Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017024

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017024 ze dne 15. 5. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3737000+15. května. 2017 09:11:28
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3836002+15. května. 2017 09:13:16
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3837001+15. května. 2017 09:14:31
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3937002+15. května. 2017 10:23:24
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3929136+15. května. 2017 10:24:03
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3927138+15. května. 2017 10:24:41
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3924159+15. května. 2017 10:25:16
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3923844+15. května. 2017 10:26:01
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3923844+15. května. 2017 10:26:40
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3922863-15. května. 2017 10:27:19
01.Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti3934113+15. května. 2017 10:28:23
02.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje3936003+15. května. 2017 10:30:12
03.Žádost Českého volejbalového svazu o podporu mezinárodních sportovních akcí v Českých Budějovicích - Světová liga mužů ve volejbalu; Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let3932007+15. května. 2017 10:31:41
04.Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích39290010+15. května. 2017 10:33:11
05.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Klementu Gottwaldovi a Josefu Vissarionoviči Stalinovi39230313+15. května. 2017 11:16:29
05.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Klementu Gottwaldovi a Josefu Vissarionoviči Stalinovi39230115+15. května. 2017 11:17:05
05.Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Klementu Gottwaldovi a Josefu Vissarionoviči Stalinovi40260014+15. května. 2017 11:17:40
06.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4128157+15. května. 2017 11:31:15
07.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 18. 5. 20174231038+15. května. 2017 11:37:07
08.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 54240002+15. května. 2017 11:40:25
09.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory II v katastrálním území Haklovy Dvory 42025152-15. května. 2017 11:42:59
10.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20164240002+15. května. 2017 11:44:35
11.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20174240002+15. května. 2017 11:46:56
12.Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"4238004+15. května. 2017 11:48:42
13.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích4241001+15. května. 2017 11:50:58
14.Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy, U Pramene 13, České Budějovice4238004+15. května. 2017 11:52:13
15.Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku4240002+15. května. 2017 11:54:46
16.Rozpočtová opatření číslo 58 až 604240002+15. května. 2017 11:58:58
16.Rozpočtová opatření číslo 58 až 604240002+15. května. 2017 11:59:33
16.Rozpočtová opatření číslo 58 až 6042236103+15. května. 2017 12:00:25
16.Rozpočtová opatření číslo 58 až 6041290012+15. května. 2017 12:01:07
17.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 144137004+15. května. 2017 12:02:07
18.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1621/1 v  k. ú. České Budějovice 2 (parkoviště Na Dlouhé louce)  4102966-15. května. 2017 12:03:54
18.02.Dispozice s majetkem města – prodej  pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 641027104-15. května. 2017 12:05:53
18.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava, Labská ul.41612203-15. května. 2017 12:11:32
18.04.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 689/4, k. ú. České Budějovice 7 za pozemky v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek)41019166-15. května. 2017 12:13:06
18.05.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na pozemky pod komunikací U Lávky v k. ú. České Budějovice 54135006+15. května. 2017 12:14:14
31.Multifunkční centrum Dlouhá louka - seznámení zastupitelů se studií (tento bod bude projednán po "Vystoupení občanů") - bez podkladového materiálu 4036004+15. května. 2017 14:42:51
18.06.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  na pozemky pod komunikací Dobrovodská v k. ú. České Budějovice 53934005+15. května. 2017 14:45:02
18.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava)3932007+15. května. 2017 14:46:07
18.08.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/639 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Volfa, sídliště Máj)3931008+15. května. 2017 14:50:44
18.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice)3933006+15. května. 2017 14:52:14
18.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)3932007+15. května. 2017 14:54:22
18.11.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)3933015+15. května. 2017 14:59:18
18.12.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1, 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé) - výsledek výběrového řízení3931008+15. května. 2017 15:01:21
18.13.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 - výsledek výběrového řízení (ul. J. Š. Baara)3928344+15. května. 2017 15:41:39
18.14.Dispozice s majetkem města – prodej id. 4/9 domu na Lannově tř. čp. 52,  k. ú. České Budějovice 63925383+15. května. 2017 15:48:29
18.15.Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků a ZTV v rámci majetkového vypořádání stavby „Novostavba části MK Horní SOU, Č. Budějovice – 1. část“ v k. ú. České Budějovice 43936003+15. května. 2017 15:50:15
18.16.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2099/241, části parc. č. 2099/191 a vodohospodářských sítí u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 23938001+15. května. 2017 16:06:36
18.16.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2099/241, části parc. č. 2099/191 a vodohospodářských sítí u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 23937002+15. května. 2017 16:07:14
18.16.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2099/241, části parc. č. 2099/191 a vodohospodářských sítí u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 23937002+15. května. 2017 16:07:50
18.17.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 63934005+15. května. 2017 16:11:58
18.18.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – odkoupení pozemku parc. č. 1635/13 pod stavbou parkoviště a převod pozemku parc. č. 1635/48 pod stavbou komunikace III. třídy v k. ú. České Budějovice 2, u Sportovní haly3933015+15. května. 2017 16:13:53
18.19.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2178/2 v k. ú. České Budějovice 2 (ulice Krčínova, sídliště Vltava)3833014+15. května. 2017 16:15:04
18.20.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2148/1 a 2149/11 v k. ú. České Budějovice 33833005+15. května. 2017 16:16:12
18.21.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú. České Budějovice 538270011+15. května. 2017 16:36:49
18.22.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi – parc. č. 2181/2 a 2181/14, vše v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Vltava)38271010+15. května. 2017 16:43:00
18.23.Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky3702287-15. května. 2017 16:47:59
19.Žádost o prominutí smluvního úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání3731006+15. května. 2017 16:55:01
20.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20173732005+15. května. 2017 16:58:04
21.Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 20173734003+15. května. 2017 17:00:44
22.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 1. výzva3736001+15. května. 2017 17:03:10
23.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 2. výzva3635001+15. května. 2017 17:04:41
24.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13., 17. a 20. března, 3., 18. a 24. dubna, 2. května 20173635001+15. května. 2017 17:10:48
25.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3635001+15. května. 2017 17:11:44
26.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 10. 5. 20173636000+15. května. 2017 17:13:16
27.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3627036+15. května. 2017 17:19:11
28.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3628008+15. května. 2017 17:28:53

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"