Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018030

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2018030 ze dne 12. 2. 2018.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3434000+12. února. 2018 09:09:58
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3526072+12. února. 2018 09:12:18
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3532012+12. února. 2018 09:13:12
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3528034+12. února. 2018 09:32:23
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3532003+12. února. 2018 09:33:13
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3596146-12. února. 2018 09:34:03
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3534001+12. února. 2018 09:35:28
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení poř. č. 11.15, schválení programu3531013+12. února. 2018 09:36:40
1.00Financování tribuny atletického stadionu TJ SOKOL3530041+12. února. 2018 09:40:36
2.00Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 3635001+12. února. 2018 09:42:12
3.00Opětovné zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích3635001+12. února. 2018 09:43:24
4.00Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice36101178-12. února. 2018 10:09:11
4.00Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3630006+12. února. 2018 10:09:55
4.00Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3629061+12. února. 2018 10:10:45
4.00Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3631032+12. února. 2018 10:11:33
4.00Odvolání a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3631005+12. února. 2018 10:16:05
5.00Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3730007+12. února. 2018 10:28:11
5.00Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3633021+12. února. 2018 10:51:54
5.00Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3623274+12. února. 2018 10:52:36
5.00Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3629034+12. února. 2018 10:53:22
5.00Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města3630033+12. února. 2018 10:54:22
6.00Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice3632004+12. února. 2018 10:56:32
7.00Dodatky ke zřizovacím listinám Základní školy a Mateřské školy, Nová 5, České Budějovice a  Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice3633003+12. února. 2018 10:58:09
8.00Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice3635001+12. února. 2018 11:02:18
9.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže, a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2018/20193632022+12. února. 2018 11:27:29
10.00Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2017 pro děti a mládež od 10 do 18 let3633003+12. února. 2018 11:32:23
11.00Rozpočtová opatření číslo 9 až 113632004+12. února. 2018 11:35:56
11.00Rozpočtová opatření číslo 9 až 113626046+12. února. 2018 11:37:06
11.00Rozpočtová opatření číslo 9 až 113627045+12. února. 2018 11:37:42
11.00Rozpočtová opatření číslo 9 až 113633003+12. února. 2018 11:38:22
12.01Dispozice s majetkem města – schválení plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav Branišov u Dubného3635001+12. února. 2018 11:42:13
12.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2187/2, 2193/3, 2189/2, 2212/1, 2212/3, 2213/3, 1846/3, 1842/10, 1843 v k. ú. Buková u Nových Hradů3634002+12. února. 2018 11:43:46
12.03Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2287/1 v k. ú. České Budějovice 7, Beránkovo nábřeží3627315+12. února. 2018 11:45:50
12.04Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2612 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Ke Špačkům, Mladé U Rozvodny3799127-12. února. 2018 12:00:08
12.05Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2637/2  v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3633003+12. února. 2018 12:07:17
12.06Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 2873/39 a částí pozemků parc. č. 2875/1, parc. č. 2873/16 v k. ú. České Budějovice 3 - INEKO BM, s. r. o.3634011+12. února. 2018 12:11:17
12.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1330/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Papírenská3633003+12. února. 2018 12:15:15
12.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 125 v  k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic  3629007+12. února. 2018 14:06:07
12.09Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. 2015002501 a prodej podílů pozemků parc. č. 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 (Větrná)3629007+12. února. 2018 14:08:48
12.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 2 – majetkové vypořádání pro stavbu „I/20 České Budějovice, severní spojka“ (fyzické osoby)3630006+12. února. 2018 14:13:51
12.11Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 4 a České Vrbné – severní spojka (Hlaváčová)3628008+12. února. 2018 14:15:44
12.12Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" - pozemky pod PHZ3734003+12. února. 2018 14:20:56
12.13Dispozice s majetkem města - uzavření Dohody o převzetí stavby na "Stavební úpravy ulic Dobrovodská a U Lávky" s Jihočeským krajem 3735002+12. února. 2018 14:22:18
12.14Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné (v blízkosti Nového vrbenského rybníku)3602592-12. února. 2018 14:23:44
12.15Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 3363/73, 3363/39, 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6, ul. U Lávky3602862-12. února. 2018 14:25:34
12.16Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 1127 v k. ú. České Budějovice 236025110-12. února. 2018 14:29:50
12.17Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava3628017+12. února. 2018 14:35:37
13.00Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny3630006+12. února. 2018 14:37:24
14.00Žádost Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara o poskytnutí daru pro dětský pěvecký sbor Carmína za vzornou reprezentaci města České Budějovice3629025+12. února. 2018 14:41:41
15.00Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro  Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20183522058-12. února. 2018 14:45:19
16.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3632004+12. února. 2018 14:47:32
17.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3635001+12. února. 2018 14:49:02
18.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3635001+12. února. 2018 14:50:39
19.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 18. 12. 2017, 3., 15. a 29. 1. 20183525019+12. února. 2018 14:51:50
20.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města České Budějovice3527008+12. února. 2018 14:52:53
21.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 6. 12. 2017 a 6. 2. 20183526153+12. února. 2018 15:13:07
22.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 12. 2017 a ze dne 10. 1. 20183528007+12. února. 2018 15:19:57
23.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3427007+12. února. 2018 15:26:19

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"