Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2016018

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2016018 ze dne 19. 9. 2016.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4341002+19. září. 2016 09:31:00
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu44120311-19. září. 2016 10:14:00
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu441112210-19. září. 2016 10:15:00
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu44100313-19. září. 2016 10:16:00
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu44120275-19. září. 2016 10:16:00
00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4433029+19. září. 2016 10:20:00
01.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 9. 20164429447+19. září. 2016 10:30:00
02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 24433065+19. září. 2016 11:28:00
03.Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem, obcí Hůry a statutárním městem České Budějovice na zajištění likvidace nelegální skládky odpadu v obci Hůry4438006+19. září. 2016 11:56:00
04.Přehled podaných žádostí o dotaci k 31. 8. 201644340010+19. září. 2016 12:00:00
05.Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice -zapracované úpravy na základě hodnotícího a schvalovacího procesu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu dopravy4336007+19. září. 2016 14:20:00
06.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích4341002+19. září. 2016 14:35:00
07.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov4339004+19. září. 2016 14:41:00
08.Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice4336016+19. září. 2016 14:43:00
09."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2, výzva 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""4441012+19. září. 2016 15:06:00
09."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2, výzva 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""4432156+19. září. 2016 15:07:00
09."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2, výzva 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""4441003+19. září. 2016 15:08:00
09."""""""""""""""Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 -opatření č. 2, výzva 2: """"""""""""""""Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"""""""""""""""""""""""""""""""4440004+19. září. 2016 15:09:00
10.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 -3. výzva4336007+19. září. 2016 15:11:00
11.Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně4352558-19. září. 2016 15:27:00
12.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20164235007+19. září. 2016 15:30:00
13.Rozpočtové opatření číslo 118 -úprava rozpočtu 201642270015+19. září. 2016 15:35:00
14.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 52 a V 534233009+19. září. 2016 15:37:00
15.Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 201940290011+19. září. 2016 16:15:00
16.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v roce 20174024079+19. září. 2016 16:25:00
16.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v roce 20174036004+19. září. 2016 16:25:00
16.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru -realizace akcí v roce 20174034006+19. září. 2016 16:27:00
17.„Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty39250014+19. září. 2016 16:56:00
18.01."""""""""""""""Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby """"""""""""""""Přeložka silnic II/156 a II/157 -4. etapa"""""""""""""""""""""""""""""""37190018-19. září. 2016 17:16:00
18.02."""""""""""""""Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 492/90, 492/58, 492/144 v k. ú. České Budějovice 5 -""""""""""""""""zanádražní komunikace -4. etapa"""""""""""""""""""""""""""""""3726146+19. září. 2016 17:38:00
18.03."""""""""""""""Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku 2658/10 v k. ú. České Budějovice 5 -""""""""""""""""zanádražní komunikace -4. etapa"""""""""""""""""""""""""""""""3726155+19. září. 2016 17:40:00
18.04.Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 558/6, 558/8, 559/7, 559/8 v k. ú. České Budějovice 4 -zanádražní komunikace -část 1.1.3728045+19. září. 2016 17:44:00
18.05.Dispozice s majetkem města -odkoupení pozemku parc. č. 591/10, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)3732005+19. září. 2016 17:46:00
18.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Hrdějovice – lokalita ČOV ve vlastnictví statutárního města ČB3727028+19. září. 2016 17:48:00
18.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 121/3 a č. 121/4 v k. ú. Dubičné – pozemky v areálu vodojemu města ČB  3728009+19. září. 2016 17:51:00
18.08.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – záměrem je rozšíření zázemí pro stávající objekty  3719747-19. září. 2016 17:53:00
18.09."""""""""""""""Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace """"""""""""""""PALUBA"""""""""""""""""""""""""""""""3702377-19. září. 2016 17:55:00
18.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2745/1 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic – rozšíření pozemku a stání pro auta3702629-19. září. 2016 17:56:00
18.11.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na parc. č. 2137/100 a č. 2137/269 v k. ú. České Budějovice 2 – sídliště Vltava, přesah stavby lodžií  BD DLOUHÁ3729008+19. září. 2016 17:58:00
18.12.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/360 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Prachatická, sídliště Máj)  3729008+19. září. 2016 17:58:00
18.13.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím -jednotkám)3728009+19. září. 2016 18:00:00
18.14.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3529/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Fr. Bílka3721196-19. září. 2016 18:07:00
18.15.Dispozice s majetkem města –  prodej částí pozemků parc. č. 1800/16, 1800/15, 4739, 1694/1, 1619 a 1794/1 v k. ú. České Budějovice 3, Dobrovodský potok -protipovodňové opatření38250211+19. září. 2016 18:09:00
18.16.Dispozice s majetkem města -prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - snížená cena (ul. K. Světlé)38190109-19. září. 2016 18:19:00
18.17.Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 31 v k. ú. České Budějovice 7, u Krajského soudu v Českých Budějovicích38260012+19. září. 2016 18:21:00
18.18.Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků pod stavbou okružní křižovatky v Novém Roudném, k. ú. České Budějovice 7 a k. ú. Roudné  3835003+19. září. 2016 18:22:00
18.19.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7, Nové Roudné3829009+19. září. 2016 18:23:00
18.20.Dispozice s majetkem města – odkoupení areálu spol. BBH Tsuchiya, s. r. o. v k. ú. České Budějovice 6 (areál v ul. Průmyslová)3842077-19. září. 2016 18:25:00
18.21.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Vrbné (4. rameno křižovatky – BAUHAUS) -zrušení usnesení3827038+19. září. 2016 18:35:00
19.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3834004+19. září. 2016 18:36:00
20.Žádost o prominutí příslušenství uhrazeného nájemného ve výši 24.842,93 Kč – nájemce Martin Prášek, nar. 4. 9. 1970, bytem J. Bendy 1465/40, 370 05 České Budějovice38951410-19. září. 2016 18:47:00
21.Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 20173725048+19. září. 2016 18:52:00
22.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20163631014+19. září. 2016 18:54:00
23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice -termíny jednání 27. června, 1. a 25. července, 22. srpna a 5. září 20163629007+19. září. 2016 19:05:00
24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3626118+19. září. 2016 19:14:00
25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 9. 20163529015+19. září. 2016 19:31:00
25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 9. 201635143711-19. září. 2016 19:32:00
26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 6. 2016 a 31. 8. 20163424226+19. září. 2016 19:51:00
27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 6. 20163424811+19. září. 2016 20:12:00

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"