Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2015008

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2015008 ze dne 29. 6. 2015.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44232001+29. června. 2015 09:16:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44232001+29. června. 2015 09:17:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44232001+29. června. 2015 09:18:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44231902+29. června. 2015 09:19:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4429816+29. června. 2015 09:21:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44280511+29. června. 2015 11:27:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44240614+29. června. 2015 11:30:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44242513+29. června. 2015 12:01:00
5.00Volba neuvolněného člena rady města 4343000+29. června. 2015 18:03:00
5.00Volba neuvolněného člena rady města 4341002+29. června. 2015 18:03:00
5.00Volba neuvolněného člena rady města 4338014+29. června. 2015 18:28:00
5.00Volba neuvolněného člena rady města 4340003+29. června. 2015 18:29:00
6.00Personální změny na návrh klubu ČSSD v Kontrolním výboru Zastupitelstva města České Budějovice43232315+29. června. 2015 18:32:00
6.00Personální změny na návrh klubu ČSSD v Kontrolním výboru Zastupitelstva města České Budějovice42230118+29. června. 2015 18:47:00
7.00Územní plán České Budějovice -informace o návrhu dalšího postupu po úpravě dle § 188 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění4138003+29. června. 2015 18:51:00
8.00Zadání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stará cesta a České Vrbné II v katastrálním území České Vrbné4132009+29. června. 2015 18:54:00
9.00Valná hromada společnosti .A.S.A. České Budějovice, s. r. o., svolaná na 30. 6. 20154133008+29. června. 2015 18:58:00
10.00Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeské divadlo4133008+29. června. 2015 19:02:00
11.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 74132009+29. června. 2015 19:05:00
11.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 74133008+29. června. 2015 19:05:00
11.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 7411501016-29. června. 2015 19:06:00
11.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 741223412-29. června. 2015 19:07:00
11.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 74133008+29. června. 2015 19:09:00
12.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 840702211-29. června. 2015 19:49:00
12.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 84070033-29. června. 2015 19:49:00
12.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 840220315-29. června. 2015 19:51:00
12.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 840290011+29. června. 2015 19:52:00
12.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 840230611+29. června. 2015 19:53:00
12.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -1. výzva v rámci opatření č. 840240016+29. června. 2015 19:54:00
13.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 20144033007+29. června. 2015 19:56:00
14.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2015 -3. výzva4034006+29. června. 2015 19:58:00
15.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3931008+29. června. 2015 19:59:00
16.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3931008+29. června. 2015 20:02:00
17.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3931008+29. června. 2015 20:02:00
15.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3931008+29. června. 2015 20:02:00
18.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20143931008+29. června. 2015 20:03:00
19.00Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2015/20163931008+29. června. 2015 20:05:00
20.00Navýšení kapacity základních škol -zřízení ZŠ a MŠ, E. Destinové 46, České Budějovice a ZŠ, Nová 5, České Budějovice3730007+29. června. 2015 20:12:00
21.00Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcemi Borek, Hrdějovice a  Úsilné3729008+29. června. 2015 20:18:00
22.00Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v r. 20163630006+29. června. 2015 20:43:00
23.00„Změna dokončené stavby – přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy Jihočeského divadla, Dr. Stejskala 425/17 a 424/19, České Budějovice“ -další upřesněná žádost o snížení pokuty36106146-29. června. 2015 20:45:00
24.00Dodatek č. 6 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice3634002+29. června. 2015 20:49:00
25.00Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice3634002+29. června. 2015 20:51:00
26.00Zpráva o majetku města k 31. 12. 20143629142+29. června. 2015 20:57:00
27.00Rozpočtová opatření číslo 106 a 1073634002+29. června. 2015 21:01:00
28.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 až V 413632004+29. června. 2015 21:03:00
29.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti  na část pozemku parc. č. 178/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rekonstrukce Žižkova – III. etapa  3529006+29. června. 2015 21:06:00
29.02Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava, chodníky3530005+29. června. 2015 21:11:00
29.03Dispozice s majetkem města – smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3  3529006+29. června. 2015 21:12:00
