Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019004

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2019004 ze dne 25. 3. 2019.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu4540014+25. března. 2019 10:07:44
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu4544010+25. března. 2019 10:08:50
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu45138213-25. března. 2019 10:11:25
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu45190242-25. března. 2019 12:06:54
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu441315412-25. března. 2019 12:07:54
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu45230175+25. března. 2019 12:09:16
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu4533309+25. března. 2019 12:09:55
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu45162243-25. března. 2019 12:10:35
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu4533237+25. března. 2019 12:11:12
00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 26.9, schválení programu4527198+25. března. 2019 12:12:34
01.Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D.45266310+25. března. 2019 12:14:06
01.Odvolání náměstka primátora Ing. Františka Konečného, Ph.D.45242316+25. března. 2019 14:07:42
19.Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s.4536009+25. března. 2019 15:18:18
02.Prezentace a projednání "Strategického plánu městské udržitelné mobility České Budějovice - SUMP"4435045+25. března. 2019 15:37:52
03.Dohoda o provedení práce a dohody o pracovní činnosti pro členy Zastupitelstva města České Budějovice  4440004+25. března. 2019 15:41:04
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4339013+25. března. 2019 16:28:38
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích43613168-25. března. 2019 16:29:29
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4331444+25. března. 2019 16:30:04
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4340012+25. března. 2019 16:30:41
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4334072+25. března. 2019 16:31:17
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4340003+25. března. 2019 16:31:54
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích43151225-25. března. 2019 16:32:36
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4337024+25. března. 2019 16:33:12
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4333145+25. března. 2019 16:33:52
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4339022+25. března. 2019 16:34:29
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4339013+25. března. 2019 16:35:05
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4337042+25. března. 2019 16:35:43
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4341002+25. března. 2019 16:36:18
04.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2019 v Českých Budějovicích4341002+25. března. 2019 16:36:57
05.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Za Otýlií a Pekárenská v k. ú. České Budějovice 4 ve zkráceném postupu pořizování4334009+25. března. 2019 16:39:38
06.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem v k. ú. České Budějovice 6 ve zkráceném postupu pořizování43310111+25. března. 2019 16:41:48
07.Nedestruktivní archeologický výzkum v kostele Obětování Panny Marie, 2. etapa výzkumu – vyzvednutí ostatků prvního převora dominikánského konventu P. Jindřicha Libraria, OP.4238004+25. března. 2019 16:51:01
08.Zřízení výboru zastupitelstva města pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic4030217+25. března. 2019 17:26:50
08.Zřízení výboru zastupitelstva města pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic40512158-25. března. 2019 17:27:59
08.Zřízení výboru zastupitelstva města pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic4031018+25. března. 2019 17:28:49
09.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 20184034006+25. března. 2019 17:31:57
10.Poskytnutí dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2019, opatření č. 14035005+25. března. 2019 17:48:26
11.Dispozice s majetkem města - záměr nabytí id. 7/120 pozemku parc. č. 2112/12 v k. ú. Hvožďany u Bechyně40119146-25. března. 2019 17:49:52
12.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20194034006+25. března. 2019 17:52:09
13.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4033007+25. března. 2019 17:53:31
14.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 20184035005+25. března. 2019 17:54:42
15.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 4: "Příspěvek na sportovní akce"4037003+25. března. 2019 17:56:24
16.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2018 pro děti a mládež od 10 do 18 let4038002+25. března. 2019 17:58:09
17.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 20194029038+25. března. 2019 18:34:24
18.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC České Budějovice, z. s., na činnost mládeže a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2019/20204032044+25. března. 2019 18:35:40
20.Plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice3931008+25. března. 2019 18:43:04
21.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 20183931008+25. března. 2019 18:45:57
22.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 20183933006+25. března. 2019 18:48:02
23.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 20193933015+25. března. 2019 18:49:49
24.Rozpočtové opatření číslo 233930009+25. března. 2019 18:51:23
25.Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 201936301320-25. března. 2019 21:03:09
25.Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 201936260010+25. března. 2019 21:06:35
26.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 20193628008+25. března. 2019 21:09:22
27.01.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2221/13 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Zachariášova, sídl. Na Pražské)3629025+25. března. 2019 21:10:26
27.02.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1150/21 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Okružní)3630006+25. března. 2019 21:11:41
27.03.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná),3633003+25. března. 2019 21:12:39
27.04.Dispozice s majetkem města –  bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 3950/2, pod stavbou chodníků, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.  3633003+25. března. 2019 21:13:42
27.05.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 2779/1, k. ú. Třebotovice, pod přístřešky MHD   3632004+25. března. 2019 21:14:48
27.06.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné “ včetně pozemků dle „Zásad“, vše v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)3629007+25. března. 2019 21:16:14
27.07.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2061/319 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Talicha, sídliště Šumava)3609216-25. března. 2019 21:19:50
27.08.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 263/2 a 263/23 v k. ú. České Vrbné (lokalita u Nového vrbenského rybníku)36013185-25. března. 2019 21:21:06
27.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. číslo 1118/1 v k. ú. České Budějovice 7, Roudenská36310185-25. března. 2019 21:22:25
27.10.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)3624093+25. března. 2019 21:26:18
28.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 2., 11. a 18. 3. 20193632013+25. března. 2019 21:27:31
29.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek občanů vznesených na Zastupitelstvu města České Budějovice3632013+25. března. 2019 21:28:38
30.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 20. 3. 20193634011+25. března. 2019 21:31:00
31.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 1. 2019 a ze dne 6. 3. 20193634002+25. března. 2019 21:33:30
32.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice32142133-25. března. 2019 22:55:01
32.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3230011+25. března. 2019 22:56:06
32.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice32173102-25. března. 2019 22:56:53
32.Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3229021+25. března. 2019 22:57:32
33.Vyhlášení místního referenda k otázce bourání všesportovní haly3227212+25. března. 2019 23:01:25

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"