Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017023

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017023 ze dne 20. 3. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3837001+20. března. 2017 09:11:20
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3931008+20. března. 2017 09:26:26
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3901830-20. března. 2017 09:29:37
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 391031214-20. března. 2017 09:34:49
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 391351011-20. března. 2017 09:35:30
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3931008+20. března. 2017 09:36:09
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3929118+20. března. 2017 09:37:49
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3935004+20. března. 2017 10:43:05
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích39135138-20. března. 2017 10:43:53
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3936102+20. března. 2017 10:44:37
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3932034+20. března. 2017 10:45:15
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3936012+20. března. 2017 10:45:56
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3931044+20. března. 2017 10:46:46
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3928344+20. března. 2017 10:47:25
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3935013+20. března. 2017 10:48:08
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3935004+20. března. 2017 10:48:46
01.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2017 v Českých Budějovicích3936003+20. března. 2017 10:49:27
02.Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 74037003+20. března. 2017 10:59:26
03.Změna č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" v katastrálním území České Budějovice 54038002+20. března. 2017 11:01:39
04.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20164036004+20. března. 2017 11:03:20
05.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20174035005+20. března. 2017 11:05:46
06.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2016 pro děti a mládež od 10 do 18 let4034006+20. března. 2017 11:09:49
07.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice, z. s., na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/20174032143+20. března. 2017 11:13:08
08.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje4030046+20. března. 2017 11:16:04
09.Členství v Asociaci pro veřejné zakázky4033034+20. března. 2017 11:18:50
10.Záměr vypsání veřejné zakázky "Centrální informační systém zón veřejného stání v Českých Budějovicích" a jeho následné realizace4033043+20. března. 2017 11:54:07
10.Záměr vypsání veřejné zakázky "Centrální informační systém zón veřejného stání v Českých Budějovicích" a jeho následné realizace4034042+20. března. 2017 11:54:52
11.Rozpočtové opatření číslo 19 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20174027175+20. března. 2017 12:10:02
12.Rozpočtová opatření číslo 26 a 273935004+20. března. 2017 13:44:31
13.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatného převodu nemovitostí pod stavbami komunikací a silnice III. tř. v k. ú. Haklovy Dvory, Dvorec u Třebče a ČB 4 z vlastnictví statutárního města ČB – Jihočeskému kraji3935004+20. března. 2017 13:49:57
13.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí nemovitostí z vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. ČB 3, ČB 6, České Vrbné a Haklovy Dvory – dar statutárnímu městu ČB3934005+20. března. 2017 13:54:53
13.03.Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 2734/110, včetně  hydrantu, k. ú. České Budějovice 7,  Rožnov - BILLA3932007+20. března. 2017 13:56:20
13.04.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.) – změna usnesení3930036+20. března. 2017 13:58:56
13.05.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 3930027+20. března. 2017 14:03:35
13.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.)4024385+20. března. 2017 14:25:02
13.07.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o převedení částí pozemků parc. č. 1218/3, 1218/7 a 1219 v k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera4036013+20. března. 2017 14:41:15
13.08.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3, ul. Průběžná, Pražská tř. (cz Immobilien, s. r. o.)40230125+20. března. 2017 14:51:33
13.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 477/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita ul. Kamarytova)40015196-20. března. 2017 14:52:55
13.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 969/1 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická třída40019138-20. března. 2017 14:54:03
13.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava)4033007+20. března. 2017 14:55:11
13.12.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice4030028+20. března. 2017 14:59:55
13.13.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2763/33 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. U Pramene)4035005+20. března. 2017 15:01:21
13.14.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej vodovodních a kanalizačních přípojek – ul. O. Ostrčila, k. ú. České Budějovice 240300010+20. března. 2017 15:03:50
13.15.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „ZTV Mladé na p. č. 598/9, 599/1, k. ú. České Budějovice 5“4031009+20. března. 2017 15:05:15
13.16.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 556/1v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1.4034006+20. března. 2017 15:07:00
13.17.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV4032224+20. března. 2017 15:43:34
13.18.Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky č. 1482/1 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 34032107+20. března. 2017 15:45:09
14.Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla"4027247+20. března. 2017 15:47:19
15.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 - 1. výzva4034015+20. března. 2017 15:49:44
16.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro 20164035005+20. března. 2017 15:51:10
17.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20174030037+20. března. 2017 15:52:52
18.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20164032008+20. března. 2017 15:55:54
19.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 20164034006+20. března. 2017 15:59:28
20.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20164037003+20. března. 2017 16:00:33
21.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013 -20184034006+20. března. 2017 16:03:02
22.Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 20174036004+20. března. 2017 16:04:57
23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. února a 6. března 20174039001+20. března. 2017 16:37:00
24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4036004+20. března. 2017 16:47:09
25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 3. 20174033016+20. března. 2017 16:48:54
26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3926067+20. března. 2017 17:00:13
27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 2. 20173836002+20. března. 2017 17:12:49

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"