Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2015009

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2015009 ze dne 21. 9. 2015.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44120617-21. září. 2015 09:57:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 447141112-21. září. 2015 09:58:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4429906+21. září. 2015 09:59:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44290015+21. září. 2015 10:08:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44340010+21. září. 2015 10:10:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44340010+21. září. 2015 10:14:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 44320012+21. září. 2015 10:18:00
1.00Odvolání náměstkyně primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. 44231029+21. září. 2015 10:33:00
1.00Odvolání náměstkyně primátora pro ekonomiku, finance, informační technologie doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D. 4432219+21. září. 2015 10:57:00
2.00Odvolání náměstka primátora pro sociální oblast, školství, zdravotnictví Ing. Martina Maršíka, Ph.D. 442310110+21. září. 2015 11:05:00
2.00Odvolání náměstka primátora pro sociální oblast, školství, zdravotnictví Ing. Martina Maršíka, Ph.D. 4428907+21. září. 2015 11:06:00
3.00Odvolání náměstka primátora pro investice, strategické plánová, územní komise Ing. Petra Holického 44235016+21. září. 2015 11:09:00
3.00Odvolání náměstka primátora pro investice, strategické plánová, územní komise Ing. Petra Holického 44320012+21. září. 2015 11:10:00
4.00Odvolání náměstka primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch Ing. Jaromíra Talíře 44238013+21. září. 2015 11:12:00
4.00Odvolání náměstka primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch Ing. Jaromíra Talíře 44322010+21. září. 2015 11:13:00
5.00Odvolání neuvolněného člena rady města Mgr. Hynka Látala, Ph.D. 44239012+21. září. 2015 11:17:00
5.00Odvolání neuvolněného člena rady města Mgr. Hynka Látala, Ph.D. 4431607+21. září. 2015 11:17:00
6.00Odvolání neuvolněného člena rady města Václava Fála 44275012+21. září. 2015 11:19:00
6.00Odvolání neuvolněného člena rady města Václava Fála 4431706+21. září. 2015 11:20:00
7.00Zřízení Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice44285011+21. září. 2015 11:53:00
8.00Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 4428907+21. září. 2015 12:00:00
9.00Volba primátora 3826800+21. září. 2015 15:17:00
10.00Volba náměstků primátora 40261400+21. září. 2015 17:28:00
11.00Volba uvolněného člena rady města3625900+21. září. 2015 17:50:00
12.00Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města 41300110+21. září. 2015 17:54:00
13.00Volba neuvolněných členů rady města 4136005+21. září. 2015 18:32:00
14.00Určení náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci 41300110+21. září. 2015 18:34:00
15.00Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů41310010+21. září. 2015 18:40:00
15.00Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů4130704+21. září. 2015 18:41:00
15.00Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů4129309+21. září. 2015 18:42:00
15.00Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů41290012+21. září. 2015 18:43:00
15.00Odvolání předsedů a dosavadních členů výborů4134007+21. září. 2015 18:44:00
13.00Volba neuvolněných členů rady města 40132600-21. září. 2015 18:47:00
16.00Volba předsedů výborů 3529500+21. září. 2015 20:47:00
17.00Rozpočtové opatření číslo 142 -úprava rozpočtu 20153835003+21. září. 2015 20:51:00
18.00Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 533832006+21. září. 2015 20:53:00
19.01"""""""""""""""Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci  stavby """"""""""""""""ZTV Rožnov U Školy“ v k. ú. České Budějovice 7"""""""""""""""3834004+21. září. 2015 20:57:00
19.02"""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci zrealizované dopravní stavby """"""""""""""""Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích"""""""""""""""""""""""""""""""3837001+21. září. 2015 21:00:00
20.00„D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ – smlouvy o přeložce kanalizace, veřejného osvětlení a vodovodu3837001+21. září. 2015 21:02:00
21.00"""""""""""""""""""""""""""""""České Budějovice, ul. Ke Studánce I. a II. etapa"""""""""""""""" -smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku"""""""""""""""3836002+21. září. 2015 21:15:00
22.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 -1. výzva pro opatření 23829144+21. září. 2015 21:20:00
23.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 -2. výzva v rámci opatření  č. 73826039+21. září. 2015 21:23:00
24.00Žádost o zvýšení neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 20153732023+21. září. 2015 21:26:00
25.00Podpis Memoranda o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky3728036+21. září. 2015 21:39:00
26.00Změna č. 76 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Rožnov -Za Tratí v katastrálním území České Budějovice 7 3734012+21. září. 2015 21:50:00
27.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 3631005+21. září. 2015 21:54:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"