Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017026

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017026 ze dne 27. 6. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3535000+27. června. 2017 09:08:42
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3531130+27. června. 2017 09:10:38
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3534001+27. června. 2017 09:11:15
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3527152+27. června. 2017 09:11:48
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3526108+27. června. 2017 09:12:26
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3534001+27. června. 2017 09:13:15
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3534001+27. června. 2017 09:13:58
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3535000+27. června. 2017 09:14:37
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 1, 2, 3, 4, schválení programu 3528025+27. června. 2017 09:15:48
1.00Poskytnutí neinvestiční dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"3529114+27. června. 2017 09:17:34
3.00Záměr vypsání veřejných zakázek vč. následné realizace předpokládané v letech 2017-20183531004+27. června. 2017 09:21:48
2.00Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 303632013+27. června. 2017 09:28:24
4.00Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1009/16  v k. ú. Třebotovice  3626055+27. června. 2017 09:30:08
5.00Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice - možnost dalšího využití objektu Žerotínova 19/93633003+27. června. 2017 09:34:13
6.00Neinvestiční dotace pro společnost Borovka Event, s. r. o., na podporu realizace projektu "Festival světla" - zrušení usnesení3628017+27. června. 2017 09:35:36
7.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3633003+27. června. 2017 09:37:22
8.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3633003+27. června. 2017 09:38:33
9.00Poskytnutí neinvestiční dotace pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie3532021+27. června. 2017 09:48:38
10.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 22. a 24. května, 6. června 20173533002+27. června. 2017 09:49:42
11.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3429005+27. června. 2017 09:58:56
12.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 14. 6. 20173425009+27. června. 2017 10:01:19
13.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 5. 2017 a 7. 6. 20173431003+27. června. 2017 10:04:43
14.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice34190015-27. června. 2017 10:10:54
14.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3433001+27. června. 2017 10:11:45
15.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 20173434000+27. června. 2017 10:15:56

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"