Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019003

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2019003 ze dne 11. 2. 2019.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4444000+11. února. 2019 09:10:47
0.00Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu44179162-11. února. 2019 10:08:52
0.00Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4440121+11. února. 2019 10:09:31
0.00Složení slibu Ing. Světlany Procházkové, MBA, náhradnice za Radka Bělohlava, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4440022+11. února. 2019 10:10:31
1.00Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic 4442002+11. února. 2019 10:16:00
2.00Poskytování plnění dle § 80 zákona o obcích členům zastupitelstva města – změna usnesení zastupitelstva města4433128+11. února. 2019 10:20:16
3.00Změna č. 80 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kasárenská v katastrálním území České Budějovice 6 zkráceným postupem pořízení4437016+11. února. 2019 10:25:06
4.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201944290123+11. února. 2019 11:22:37
4.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20194437052+11. února. 2019 11:23:21
4.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20194438024+11. února. 2019 11:24:05
5.00Neinvestiční dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny4441003+11. února. 2019 11:25:55
6.00Dar pro Nadační fond Svatovítské varhany na stavbu nových varhan4437052+11. února. 2019 11:31:31
7.00Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 15. 2. 20194439005+11. února. 2019 11:33:48
8.00Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice4440004+11. února. 2019 11:35:08
9.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4335008+11. února. 2019 11:38:27
10.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4336007+11. února. 2019 11:39:13
11.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice4337006+11. února. 2019 11:39:58
12.00Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice4328069+11. února. 2019 12:00:33
13.00Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 20184335008+11. února. 2019 12:01:39
14.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zajištění správy digitální technické mapy města České Budějovice43127222-11. února. 2019 12:09:09
14.00Záměr vypsání veřejné zakázky na zajištění správy digitální technické mapy města České Budějovice4337051+11. února. 2019 12:09:46
15.00Zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města43151243-11. února. 2019 14:25:20
15.00Zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města4330481+11. února. 2019 14:25:57
16.00Rozpočtová opatření číslo 14 až 1643280150+11. února. 2019 14:38:08
16.00Rozpočtová opatření číslo 14 až 1643271150+11. února. 2019 14:40:10
17.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 (ul. Lipová, Čtyři Dvory) – změna usnesení4234026+11. února. 2019 14:42:37
17.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)42250116+11. února. 2019 14:47:26
17.03Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice4237005+11. února. 2019 14:48:49
17.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v katastrálním území Homole4236033+11. února. 2019 14:49:59
17.05Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a 1739/3  v k.ú. Dvorec u Třebče4234035+11. února. 2019 14:51:19
17.06Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 a parc. č. 929/14 v k.ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“4237005+11. února. 2019 14:52:55
17.07Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (Na Dlouhé louce, u čerpací stanice PHM)4236033+11. února. 2019 14:53:57
17.08Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška4238004+11. února. 2019 14:55:15
17.09Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků parc. č. 724/23, 724/68 a částí parc. č. 724/1 v k. ú. České Budějovice 7, ul. U Vltavy4233054+11. února. 2019 14:58:30
17.10Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3254/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Novohradská4236024+11. února. 2019 15:00:23
17.11Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení chodníku na části pozemku parc. č. 2652 v k. ú. České Budějovice 7, ulice St. Čečka4236006+11. února. 2019 15:01:24
17.12Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV včetně pozemků dle „Zásad“ v rámci stavby „OS Dubičný potok České Budějovice“ v k. ú. České Budějovice 4 a k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Vrbenská)4238004+11. února. 2019 15:18:51
17.13Dispozice s majetkem města – uzavření smluv na  budoucí převedení stavby parkovacího stání, chodníku a pozemku pod stavbou na částech pozemku parc. č. 2115/7, 2117/17, 2117/1 a 2115/1 v k.ú. České Budějovice 2, U Hvízdala, Arpida4241001+11. února. 2019 15:20:46
17.14Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 797/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Vltavská)4213173-11. února. 2019 15:22:15
18.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. 12. 2018, 7., 14. a 28. 1. 20194239003+11. února. 2019 15:23:24
19.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice4239003+11. února. 2019 15:24:25
20.00Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 2. 20194239003+11. února. 2019 15:27:49
21.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice4127392+11. února. 2019 16:57:47
21.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice4137022+11. února. 2019 16:58:45

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"