Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016014

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2016014 ze dne 14. 3. 2016.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4032503+14. března. 2016 09:10:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4141000+14. března. 2016 09:11:00
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4137004+14. března. 2016 09:12:00
02.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-20184138003+14. března. 2016 10:53:00
03.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4140001+14. března. 2016 10:58:00
04.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4139002+14. března. 2016 10:59:00
05.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v r. 20164226178+14. března. 2016 11:47:00
05.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v r. 20164227096+14. března. 2016 11:47:00
05.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v r. 20164237014+14. března. 2016 11:48:00
06.Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku4238004+14. března. 2016 11:52:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20164227159+14. března. 2016 12:18:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20164224099+14. března. 2016 12:18:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2016421901013-14. března. 2016 12:19:00
07.Rozpočtové opatření číslo 15 -zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 20164232019+14. března. 2016 12:20:00
08.Rozpočtová opatření číslo 20 a 214235007+14. března. 2016 13:53:00
09.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 9 a V 104233009+14. března. 2016 13:55:00
10."""""""""""""""""""""""""""""""D3 0310/I Úsilné -Hodějovice"""""""""""""""" -smlouvy o realizaci přeložky čekárny MHD, chodníků a místních komunikací"""""""""""""""4236006+14. března. 2016 13:57:00
11.Prominutí dluhu za odstranění následků havárie -výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice42310011+14. března. 2016 14:04:00
11.Prominutí dluhu za odstranění následků havárie -výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice4233009+14. března. 2016 14:05:00
12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20154234008+14. března. 2016 14:07:00
13.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20164236006+14. března. 2016 14:12:00
14.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2015 pro děti a mládež do 18 let4235007+14. března. 2016 14:14:00
15.„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice -Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ -smlouva o financování4218987-14. března. 2016 15:46:00
16.Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 20154133008+14. března. 2016 15:47:00
17.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20153931008+14. března. 2016 15:49:00
18.Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM 3934005+14. března. 2016 15:50:00
19.01.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti na parc. č. 3365 v k. ú. České Budějovice 6 -cyklolávka v ul. Alešova3934005+14. března. 2016 15:51:00
19.02."""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3935004+14. března. 2016 15:53:00
19.03.Dispozice s majetkem města -uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na částech pozemků parc. č. 1211/1, 1211/4, 1211/20  v k. ú. České Budějovice 33935004+14. března. 2016 15:54:00
19.04.Dispozice s majetkem města – záměr směny části pozemku parc. č. 3967/2 za část pozemku parc. č. 3966/3, k. ú. České Budějovice 3 (ul. B. Smetany, Mariánské nám.)3903036-14. března. 2016 15:56:00
19.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné – lokalita zahrádky u Nového vrbenského rybníka3902856-14. března. 2016 15:58:00
19.06.Dispozice s majetkem města -záměr prodeje části pozemku parc. č. 2919/1 v k. ú. České Budějovice 339012198-14. března. 2016 15:59:00
19.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2683/1, 2720/13 a 2720/14 v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Nové Hodějovice, Šroubárenská ul.3912387-14. března. 2016 16:01:00
19.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 492/117 a parc. č. 492/77 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)39910128-14. března. 2016 16:08:00
19.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 43/2 v k. ú. České Budějovice 7 (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická tř.)3927084+14. března. 2016 16:30:00
19.10.Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 566/1, k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice3936003+14. března. 2016 16:31:00
19.11.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná)3933024+14. března. 2016 16:36:00
19.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – HZ Projects, s. r. o. (dvůr Klavíkova ul.)39025104-14. března. 2016 16:49:00
19.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5, v trase dálnice D33793214-14. března. 2016 17:18:00
19.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5, v trase dálnice D33732005+14. března. 2016 17:19:00
19.14.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 598/18, 598/17, 598/16 v k. ú. České Budějovice 53733004+14. března. 2016 17:20:00
19.15.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 301/26, 301/27, 301/29 v k. ú. České Budějovice 53732005+14. března. 2016 17:21:00
19.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)3639204-14. března. 2016 17:38:00
19.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)36023103-14. března. 2016 17:39:00
19.17.Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 237146116-14. března. 2016 17:45:00
20.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 -1. výzva3733004+14. března. 2016 18:00:00
21.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 -1. výzva3731006+14. března. 2016 18:02:00
22.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice -rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20163732005+14. března. 2016 18:05:00
23.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 3. 20163732005+14. března. 2016 18:06:00
24.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 20163730007+14. března. 2016 18:11:00
25.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 2. 20163728009+14. března. 2016 18:17:00
26.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3627009+14. března. 2016 18:27:00
27.Neinvestiční dotace -významná akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -13. ročník festivalu Budějovický Majáles3329004+14. března. 2016 18:36:00
28.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 15. a 29. února 20163223009+14. března. 2016 18:37:00
29.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3325008+14. března. 2016 18:45:00
30.Diskuse zastupitelů2819009-14. března. 2016 18:57:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"