Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018033

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2018033 ze dne 18. 6. 2018.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3837001+18. června. 2018 09:09:28
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3829072+18. června. 2018 09:18:54
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu38270110+18. června. 2018 09:19:41
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39260112+18. června. 2018 09:20:33
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39280101+18. června. 2018 09:21:08
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu39143193-18. června. 2018 09:22:17
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3930027+18. června. 2018 09:23:03
0.00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3926751+18. června. 2018 09:25:34
1.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20173924357+18. června. 2018 09:32:49
2.00Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích391101612-18. června. 2018 09:44:04
2.00Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích39122169-18. června. 2018 09:44:46
3.00Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení41310010+18. června. 2018 10:16:02
3.00Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení4124449+18. června. 2018 10:17:24
3.00Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení4127149+18. června. 2018 10:18:03
4.00Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze dokumentu po hodnocení SEA4034024+18. června. 2018 10:24:07
5.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu4133008+18. června. 2018 10:28:44
6.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice4133035+18. června. 2018 10:32:14
7.00Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 64139002+18. června. 2018 11:09:21
7.00Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 64132522+18. června. 2018 11:10:00
7.00Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 64133017+18. června. 2018 11:10:37
7.00Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k.ú. České Budějovice 3, 641230135+18. června. 2018 11:11:18
8.00Regenerace sídliště Máj - část 06 východ - povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch, smlouva o dílo č. 2012001367 - žádost o zmírnění denní sazby smluvní pokuty 41122144-18. června. 2018 11:22:36
9.00Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice4038002+18. června. 2018 11:46:36
10.00Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2018/20194037003+18. června. 2018 11:54:52
11.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20173936003+18. června. 2018 11:56:08
42.00Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)3930108+18. června. 2018 13:17:25
12.00Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.3831034+18. června. 2018 14:24:09
13.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183735002+18. června. 2018 14:57:40
13.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183798146-18. června. 2018 14:58:29
13.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/201837110224-18. června. 2018 14:59:39
13.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183731015+18. června. 2018 15:00:16
13.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/20183731006+18. června. 2018 15:01:02
14.00Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice3730007+18. června. 2018 15:03:23
15.00Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 201738250013+18. června. 2018 15:11:36
16.00Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice3829009+18. června. 2018 15:13:02
17.00Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 20173831007+18. června. 2018 15:14:32
18.00Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice3831007+18. června. 2018 15:16:13
19.00Rozpočtová opatření číslo 63, 70 a 713831007+18. června. 2018 15:17:16
20.01Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1 a k. ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.)38193124-18. června. 2018 15:48:49
20.02Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  3825166+18. června. 2018 15:55:00
20.03Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 2930, 2935, 2937/2, 2937/4, 2937/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Puklicova)3928074+18. června. 2018 16:03:38
20.04Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemku parc. č. 3950/2 za část pozemku parc. č. 3950/6 v k. ú. České Budějovice 7, nám. Br. Čapků3936003+18. června. 2018 16:04:54
20.05Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb3936012+18. června. 2018 16:06:59
20.06Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/11 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb3934005+18. června. 2018 16:09:31
20.07Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/12 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb3934005+18. června. 2018 16:10:38
20.08Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „České Budějovice – Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)3829018+18. června. 2018 16:12:04
20.09Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení38115139-18. června. 2018 16:18:35
20.10Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stávajícím stánkem) – ul. J. Opletala,  sídliště Šumava3802387-18. června. 2018 16:20:05
20.11Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 446 v katastrálním území Třebín3802486-18. června. 2018 16:21:28
20.12Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)3802972-18. června. 2018 16:23:04
20.13Dispozice s majetkem města – návrh na změnu katastrální hranice mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice3828046+18. června. 2018 16:26:37
21.00Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč38270011+18. června. 2018 16:28:09
22.00Návrh na odpis pohledávky za dlužníkem Bohatý sirotek, z. s., IČO 02892499, Horní 115, 251 64 Mnichovice - Božkov3829036+18. června. 2018 16:29:49
23.00Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" - zrušení usnesení3834013+18. června. 2018 16:33:00
24.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20173834004+18. června. 2018 16:34:28
25.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20173835003+18. června. 2018 16:35:44
26.00Veřejná podpora - pověřovací akt pro Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o.3835003+18. června. 2018 16:40:09
27.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice3836002+18. června. 2018 16:41:16
28.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3836002+18. června. 2018 16:42:53
29.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3835003+18. června. 2018 16:44:08
31.00Poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s. na rekonstrukci nafukovací haly3830143+18. června. 2018 17:46:11
32.00Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé z. s.3831142+18. června. 2018 17:49:45
33.00Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly3834022+18. června. 2018 18:39:14
34.00Rozpočtová opatření číslo 73 a 743731060+18. června. 2018 18:41:43
34.00Rozpočtová opatření číslo 73 a 743732041+18. června. 2018 18:42:19
34.00Rozpočtová opatření číslo 73 a 743731006+18. června. 2018 18:43:04
35.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. 5. a 4. 6. 20183734003+18. června. 2018 18:44:22
36.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 3632112+18. června. 2018 18:55:06
36.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 36181611-18. června. 2018 18:55:52
37.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 13. 6. 20183633012+18. června. 2018 18:57:21
38.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 20183626037+18. června. 2018 18:59:50
38.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 20183529006+18. června. 2018 19:00:55
39.00Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice3426017+18. června. 2018 19:05:01
40.00Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 20183431030+18. června. 2018 19:06:27

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"