Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016017

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2016017 ze dne 20. 6. 2016.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40144175-20. června. 2016 10:17:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 401011118-20. června. 2016 10:18:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40815512-20. června. 2016 10:19:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 40104197-20. června. 2016 10:25:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4031810+20. června. 2016 10:26:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4031018+20. června. 2016 10:27:00
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 4037003+20. června. 2016 10:28:00
1.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suchomel I v k. ú. České Budějovice 34035005+20. června. 2016 10:33:00
2.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 34036004+20. června. 2016 10:36:00
2.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 340215194-20. června. 2016 10:36:00
2.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 34036004+20. června. 2016 10:38:00
3.00Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Vrbenská I v katastrálním území České Budějovice 4400131314-20. června. 2016 10:40:00
4.00"""""""""""""""Podnět k pořízení regulačního plánu """"""""""""""""Novohradská -J. Masaryka"""""""""""""""" v katastrálním území České Budějovice 6"""""""""""""""4036004+20. června. 2016 10:47:00
5.00Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 22. 6. 201639632010-20. června. 2016 11:12:00
5.00Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 22. 6. 20163929028+20. června. 2016 11:13:00
6.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20153955425-20. června. 2016 11:34:00
6.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20153934005+20. června. 2016 11:34:00
7.00"""""""""""""""""""""""""""""""Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""39131655-20. června. 2016 15:01:00
7.00"""""""""""""""""""""""""""""""Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""39147144-20. června. 2016 15:03:00
7.00"""""""""""""""""""""""""""""""Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"""""""""""""""""""""""""""""""3927462+20. června. 2016 15:03:00
8.00Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2016/20173832015+20. června. 2016 15:05:00
9.00Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích3835003+20. června. 2016 15:11:00
10.00Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice ve volejbalové sezóně 2015/20163830134+20. června. 2016 15:18:00
11.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20153834004+20. června. 2016 15:19:00
12.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20153734003+20. června. 2016 15:20:00
13.00Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku3732005+20. června. 2016 15:27:00
14.00Rozpočtová opatření číslo 81 a 823629007+20. června. 2016 16:12:00
14.00Rozpočtová opatření číslo 81 a 8236230310+20. června. 2016 16:12:00
14.00Rozpočtová opatření číslo 81 a 823627009+20. června. 2016 16:13:00
15.00Zpráva o majetku města k 31. 12. 201536260010+20. června. 2016 16:14:00
16.00Dodatek č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice36230013+20. června. 2016 16:16:00
17.00Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s paní Marií Pražákovou3629007+20. června. 2016 16:17:00
18.00Informace o vydání Pravidel pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice36230013+20. června. 2016 16:22:00
19.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201536240012+20. června. 2016 16:23:00
20.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 -2. výzva -2. část3629007+20. června. 2016 16:25:00
21.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3628008+20. června. 2016 16:26:00
22.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3631005+20. června. 2016 16:27:00
23.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3630006+20. června. 2016 16:28:00
24.00Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 11. 2011 (2012/21/EU) -sociální služby36250011+20. června. 2016 16:30:00
25.00Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2015 -aktualizace3631005+20. června. 2016 16:33:00
26.00Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM -aktualizace3631005+20. června. 2016 16:33:00
27.00"""""""""""""""Roční zpráva o postupu realizace IPRM """"""""""""""""Levý břeh Vltavy"""""""""""""""" za rok 2015 -aktualizace"""""""""""""""3631005+20. června. 2016 16:33:00
28.00"""""""""""""""Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM """"""""""""""""Levý břeh Vltavy""""""""""""""""  """""""""""""""36230013+20. června. 2016 16:35:00
29.01Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o budoucí dohodě o převzetí staveb -SO119 -Úprava MK Ledenická a SO 322 -Odvodnění MK Ledenická 36250011+20. června. 2016 16:36:00
29.02"""""""""""""""Dispozice s majetkem města -uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a darovací smlouvy k pozemku parc. č. 9/7, k. ú. České Budějovice 7, """"""""""""""""Parkovací dům"""""""""""""""""""""""""""""""36240012+20. června. 2016 16:40:00
