Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018034

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2018034 ze dne 3. 9. 2018.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3834004+3. září. 2018 10:04:21
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3835003+3. září. 2018 10:05:58
00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu3832006+3. září. 2018 10:07:08
01.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Dlouhá louka a U Slovanské lípy v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování3937011+3. září. 2018 10:11:09
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel IV v katastrálním území České Budějovice 3 ve zkráceném postupu pořizování39250131+3. září. 2018 10:23:27
03.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní II") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování41231116+3. září. 2018 10:50:06
04.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní I") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování4228194+3. září. 2018 11:27:00
05.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v katastrální území České Budějovice 54239003+3. září. 2018 11:33:03
06.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v katastrálním území Třebotovice ve zkráceném postupu pořizování4230084+3. září. 2018 11:37:48
07.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování42261141+3. září. 2018 11:52:07
08.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory ve zkráceném postupu pořizování4232064+3. září. 2018 12:10:48
09.Zrušení usnesení ZM č. 154/2018, 155/2018, 156/2018 v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o zrušení veřejné zakázky vypsané pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“4235007+3. září. 2018 12:13:35
10.Poskytnutí investiční dotace pro SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště3825094+3. září. 2018 14:23:11
11.Mimořádná žádost Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice o navýšení investiční dotace k projektu "Rekonstrukce tribuny atletického stadionu" 3934023+3. září. 2018 15:47:13
12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 571/2 v k. ú. České Budějovice 1, Sokolský ostrov3933060+3. září. 2018 15:50:56
11.Mimořádná žádost Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice o navýšení investiční dotace k projektu "Rekonstrukce tribuny atletického stadionu" 3933051+3. září. 2018 15:52:43
13.Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice3936003+3. září. 2018 15:54:37
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 20194029074+3. září. 2018 16:29:31
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 20194036004+3. září. 2018 16:30:25
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 20194036004+3. září. 2018 16:31:01
14.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 20194035005+3. září. 2018 16:31:39
15.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4034015+3. září. 2018 16:33:09
16.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20184034006+3. září. 2018 16:36:17
17.Rozpočtová opatření číslo 112 a 11340230107+3. září. 2018 16:38:28
17.Rozpočtová opatření číslo 112 a 1134034006+3. září. 2018 16:39:04
17.Rozpočtová opatření číslo 112 a 1134033007+3. září. 2018 16:39:35
18.Rozpočtové opatření číslo 114 - úprava rozpočtu 20184032017+3. září. 2018 16:40:46
19.01.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, Okružní ulice“4031018+3. září. 2018 16:43:05
19.02.Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí stavebních objektů - dešťové kanalizace v rámci stavby "Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa" 4035005+3. září. 2018 16:44:11
19.03.Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace stavby "I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice"4033007+3. září. 2018 16:45:40
19.04.Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků parc. č. 1693/1 a parc. č. 753/1 v k. ú. České Budějovice 3 - "PPO stoka JIH" (ul. Suchomelská) - protipovodňová opatření4032008+3. září. 2018 16:47:11
19.05.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2599/1 v kat. území České Budějovice 6 – ul. Ke Špačkům, Mladé4036103+3. září. 2018 17:10:07
19.06.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2143/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora)3931017+3. září. 2018 17:12:23
19.07.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2  - MANE HOLDING, a.s.3930009+3. září. 2018 17:14:02
19.08.Dispozice s majetkem města - prodej  pozemků parc. č. 4641/2, parc. č. 4641/3 v k. ú. České Budějovice 3 -pozemky pod stavbami 2 garáží3934005+3. září. 2018 17:15:22
19.09.Dispozice s majetkem města -  prodej části pozemku parc. č. 2453/1 v k. ú. České Budějovice 33933006+3. září. 2018 17:16:33
19.10.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Světlíky)39290010+3. září. 2018 17:17:59
19.11.Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu "Zastávka BUS Pražská třída" na části pozemku parc. č. 4731/1 v k.ú. České Budějovice 3 3924537+3. září. 2018 17:19:54
19.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV V Hluboké cestě v k.ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel“ (Suché Vrbné)3933006+3. září. 2018 17:21:15
19.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby prodloužení vodovodního řadu na pozemku parc.č. 244/1 v k.ú. České Budějovice 4 dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ (ul. Žerotínova, Husova kolonie)3934005+3. září. 2018 17:22:27
19.14.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Budějovice 43935004+3. září. 2018 17:24:36
19.15.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 23935004+3. září. 2018 17:26:21
19.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4 v k.ú. České Budějovice 6, Senovážné náměstí u Metropolu3933024+3. září. 2018 17:31:54
19.17.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2145/7 v k. ú. České Budějovice 3 - lokalita "Za Voříškovým dvorem"3933006+3. září. 2018 17:38:09
19.18.Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k.ú. České Budějovice 1 a k.ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ s.r.o.)3917499-3. září. 2018 18:05:08
19.19.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice  3 - Suchomelská, K. Světlé3942087-3. září. 2018 18:07:20
19.20.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny3902397-3. září. 2018 18:09:00
19.21.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory3902397-3. září. 2018 18:10:52
19.22.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné39515154-3. září. 2018 18:17:46
19.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1165/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Polní, Mlýnská stoka39025122-3. září. 2018 18:20:33
20.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3936003+3. září. 2018 18:22:27
21.Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 20194032026+3. září. 2018 18:24:25
22.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2018 - Výzva 2 4036004+3. září. 2018 18:25:32
23.Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem České Budějovice a Nadačním fondem Jihočeského divadla4030064+3. září. 2018 18:50:12
24.Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 20183935004+3. září. 2018 18:52:48
25.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 20173934005+3. září. 2018 18:54:48
26.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 6., 16. 7., 20. 8. 20183935004+3. září. 2018 18:55:50
27.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3937002+3. září. 2018 19:06:55
28.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 8. 20183938001+3. září. 2018 19:08:13
29.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 6. 2018 a 22. 8. 2018       3932052+3. září. 2018 19:13:43

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"