Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016015

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2016015 ze dne 18. 4. 2016.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4241001+18. dubna. 2016 10:09:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4239003+18. dubna. 2016 10:10:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4240002+18. dubna. 2016 10:13:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4239003+18. dubna. 2016 10:37:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4232037+18. dubna. 2016 10:37:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4232019+18. dubna. 2016 10:38:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4231029+18. dubna. 2016 10:39:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4231119+18. dubna. 2016 10:39:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4230129+18. dubna. 2016 10:40:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4231218+18. dubna. 2016 10:40:00
1.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4229805+18. dubna. 2016 10:41:00
2.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné -průmyslový obvod v katastrálním území České Budějovice 543220138-18. dubna. 2016 10:55:00
3.00Žádost Českého volejbalového svazu o finanční příspěvek na uhrazení nákladů pro pořádání Světové ligy ve volejbale v Českých Budějovicích v roce 20164336007+18. dubna. 2016 10:57:00
4.00Žádost spol. CBH2013, a. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice v hokejové sezóně 2015/20164435027+18. dubna. 2016 11:04:00
5.00Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci Jihočeského kraje, statutárního města České Budějovice a Fotbalové asociace České republiky4429735+18. dubna. 2016 11:45:00
6.00Poskytnutí finančního příspěvku ze strany města na realizaci Fotbalové akademie Jihočeského kraje pro rok 20164429735+18. dubna. 2016 11:46:00
7.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20154439005+18. dubna. 2016 11:47:00
8.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20164438006+18. dubna. 2016 11:49:00
9.00Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice4437007+18. dubna. 2016 11:52:00
10.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 -1. výzva4439005+18. dubna. 2016 11:54:00
11.00Rozpočtová opatření číslo 31 a 324433245+18. dubna. 2016 12:20:00
11.00Rozpočtová opatření číslo 31 a 324440004+18. dubna. 2016 12:21:00
11.00Rozpočtová opatření číslo 31 a 324340003+18. dubna. 2016 12:22:00
11.00Rozpočtová opatření číslo 31 a 324336007+18. dubna. 2016 12:22:00
12.00Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města – 004/JZ Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ -změna hodnoty indikátorů4134007+18. dubna. 2016 13:17:00
13.01"""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby """"""""""""""""Modernizace trati Č. Budějovice -Nemanice I"""""""""""""""" parc. č. 4727/1 v k. ú. České Budějovice 3"""""""""""""""4135006+18. dubna. 2016 13:19:00
13.02"""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby """"""""""""""""Modernizace trati Č. Budějovice -Nemanice I"""""""""""""""" parc. č. 4159/1 v k. ú. České Budějovice 3"""""""""""""""4135006+18. dubna. 2016 13:19:00
13.03"""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby """"""""""""""""Modernizace trati České Budějovice -Nemanice I"""""""""""""""" -SŽDC, s. o., v k. ú. České Budějovice 3"""""""""""""""4135006+18. dubna. 2016 13:19:00
13.04Dispozice s majetkem města -  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemku parc. č. 3361/1 v k. ú. České Budějovice 64133008+18. dubna. 2016 13:22:00
13.05Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na parc. č. 599 v k. ú. Úsilné  – obec, cyklostezka ČB 3 -Borek4136005+18. dubna. 2016 13:25:00
13.06Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 566/1, 566/10 v k. ú. Roudné a parc. č. 3949/1, 3265/2 v k. ú. České Budějovice 7, Plavská silnice v Novém Roudném  4139002+18. dubna. 2016 13:28:00
13.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice – rozšíření přilehlé zahrady žadatele42124152-18. dubna. 2016 13:30:00
13.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)4232145+18. dubna. 2016 13:33:00
13.09Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní)4230075+18. dubna. 2016 13:37:00
13.09Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní)4232064+18. dubna. 2016 13:40:00
13.09Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní)4134007+18. dubna. 2016 13:41:00
13.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím -jednotkám)4137013+18. dubna. 2016 13:45:00
13.11Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná40252013-18. dubna. 2016 14:06:00
13.11Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná4034006+18. dubna. 2016 14:07:00
13.11Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná4035005+18. dubna. 2016 14:07:00
13.11Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 3114/22 a 3114/113 a částí pozemků parc. č. 3110/3 a 3114/10 v k. ú. České Budějovice 7, pro cyklostezku směr Včelná4036004+18. dubna. 2016 14:08:00
13.12Dispozice s majetkem města - výkup  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 34037003+18. dubna. 2016 14:09:00
13.13Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického4036004+18. dubna. 2016 15:33:00
13.13Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického401010137-18. dubna. 2016 15:34:00
13.13Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického40217138-18. dubna. 2016 15:35:00
13.13Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického40250114+18. dubna. 2016 15:36:00
14.00Zpráva k předpisu vyúčtování úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostor sloužících podnikání s žádostí o prominutí4036004+18. dubna. 2016 15:53:00
15.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče pro rok 20154036004+18. dubna. 2016 15:54:00
16.00Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4031009+18. dubna. 2016 15:57:00
17.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4033016+18. dubna. 2016 16:17:00
17.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4034024+18. dubna. 2016 16:18:00
17.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4036004+18. dubna. 2016 16:18:00
17.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -MOTORfest""""""",""""""" 1/2Maraton České Budějovice"""""""""""""""4035005+18. dubna. 2016 16:19:00
18.00Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 statutárním městem České Budějovice České republice -Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4038002+18. dubna. 2016 16:23:00
19.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 21. března a 4. dubna 20163934005+18. dubna. 2016 16:35:00
20.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3935004+18. dubna. 2016 16:52:00
21.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 4. 20163832006+18. dubna. 2016 16:54:00
22.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 3. 20163833005+18. dubna. 2016 17:03:00
23.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3830008+18. dubna. 2016 17:27:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"