Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2018002

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2018002 ze dne 10. 12. 2018.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4240011+10. prosince. 2018 09:11:22
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4241001+10. prosince. 2018 09:12:26
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4239030+10. prosince. 2018 09:15:06
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4236060+10. prosince. 2018 09:15:41
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4239012+10. prosince. 2018 09:16:52
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu4242000+10. prosince. 2018 09:17:51
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241100+10. prosince. 2018 09:19:20
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241010+10. prosince. 2018 09:20:13
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241010+10. prosince. 2018 09:23:07
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 42300120+10. prosince. 2018 09:25:20
01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4241010+10. prosince. 2018 09:26:44
02.Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4240011+10. prosince. 2018 09:30:57
03.Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4237023+10. prosince. 2018 09:32:26
04.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4237041+10. prosince. 2018 09:34:01
05.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4343000+10. prosince. 2018 09:35:47
06.Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro volební období 2018 - 20224336340+10. prosince. 2018 09:39:21
07.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 201844283130+10. prosince. 2018 10:14:37
08.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4491322-10. prosince. 2018 11:36:49
08.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4442011+10. prosince. 2018 11:37:26
09.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201943271510+10. prosince. 2018 14:42:06
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 201942616191-10. prosince. 2018 15:56:20
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 20194200042-10. prosince. 2018 15:57:07
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 201942135168-10. prosince. 2018 15:58:21
10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 20194235520+10. prosince. 2018 15:59:01
11.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 202241243104+10. prosince. 2018 16:07:06
12.Rozpočtové opatření číslo 143 a 1444129363+10. prosince. 2018 16:09:32
12.Rozpočtové opatření číslo 143 a 14441232133+10. prosince. 2018 16:10:07
12.Rozpočtové opatření číslo 143 a 14441300101+10. prosince. 2018 16:10:50
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce39251310+10. prosince. 2018 18:44:17
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3939000+10. prosince. 2018 18:45:17
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3936030+10. prosince. 2018 18:45:50
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3929370+10. prosince. 2018 18:46:22
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3933060+10. prosince. 2018 18:47:07
13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce3934050+10. prosince. 2018 18:47:39
14.Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, L. Kuby 48, České Budějovice3836002+10. prosince. 2018 18:49:53
15.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice3833014+10. prosince. 2018 18:55:43
16.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice3833014+10. prosince. 2018 18:56:45
17.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2520/17 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Suché Vrbné, tř. Čsl. legií)3832024+10. prosince. 2018 18:58:44
17.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3104/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Doubravická, Nové Hodějovice – pro výstavbu trafostanice)3832024+10. prosince. 2018 18:59:54
17.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2061/310 a 2061/311, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. O. Nedbala, sídliště Šumava)3833032+10. prosince. 2018 19:03:52
17.04.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/12 v k. ú. České Budějovice 3 -ulice Plzeňská3832033+10. prosince. 2018 19:05:10
17.05.Dispozice s majetkem města – Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 – ul. Lipová, Čtyři Dvory3833032+10. prosince. 2018 19:06:54
17.06.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej pozemku parc. č. 2137/111 a části parc. č. 2137/114 v k. ú. České Budějovice 2, Bezdrevská  ulice3837001+10. prosince. 2018 19:08:16
17.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova a odkoupení části pozemku parc. č. 2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava3834031+10. prosince. 2018 19:11:03
17.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  3834031+10. prosince. 2018 19:13:01
17.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/63 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ulice, sídliště Vltava38170210-10. prosince. 2018 19:14:33
17.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška3833032+10. prosince. 2018 19:15:53
17.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v k. ú. Homole3833032+10. prosince. 2018 19:16:54
17.12.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice3835030+10. prosince. 2018 19:18:29
17.13.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavbu ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 551/1 v k. ú. Haklovy Dvory3837010+10. prosince. 2018 19:20:09
17.14.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 171/1 a parc. č. 244/1 v k. ú. České Budějovice 4 (Husova kolonie, Žerotínova ul.)3829072+10. prosince. 2018 19:21:07
17.15.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 v k. ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“3838000+10. prosince. 2018 19:22:49
17.16.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/3 za část pozemku parc. č. 3340/4 v k. ú. České Budějovice 7, Na Děkanských polích3838000+10. prosince. 2018 19:24:09
17.17.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 105/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jubilejní, Nemanice)  3837010+10. prosince. 2018 19:25:05
17.18.Dispozice s majetkem města – prodej domu Husova tř. 1846/9 včetně souvisejících nemovitostí v k. ú. České Budějovice 33833050+10. prosince. 2018 19:28:20
17.19.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb38112241-10. prosince. 2018 19:30:48
17.20.Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 2702/2  (ul. Klaricova) za část pozemku parc. č. 3480/1 (proluka Fr. Šrámka) vše v k. ú. České Budějovice 33805312-10. prosince. 2018 19:32:38
17.21.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 909/10 v k. ú. Homole3819235-10. prosince. 2018 19:33:40
17.22.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2672/16 v k. ú. Třebotovice38018164-10. prosince. 2018 19:35:03
17.23.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné3809254-10. prosince. 2018 19:36:08
17.24.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory3808273-10. prosince. 2018 19:37:38
17.25.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská38015203-10. prosince. 2018 19:38:51
17.26.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3453/3 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Janáčkova38020162-10. prosince. 2018 19:39:41
17.27.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 392/31 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.38123122-10. prosince. 2018 19:40:59
17.28.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127 v k. ú. České Budějovice 1, ulice Široká  38019181-10. prosince. 2018 19:42:15
17.29.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/97 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Větrná, sídliště Šumava38021161-10. prosince. 2018 19:43:34
17.30.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. České Budějovice 3- rozšíření zahrady v lokalitě Strakonická - I/3438017201-10. prosince. 2018 19:46:31
17.31.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. číslo 2432/4 v k. ú. České Budějovice 6, U Červeného Dvora38012260-10. prosince. 2018 19:48:21
17.32.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje bytové jednotky č. 1482/5 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 33829270-10. prosince. 2018 19:51:56
17.33.Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky38010262-10. prosince. 2018 19:54:21
18.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3835021+10. prosince. 2018 19:56:03
19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 9., 22. 10., 15. a 26. 11., 3. 12. 20183835012+10. prosince. 2018 19:57:10
20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města3835012+10. prosince. 2018 19:58:07
21.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 20193836002+10. prosince. 2018 19:59:21

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"