Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2015010

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2015010 ze dne 12. 10. 2015.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4033160+12. října. 2015 09:24:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4040000+12. října. 2015 09:25:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4036004+12. října. 2015 09:27:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4040000+12. října. 2015 09:27:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4039010+12. října. 2015 09:28:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 22.25, schválení programu 4036013+12. října. 2015 09:30:00
1.00Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4033025+12. října. 2015 09:52:00
1.00Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4033025+12. října. 2015 09:55:00
2.00Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice 4134016+12. října. 2015 10:01:00
3.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská II v katastrálním území České Budějovice 64135006+12. října. 2015 10:04:00
4.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka V v katastrálním území České Budějovice 2 dle upraveného návrhu43237103+12. října. 2015 11:12:00
5.00Změna č. 75 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Loděnice v katastrálním území České Budějovice 243250612+12. října. 2015 11:14:00
6.00"""""""""""""""Změna č. 2 regulačního plánu """"""""""""""""Plavská"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 7"""""""""""""""4339013+12. října. 2015 11:17:00
7.00"""""""""""""""Změna č. 2 regulačního plánu """"""""""""""""Pražská čtvrt a lokalita Lannova"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 3'"""""""""""""""4341011+12. října. 2015 11:19:00
8.00Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice4340003+12. října. 2015 11:20:00
9.00Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích4227582+12. října. 2015 11:38:00
10.00Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním  městem České Budějovice4239003+12. října. 2015 11:42:00
11.00Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Včelná43171178-12. října. 2015 11:45:00
12.00Dodatky ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4338005+12. října. 2015 11:47:00
13.00Dodatek ke zřizovací listině školy zřizované statutárním městem České Budějovice4338005+12. října. 2015 11:48:00
14.00Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra42290310+12. října. 2015 12:23:00
15.00Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 20164228059+12. října. 2015 13:44:00
16.00Investiční dotace Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích na vytvoření nové stálé expozice o Českých Budějovicích4234008+12. října. 2015 13:46:00
17.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu statutárního města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20154233009+12. října. 2015 13:48:00
18.00Rozpočtové opatření číslo 1554233009+12. října. 2015 13:49:00
19.00Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20154233018+12. října. 2015 13:53:00
20.00Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2016 až 201942310011+12. října. 2015 13:56:00
21.00"""""""""""""""Předložení žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z programu Úřadu vlády ČR """"""""""""""""Podpora terénní práce pro rok 2016 k projektu """"""""""""""""Terénní práce 2016"""""""""""""""""""""""""""""""42290013+12. října. 2015 13:58:00
22.01Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01A“  (parc. č. 2061/589)42300012+12. října. 2015 14:05:00
22.02Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/627)42320010+12. října. 2015 14:06:00
22.03Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/626)42320010+12. října. 2015 14:06:00
22.04Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/625)42320010+12. října. 2015 14:06:00
22.05Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01B – stavba 02“  (parc. č. 2061/586 a 2061/587)42320010+12. října. 2015 14:06:00
22.01Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Regenerace sídliště Máj – část 01A“  (parc. č. 2061/589)42320010+12. října. 2015 14:06:00
22.06Dispozice s majetkem města – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti na části pozemku parc. č. 3950/2 v k. ú. České Budějovice 74234008+12. října. 2015 14:10:00
22.07Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. České Vrbné  -kabel NN, vsakovací  systém4236006+12. října. 2015 14:11:00
22.08Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o zřízení věcného práva předkupního (Velká solnice), k. ú. České Budějovice 14226097+12. října. 2015 14:14:00
22.09Dispozice s majetkem města – souhlas s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. České Budějovice 742290013+12. října. 2015 14:24:00
22.10Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 3/46, č. 3/47 a č. 3/54 v k. ú. Haklovy Dvory  41300110+12. října. 2015 14:26:00
