Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017029

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017029 ze dne 11. 12. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4040000+11. prosince. 2017 09:12:05
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39165144-11. prosince. 2017 09:33:35
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4095215-11. prosince. 2017 09:35:46
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4039001+11. prosince. 2017 09:36:18
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4036013+11. prosince. 2017 09:37:26
01.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 16 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 201843291121+11. prosince. 2017 10:43:15
02.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 201843124234-11. prosince. 2017 11:25:36
02.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 20184336142+11. prosince. 2017 11:26:13
26.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)42250215+11. prosince. 2017 13:09:15
26.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)4238004+11. prosince. 2017 13:53:48
26.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)43210517-11. prosince. 2017 14:05:58
03.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201843136213-11. prosince. 2017 14:51:11
03.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201843250153+11. prosince. 2017 14:51:44
04.Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství4037021+11. prosince. 2017 16:27:51
05.Obecně závazná vyhláška o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice40127129-11. prosince. 2017 16:52:17
06.Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 20183928047+11. prosince. 2017 17:02:09
07.Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Základní školy, O. Nedbala 30, České Budějovice3828109+11. prosince. 2017 17:04:49
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/20183836002+11. prosince. 2017 17:37:50
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/201838126155-11. prosince. 2017 17:38:23
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/201838135164-11. prosince. 2017 17:38:54
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/201838173153-11. prosince. 2017 17:39:26
08.Žádost sportovního klubu FBC Štíři, z. s., o mimořádný finanční příspěvek na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/20183833023+11. prosince. 2017 17:39:55
09.„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) – 2. etapa - gastro - technologie“ - žádost o prominutí smluvní pokuty36022113-11. prosince. 2017 17:56:09
10.Záměr vypsání veřejné zakázky na akci „Multifunkční centrum Dlouhá louka" včetně následné realizace v letech 2018 - 20193534001+11. prosince. 2017 17:58:27
11.Přijetí bankovního úvěru k přefinancování stávajícího investičního úvěru3533002+11. prosince. 2017 18:00:17
12.Rozpočtové opatření číslo 1783531004+11. prosince. 2017 18:01:48
13.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 513530005+11. prosince. 2017 18:04:12
13.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 513532003+11. prosince. 2017 18:04:40
13.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 38 a V 513527107+11. prosince. 2017 18:05:08
14.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice)3532003+11. prosince. 2017 18:06:49
14.02.Dispozice s majetkem města – prodej STL plynovodní přípojky k objektu Pražská tř. 432/147, k. ú. České Budějovice 33329004+11. prosince. 2017 18:24:30
14.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Výstavba 2 výtahů a bezbariérová úprava vstupů bytového domu J. Opletala č. p. 822,823, České Budějovice 2“, k. ú. České Budějovice 23329112+11. prosince. 2017 18:30:20
14.03.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby „Výstavba 2 výtahů a bezbariérová úprava vstupů bytového domu J. Opletala č. p. 822,823, České Budějovice 2“, k. ú. České Budějovice 23333000+11. prosince. 2017 18:42:53
14.04.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Malý jez3326016+11. prosince. 2017 18:44:09
14.05.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 se společností Pohůrecká investiční, s. r. o. (Suché Vrbné)3330003+11. prosince. 2017 18:46:12
14.06.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV3302922-11. prosince. 2017 18:55:38
14.06.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV3330012+11. prosince. 2017 18:56:14
14.06.Dispozice s majetkem města – výkup pozemků parc. č. 2162/26, 2162/66 a 2162/68, k. ú. České Budějovice 2 – „Rybák“ lokalita cyklostezka - OMV3331002+11. prosince. 2017 18:56:41
14.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského) – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách“3224044+11. prosince. 2017 19:12:51
14.08.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú.  Č. Budějovice 53225025+11. prosince. 2017 19:14:20
14.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1 domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 33228004+11. prosince. 2017 19:16:24
14.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1 domu Fr. Šrámka 1304/12 v k. ú. České Budějovice 33332001+11. prosince. 2017 19:32:09
15.Změna návrhu odměn neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 1. 1. 20183227005+11. prosince. 2017 19:58:22
16.Pověřovací akty dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby3130001+11. prosince. 2017 20:00:41
17.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3131000+11. prosince. 2017 20:02:03
18.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3131000+11. prosince. 2017 20:03:09
19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13. a 27. 11. 20173130001+11. prosince. 2017 20:06:36
20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3129002+11. prosince. 2017 20:20:05
21.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 20173126104+11. prosince. 2017 20:21:10
22.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 11. 20173123017+11. prosince. 2017 20:37:30
23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3127013+11. prosince. 2017 20:49:18
23.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3127013+11. prosince. 2017 20:50:03
24.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20183129002+11. prosince. 2017 20:51:51

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"