Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016016

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2016016 ze dne 16. 5. 2016.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3432002+16. května. 2016 09:11:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 3431003+16. května. 2016 09:12:00
1.00Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka v katastrálním území České Budějovice 23629133+16. května. 2016 09:49:00
1.00Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka v katastrálním území České Budějovice 23619656-16. května. 2016 09:50:00
2.00Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 5. 20163629007+16. května. 2016 10:00:00
3.00Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice3627009+16. května. 2016 10:03:00
4.00Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov36019710-16. května. 2016 10:05:00
5.00"""""""""""""""Žádost Events 4 you, z. s., o finanční příspěvek na sportovní akci """"""""""""""""Barvám neutečeš"""""""""""""""" pořádanou v Českých Budějovicích v roce 2016"""""""""""""""3611979-16. května. 2016 10:06:00
6.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 1: """"""""""""""""Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3629007+16. května. 2016 10:11:00
7.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""36220410-16. května. 2016 10:17:00
7.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3628008+16. května. 2016 10:46:00
7.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3625074+16. května. 2016 10:47:00
7.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3633021+16. května. 2016 10:48:00
7.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3631023+16. května. 2016 10:48:00
7.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3630024+16. května. 2016 10:49:00
8.00"""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 3: """"""""""""""""Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3633003+16. května. 2016 10:50:00
9.00"""""""""""""""Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 5: """"""""""""""""Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"""""""""""""""""""""""""""""""3633003+16. května. 2016 10:52:00
10.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 -2. výzva3734021+16. května. 2016 11:10:00
11.00Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 20153735002+16. května. 2016 11:18:00
12.00Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice3735002+16. května. 2016 11:19:00
13.00Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20153735002+16. května. 2016 11:21:00
14.00Rozpočtové opatření číslo 333735002+16. května. 2016 11:23:00
15.00Rozpočtová opatření číslo 55 a 563736001+16. května. 2016 11:36:00
15.00Rozpočtová opatření číslo 55 a 563734003+16. května. 2016 11:37:00
15.00Rozpočtová opatření číslo 55 a 563733004+16. května. 2016 11:37:00
16.00Fond podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice -změna základních dokumentů3735002+16. května. 2016 11:46:00
17.00Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 20163731006+16. května. 2016 11:48:00
18.00"""""""""""""""""""""""""""""""České Budějovice, ulice Ke Studánce, I. a II. etapa"""""""""""""""" -Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku - dodatek č. 1"""""""""""""""3734003+16. května. 2016 11:51:00
19.01Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 2734/52 v k. ú. České Budějovice 7, Kozinova ulice, Rožnov3734003+16. května. 2016 11:52:00
19.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3684/1, parc. č. 3684/75 a parc. č. 3684/3 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Ledenická)3731006+16. května. 2016 11:53:00
19.03"""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 433-Úprava VO Ledenická"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3732005+16. května. 2016 11:55:00
19.04Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemky v k. ú. Hrdějovice – cyklostezka ČB – Borek, JK -SÚS3733004+16. května. 2016 11:57:00
19.05Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -služebnosti na pozemky v k. ú. České Budějovice 3 a v k. ú. Hrdějovice  – cyklostezka ČB -Borek3735002+16. května. 2016 11:58:00
19.06Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) -HS AUTO, s. r. o.36120420-16. května. 2016 13:55:00
19.06Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) -HS AUTO, s. r. o.3623175+16. května. 2016 13:57:00
19.07Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného – kynologická činnost, lokalita U Hada3602484-16. května. 2016 13:59:00
19.08Dispozice s majetkem města -záměr prodeje pozemku parc. č. 542, v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Rybářská)36019125-16. května. 2016 14:01:00
19.09Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u budovy lékařské ordinace a rehabilitace36150156-16. května. 2016 14:11:00
19.10Dispozice s majetkem města -prodej pozemku parc. č. 2263, v k. ú. České Budějovice 3, ul. Klostermannova3629025+16. května. 2016 14:12:00
19.11Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.36250011+16. května. 2016 14:22:00
19.12Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 -Větrná36240012+16. května. 2016 14:24:00
19.13Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 1204/3 v k. ú. České Budějovice 336260010+16. května. 2016 14:25:00
19.14Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 346 a č. 357/2 v k. ú. Třebotovice – lokalita rybníka Lusný  36120159-16. května. 2016 14:37:00
19.14Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 346 a č. 357/2 v k. ú. Třebotovice – lokalita rybníka Lusný  3633003+16. května. 2016 14:37:00
19.15Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy darovací na nemovitosti a stavby silnice II/156 a II/157 v k. ú. České Budějovice 3, 4 a 6 – dárce Jihočeský kraj3631005+16. května. 2016 14:39:00
19.16Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na částech pozemků parc. č. 2128/1, 2139/10, 2139/53 a 4728/3, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Průběžná)3629007+16. května. 2016 14:40:00
19.17Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 883 v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Prašná)3631005+16. května. 2016 14:42:00
19.18Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 3363/73 a 3363/39 v k. ú. České Budějovice 63629016+16. května. 2016 14:44:00
19.19Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2014/18 v k. ú. České Budějovice 2 (pod domem M. Horákové čp. 1431, sídliště Máj)3626028+16. května. 2016 14:46:00
19.20Dispozice s majetkem města -uzavření dohody o předání stavby přechodu přes železniční vlečku v rámci realizace stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 -2. etapa -zrušení usnesení č. 17/20153629007+16. května. 2016 14:48:00
20.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20163632004+16. května. 2016 14:50:00
21.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3731006+16. května. 2016 15:00:00
21.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3830017+16. května. 2016 15:01:00
21.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3828055+16. května. 2016 15:01:00
21.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3831025+16. května. 2016 15:02:00
21.00"""""""""""""""Neinvestiční dotace -významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích -27. Hudební slavnosti Emy Destinnové""""""", 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu, Jihočeský jazzový festival,""""""" EUROGYM 2016"""""""""""""""3835003+16. května. 2016 15:03:00
22.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 19. dubna, 2. a 3. května 20163835003+16. května. 2016 15:04:00
23.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3829009+16. května. 2016 15:07:00
24.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 12. 5. 20163829009+16. května. 2016 15:09:00
25.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 4. 2016 a 4. 5. 201638270011+16. května. 2016 15:10:00
26.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice38280010+16. května. 2016 15:14:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"