22.11Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 411/1 v k. ú. Litvínovice – lokalita Šindlovy Dvory4132009+12. října. 2015 14:28:00
22.12Dispozice s majetkem města -prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 -Větrná41261410+12. října. 2015 14:33:00
22.13Dispozice s majetkem města -prodej části pozemku parc. č. 2061/964 a parc. č. 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 -Větrná41261410+12. října. 2015 14:33:00
22.14Dispozice s majetkem města - prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 4180 v k. ú. České Budějovice 34130029+12. října. 2015 14:35:00
22.15Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 81/3 v k. ú. Borek u Českých Budějovic – lokalita úpravna vody41270410+12. října. 2015 14:36:00
22.16Dispozice s majetkem města -záměr prodeje části pozemku parc. č. 3363/1 v k. ú. České Budějovice 3 s nákladní rampou41025412-12. října. 2015 14:38:00
22.17Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2802/2 v k. ú. České Budějovice 74112758-12. října. 2015 14:40:00
22.18Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2739 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic4103047-12. října. 2015 14:41:00
22.19Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní části parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2 – Nová Vltava41280112+12. října. 2015 14:44:00
22.20Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2015/67 v k. ú. České Budějovice 241515147-12. října. 2015 14:50:00
22.21Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Rudolfovská  tř. 352/154, k. ú. České Budějovice 44032008+12. října. 2015 14:54:00
22.22Dispozice s majetkem města – prodej bytové jednotky v domě Česká 199/12 v k. ú. České Budějovice 14003028-12. října. 2015 14:55:00
22.23Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 2520/11 a parc. č. 2520/34 v k. ú. České Budějovice 5 za část pozemku parc. č. 4259 v k. ú. České Budějovice 33926076+12. října. 2015 15:09:00
22.24Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory)39260211+12. října. 2015 15:24:00
22.25Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 73933006+12. října. 2015 15:26:00
22.26Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Hvízdala  3831007+12. října. 2015 15:27:00
22.27Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – lokalita U Výměníku  3831007+12. října. 2015 15:29:00
22.28Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2779/1 v k. ú. Třebotovice – JK -SÚS3830008+12. října. 2015 15:30:00
22.29Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1805/39 v k. ú. České Budějovice 338280010+12. října. 2015 15:33:00
22.30Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 1260/2 v k. ú. České Budějovice 33831007+12. října. 2015 15:35:00
22.31Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 3355/6 v k. ú. České Budějovice 632014108-12. října. 2015 15:51:00
22.32Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení části pozemku  parc. č. 933 v k. ú. České Budějovice 2 – Boreckého ul. sídliště Vltava3025005+12. října. 2015 15:53:00
22.33Dispozice s majetkem města -budoucí odkoupení části  pozemku parc. č. 902/16 v k. ú. České Budějovice 33026004+12. října. 2015 15:57:00
22.34Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení stavby vjezdu na pozemku parc. č. 1918/2 v k. ú. České Budějovice 43227041+12. října. 2015 16:03:00
22.35Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o odkoupení ZTV „Komunikace a zpevněné plochy bytového domu Vanessa“ v k. ú. České Budějovice 73430004+12. října. 2015 16:05:00
22.36Dispozice s majetkem města -odkoupení dokončené a zkolaudované stavby na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 335240011+12. října. 2015 16:07:00
22.37Dispozice s majetkem města – odkoupení části stavby „ZTV Dopravní připojení zóny Dlouhá louka-jih na sil. I/3“ v k. ú. České Budějovice 23531004+12. října. 2015 16:08:00
22.38Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání staveb ZTV včetně pozemků – stavba „ZTV BRANIŠOVSKÁ“ v k. ú. České Budějovice 2 -zrušení usnesení3527053+12. října. 2015 16:11:00
22.39Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (propojení do Stromovky) -zrušení usnesení3527053+12. října. 2015 16:11:00
23.00Záměr vypsání veřejné zakázky investičního odboru -realizace akce v r. 20163733004+12. října. 2015 16:15:00
24.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 20153737000+12. října. 2015 16:17:00
25.00Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích3735002+12. října. 2015 16:20:00
26.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 29. června, 8. a 22. července, 3., 6. a 26. srpna, 2., 9. a 30. září3730007+12. října. 2015 16:22:00
27.00Změna termínu zasedání Zastupitelstva města České Budějovice II. pololetí 20153731006+12. října. 2015 16:24:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"