB Auto, a. s.)4229076+13. února. 2017 16:12:39
19.10.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 41290012+13. února. 2017 16:14:39
19.11.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.)4134007+13. února. 2017 16:17:34
19.12.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné – severní spojka (Praha West Investment, k. s.)41813155-13. února. 2017 17:11:27
19.13.Dispozice s majetkem města - darování  pozemku parc. č. 139/127 a odkoupení stavby chodníku na pozemku parc. č. 139/127 v k. ú. České Budějovice 34133008+13. února. 2017 17:15:10
19.14.Dispozice s majetkem města – budoucí převod části pozemku parc. č. 1247/2, k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera4133026+13. února. 2017 17:16:15
19.15.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů4102777-13. února. 2017 17:17:33
19.16.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)4132018+13. února. 2017 17:23:33
19.17.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 569 k. ú. České Budějovice 4 (ul. Blahoslavova)41020147-13. února. 2017 17:26:44
19.18.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné (České Vrbné)41019166-13. února. 2017 17:28:16
19.19.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/13, k. ú. Třebotovice, 41021146-13. února. 2017 17:30:16
19.20.Dispozice s majetkem města – smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na budovách na parc. č. 36 a parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodné skříně - zrušení usnesení4133008+13. února. 2017 17:32:42
19.21.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2037/10 v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Máj, les Bor – U Hada)4136005+13. února. 2017 17:37:04
20.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč4137004+13. února. 2017 17:39:10
21.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20174130038+13. února. 2017 18:25:50
22.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích3936012+13. února. 2017 18:28:15
23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 5., 12. a 19. prosince 2016, 16. a 30. ledna 20173938001+13. února. 2017 18:32:45
24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4040000+13. února. 2017 18:38:12
25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 8. 2. 20174038002+13. února. 2017 18:39:28
26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice40290110+13. února. 2017 19:00:19
27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 1. 20174033106+13. února. 2017 19:12:25

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"