29.04Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – sídl. Vltava3431003+29. června. 2015 21:14:00
29.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1809/20 v k. ú. České Budějovice 234018124-29. června. 2015 21:16:00
29.06Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 488/1 a č. 489/3 v k. ú. Roudné3402266-29. června. 2015 21:17:00
29.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků v k. ú. Haklovy Dvory – lokalita garáží3402275-29. června. 2015 21:19:00
29.08Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 734111166-29. června. 2015 21:20:00
29.09Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 441/1 a č. 441/2 v k. ú. Hlinsko u Vráta34114163-29. června. 2015 21:23:00
29.10Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1201/94 v k. ú. České Budějovice 43425018+29. června. 2015 21:24:00
29.11Dispozice s majetkem města - výkup  pozemků parc. č. 1547/6, 1565/24 v k. ú. České Budějovice 33433001+29. června. 2015 21:25:00
29.12Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 4733/10 v k. ú. České Budějovice 33433001+29. června. 2015 21:26:00
29.13Dispozice s majetkem města -budoucí odkoupení pozemků nebo jejich částí parc. č. 705/25, 705/26, 695, 694/5 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 997/6, 997/5 v k. ú. Hrdějovice3430013+29. června. 2015 21:28:00
29.14Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 334136114-29. června. 2015 21:31:00
29.15Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. E. Rošického3432002+29. června. 2015 21:33:00
29.16Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům – Blok F Husova kolonie na parc. č. 354/1“ v k. ú. České Budějovice 43431003+29. června. 2015 21:35:00
29.17Dispozice s majetkem města - odkoupení zpevněných ploch na části pozemku parc. č. 2061/227 v k. ú. České Budějovice 23427043+29. června. 2015 21:36:00
29.18Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby ZTV v k. ú. Třebotovice – vodovod a kanalizace3432002+29. června. 2015 21:37:00
29.19Dispozice s majetkem města – odkoupení  id. 3/8 domu v ulici Karla IV. 401/7 v k. ú. České Budějovice 134514105-29. června. 2015 21:39:00
29.20Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České Budějovice 634111085-29. června. 2015 21:45:00
29.20Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České Budějovice 634591010-29. června. 2015 21:46:00
29.20Dispozice s majetkem města – odkoupení domu na Lannově tř. 49/19 v k. ú. České Budějovice 63427124+29. června. 2015 21:47:00
29.21Dispozice s majetkem města – prodej id. 1 domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 33499106-29. června. 2015 21:54:00
29.22Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 201 se stavbou bez čp/če (jiná stavba) v k. ú. České Budějovice 1 („Malá solnice“)3431003+29. června. 2015 22:10:00
29.23Dispozice s majetkem města – zrušení usnesení (prodej pozemku parc. č. 1767/2 v k. ú. Ostrolovský Újezd)3434000+29. června. 2015 22:12:00
29.24Dispozice s majetkem města -zrušení usnesení (odkoupení části pozemku parc. č. 905/6 v k. ú. Litvínovice)3433001+29. června. 2015 22:13:00
30.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 6. 20153433001+29. června. 2015 22:15:00
31.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3440030-29. června. 2015 22:20:00
31.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice34140713-29. června. 2015 22:34:00
31.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3424019+29. června. 2015 22:40:00
31.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice34220210-29. června. 2015 22:41:00
32.00Odměny pro předsedu a členy nově zřízené Územní komise Rady města České Budějovice34331612-29. června. 2015 22:53:00
32.00Odměny pro předsedu a členy nově zřízené Územní komise Rady města České Budějovice34160612-29. června. 2015 22:54:00
33.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20143434000+29. června. 2015 23:14:00
33.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20143493148-29. června. 2015 23:15:00
33.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20143490187-29. června. 2015 23:16:00
33.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20143427052+29. června. 2015 23:17:00
33.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20143434000+29. června. 2015 23:19:00
34.00Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích3422075-29. června. 2015 23:20:00
35.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 18. a 28. 5., 3. a 17. 6. 20153331002+29. června. 2015 23:30:00
36.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 3332001+29. června. 2015 23:38:00
37.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 201533180312-29. června. 2015 23:45:00
37.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 20153327033+29. června. 2015 23:46:00
1.00Odvolání primátora  Ing. Jiřího Svobody 2323000+29. června. 2015 15:08:00
2.00Odvolání náměstka primátora Ing. Ivo Moravce 2323000+29. června. 2015 15:33:00
3.00Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného 2323000+29. června. 2015 16:58:00
4.00Odvolání náměstka primátora JUDr. Ing. Tomáše Bouzka 2323000+29. června. 2015 17:28:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"