Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2017028

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2017028 ze dne 6. 11. 2017.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3938001+6. listopadu. 2017 09:10:19
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4238211+6. listopadu. 2017 09:45:03
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43145618-6. listopadu. 2017 10:09:26
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43115225-6. listopadu. 2017 10:10:28
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43130264-6. listopadu. 2017 10:11:07
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu43260215+6. listopadu. 2017 10:11:48
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4343000+6. listopadu. 2017 10:12:38
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4336025+6. listopadu. 2017 10:13:16
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4337114+6. listopadu. 2017 10:14:23
1.00Informace o Územním plánu města České Budějovice 4341002+6. listopadu. 2017 11:08:08
2.00Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-20454240002+6. listopadu. 2017 12:52:10
2.00Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-20454229085+6. listopadu. 2017 12:53:22
2.00Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-204542300012+6. listopadu. 2017 12:54:13
3.00Revitalizace rybníka Lišovský - změna finanční podpory na projekty "Rekonstrukce výpusti, sjezdu a kádiště rybníka Nuzov" a "Oprava koruny hráze rybníků Černiš a Domin" 4337006+6. listopadu. 2017 13:57:32
4.00Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 74233009+6. listopadu. 2017 14:09:21
5.00Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice4133017+6. listopadu. 2017 14:13:28
7.00Vynětí ze správy a předání nemovitého majetku Základní školy a Mateřská školy, Nerudova 9, České Budějovice Základní škole, Nová 5, České Budějovice v souvislosti se změnou zařazení mateřské školy, K. Šatala 17, České Budějovice do sítě škol4135006+6. listopadu. 2017 14:20:02
8.00Změna názvu  Základní školy, Nová 5, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu a změna názvu Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice včetně výmazu mateřské školy a školní jídelny   4135006+6. listopadu. 2017 14:22:04
9.00Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4134007+6. listopadu. 2017 14:23:10
11.00Záměr realizace veřejných zakázek v rozsahu dle podané žádosti v rámci dotační výzvy č. 28 IROP - "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice"4135006+6. listopadu. 2017 14:26:32
12.00Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv na akci „I/3 České Budějovice - úprava přemostění Dobrovodské stoky"4137004+6. listopadu. 2017 14:29:15
10.00Záměr uskutečnění veřejné zakázky na "Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice"4127077+6. listopadu. 2017 14:35:27
13.00Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4133008+6. listopadu. 2017 14:38:13
14.00Dodatek č. 1 ke smlouvě a revolvingovém úvěru ze dne  23. 2. 2017, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., a statutárním městem České Budějovice 4130047+6. listopadu. 2017 14:40:06
15.00Rozpočtová opatření číslo 158 a 15941300011+6. listopadu. 2017 14:41:13
16.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 4741300011+6. listopadu. 2017 14:58:15
16.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 4741851612-6. listopadu. 2017 14:59:02
16.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 474035005+6. listopadu. 2017 15:07:33
16.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 474025384+6. listopadu. 2017 15:19:49
17.01Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí parc. č. 2520/285, parc. č. 2520/289 v k. ú. České Budějovice 5 - v trase dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice4036004+6. listopadu. 2017 15:21:33
16.00Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 474033214+6. listopadu. 2017 15:22:39
17.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3841 v k. ú. Vrábče4036004+6. listopadu. 2017 15:40:49
17.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava3931008+6. listopadu. 2017 16:36:21
17.04Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby „Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice, část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“, k. ú. České Budějovice 23936003+6. listopadu. 2017 16:37:59
17.05Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 5 a 73833005+6. listopadu. 2017 16:39:06
17.06Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 2575/1 za část pozemku parc. č. 2636/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3831007+6. listopadu. 2017 16:40:47
17.07Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, České Budějovice“ – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA + LODINGEN)3830008+6. listopadu. 2017 16:42:42
17.08Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné – I. etapa“ v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)3835003+6. listopadu. 2017 16:44:18
17.09Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, ul. Kozinova3834004+6. listopadu. 2017 16:45:41
17.10Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 4503 v k. ú. České Budějovice 3 - přesah azylového domu (ul. Riegrova)3832015+6. listopadu. 2017 16:48:01
17.11Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1928/1 v k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Hlinecká, H. Malířové, Suché Vrbné)38270011+6. listopadu. 2017 16:49:25
17.12Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 843/6 v k. ú. Litvínovice38021134-6. listopadu. 2017 16:50:59
17.13Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1970/1, parc. č. 1970/31 v k. ú. České Budějovice 33802864-6. listopadu. 2017 16:52:40
17.14Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3577/1 v k. ú. České Budějovice 7, Fügnerova, Rožnov3802756-6. listopadu. 2017 16:54:12
17.15Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny38322103-6. listopadu. 2017 16:56:31
17.16Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy čp. 1556 na pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (restaurace) – sídliště Máj3879184-6. listopadu. 2017 17:03:13
6.00Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice3834004+6. listopadu. 2017 17:08:54
18.00Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3936003+6. listopadu. 2017 17:10:22
19.00Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025"3937002+6. listopadu. 2017 17:12:42
20.00Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 20183935013+6. listopadu. 2017 17:14:39
21.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 25. září, 9., 16., 23. a 30. října 20173735002+6. listopadu. 2017 17:20:45
22.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3736001+6. listopadu. 2017 17:28:22
23.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 31. 10. 20173736001+6. listopadu. 2017 17:32:51
24.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 10. 201737260011+6. listopadu. 2017 17:36:55
25.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice37240013+6. listopadu. 2017 17:47:31

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"