29.03"""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 334 Přeložka kanalizace v km 135,970"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3627009+20. června. 2016 16:42:00
29.04"""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 348 Přeložka vodovodního řadu DN 500"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3627009+20. června. 2016 16:42:00
29.05"""""""""""""""Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu """"""""""""""""SO 349 Přeložka vodovodního řadu MÚK Hodějovice"""""""""""""""" -dálnice D3"""""""""""""""3627009+20. června. 2016 16:42:00
29.06Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Včelná3631005+20. června. 2016 16:53:00
29.07Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Staré Hodějovice3631005+20. června. 2016 16:53:00
29.08Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 -k. ú. Doubravice u Nedabyle3631005+20. června. 2016 16:53:00
29.09Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (majetkové vypořádání pro stavbu koridoru MHD a cyklostezky) – lokalita u výstaviště3524056+20. června. 2016 17:03:00
29.10Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  109, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. České Vrbné (bývalá požární zbrojnice)3605427-20. června. 2016 17:05:00
29.10Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  109, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. České Vrbné (bývalá požární zbrojnice)36021105-20. června. 2016 17:06:00
29.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné36013194-20. června. 2016 17:10:00
29.12Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. České Budějovice 73602664-20. června. 2016 17:11:00
29.13Dispozice s majetkem města -prodej částí pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 -Větrná3632022+20. června. 2016 17:13:00
29.14Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)3631023+20. června. 2016 17:15:00
29.15Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím -jednotkám)3633003+20. června. 2016 17:16:00
29.16Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.3631014+20. června. 2016 17:17:00
29.17Dispozice s majetkem města -prodej pozemku parc. č. 1871 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ant. Janouška) -výsledek výběrového řízení3627009+20. června. 2016 17:19:00
29.18Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova) -výsledek výběrového řízení3623076+20. června. 2016 17:21:00
29.19Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 -Nemanice (ul. Jižní) -výsledek výběrového řízení3628026+20. června. 2016 17:22:00
29.20Dispozice s majetkem města – odkoupení čerpací stanice OMV na Vltavském nábřeží, k. ú. České Budějovice 2 (uplatnění předkupního práva)3612645-20. června. 2016 17:25:00
29.21Dispozice s majetkem města -uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 4739 v k. ú. České Budějovice 33430004+20. června. 2016 17:26:00
29.22Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 1388/22 v k. ú. Strážkovice – lesní porost v chatové oblasti3402815-20. června. 2016 17:28:00
29.23Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby „Realizace polní cesty „Světlíky“ v k. ú. České Budějovice 4“3429005+20. června. 2016 17:30:00
29.24Dispozice s majetkem města – převod stavby chodníku v k. ú. České Budějovice 7 a v k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice3429005+20. června. 2016 17:31:00
29.25Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1901/13 v k. ú. Dvorec u Třebče – silnice JK3430004+20. června. 2016 17:33:00
29.26Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory)3432002+20. června. 2016 18:10:00
29.27Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce statutárního města České Budějovice – Město a voda – Vodácký přístav u Valchy -zrušení usnesení3425009+20. června. 2016 18:15:00
30.00Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše  přesahuje částku 20.000 Kč3432002+20. června. 2016 18:36:00
31.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20153434000+20. června. 2016 18:39:00
32.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20153432002+20. června. 2016 18:40:00
33.00Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 -1. výzva pro opatření 23431030+20. června. 2016 18:41:00
34.00Poskytnutí dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 20163330012+20. června. 2016 18:46:00
35.00Neinvestiční dotace -významná akce -multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE3323046+20. června. 2016 19:00:00
36.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 9., 16., 20. a 23. května, 2. a 6. června 20163125006+20. června. 2016 19:03:00
37.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3125006+20. června. 2016 19:08:00
38.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 6. 20163125006+20. června. 2016 19:10:00
39.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 5. 20163125006+20. června. 2016 19:14:00
40.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 20163125006+20. června. 2016 19:16:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"