Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019005

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2019005 ze dne 13. 5. 2019.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3938001+13. května. 2019 09:11:13
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3939000+13. května. 2019 09:12:09
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3939000+13. května. 2019 09:14:18
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3937002+13. května. 2019 09:14:55
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 3939000+13. května. 2019 09:15:25
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4036022+13. května. 2019 10:25:38
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 401112134-13. května. 2019 10:26:38
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 401201612-13. května. 2019 10:27:22
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 401112107-13. května. 2019 10:28:12
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4026068+13. května. 2019 10:29:01
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4040000+13. května. 2019 10:29:53
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu 4032026+13. května. 2019 10:30:58
1.00Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4030334-13. května. 2019 11:44:06
1.00Situace ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.4033043+13. května. 2019 11:44:53
2.00Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2019 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje4035005+13. května. 2019 11:47:22
3.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Pekárenská a U Rozumova dvora v katastrálním území České Budějovice 44003316-13. května. 2019 11:50:07
4.00Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic4031108+13. května. 2019 11:52:42
4.00Volba členů Výboru Zastupitelstva města České Budějovice pro záležitosti Třebotovic a Kaliště u Českých Budějovic4034006+13. května. 2019 11:54:28
5.00D3 0310/I Úsilné - Hodějovice - smlouva o realizaci přeložky SO 126.3 - Obratiště4034015+13. května. 2019 11:56:54
6.00Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.4038002+13. května. 2019 12:13:13
7.00Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Biologického centra AV ČR, v. v. i.3936012+13. května. 2019 12:31:13
8.00Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 20193734003+13. května. 2019 13:17:36
9.00Integrovaný plán rozvoje území - přesun alokace3834013+13. května. 2019 13:21:33
10.00Rozpočtová opatření číslo 45 až 4738160157-13. května. 2019 14:05:47
10.00Rozpočtová opatření číslo 45 až 473830062+13. května. 2019 14:06:36
10.00Rozpočtová opatření číslo 45 až 473835030+13. května. 2019 14:07:18
10.00Rozpočtová opatření číslo 45 až 473838000+13. května. 2019 14:07:55
10.00Rozpočtová opatření číslo 45 až 473833005+13. května. 2019 14:08:25
11.00Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.3833122+13. května. 2019 14:36:58
12.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů"3834022+13. května. 2019 14:38:41
13.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 2: "Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů"3731042+13. května. 2019 14:40:21
14.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů"3736001+13. května. 2019 14:42:09
15.00Poskytnutí investičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 5 "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"3737000+13. května. 2019 14:43:36
16.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města na podporu sportu v roce 2019 - Opatření č. 6 "Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem"3735011+13. května. 2019 14:47:06
17.00Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20193735002+13. května. 2019 14:49:05
18.00Smlouva o spolupráci při podpoře vzdělávání s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích3734003+13. května. 2019 14:50:58
19.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 1. výzva3734003+13. května. 2019 14:52:46
20.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 2. výzva3735002+13. května. 2019 15:09:50
21.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče za rok 20183734003+13. května. 2019 15:14:33
22.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 20193736001+13. května. 2019 15:16:01
23.01Dispozice s majetkem města - převzetí stavebních objektů od Jihočeského kraje v rámci stavby "Jižní tangenta České Budějovice"  3735002+13. května. 2019 15:18:56
23.02Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí stavby chodníku a pozemku pod stavbou a prodej částí pozemku - parc. č. 222/1, 222/2 a 222/6 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř., Piano3732023+13. května. 2019 15:20:55
23.03Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 4724/47 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Nádražní, lokalita řadových garáží)3733004+13. května. 2019 15:22:10
23.04Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, k. ú. České Budějovice 2  3733013+13. května. 2019 15:24:51
23.05Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č.  2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava3735002+13. května. 2019 15:26:28
23.06Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení částí pozemků  1801/1 v k. ú. České Budějovice 3 a parc. č. 2206/43 v k. ú. České Budějovice 2  - Cyklostezka Suchomelská3734003+13. května. 2019 15:27:50
23.07Dispozice s majetkem města – prodej pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/2 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)3734003+13. května. 2019 15:28:58
23.08Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 2672/22 v k. ú. Třebotovice, vojenský areál Třebotovice3735002+13. května. 2019 15:30:38
23.09Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci stavby záchytného parkoviště Jírovcova – III. etapa, k. ú. České Budějovice 33733004+13. května. 2019 15:33:33
23.10Dispozice s majetkem města - směna pozemků  u prodejny Billa v ulici J. Plachty v k. ú. České Budějovice 33733004+13. května. 2019 15:35:07
23.11Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 1635/61 za část pozemku parc. č. 1648/1, k. ú. České Budějovice 2, ulice Volejbalistů  3734003+13. května. 2019 15:36:18
23.12Dispozice s majetkem města – změna průběhu části katastrální hranice mezi k. ú. Branišov u Dubného a k. ú. Haklovy Dvory3734003+13. května. 2019 15:37:44
23.13Dispozice s majetkem města - záměr budoucího odkoupení stavby ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 52 v k. ú. Haklovy Dvory37013159-13. května. 2019 15:39:06
23.14Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. číslo 2672/20 v k. ú. Třebotovice3707264-13. května. 2019 15:41:23
23.15Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice3833014+13. května. 2019 16:00:53
24.00Řešení nebytového prostoru Pražská - Perla38182126-13. května. 2019 16:27:33
25.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 28. 3., 1., 15. a 29. 4. 20193732014+13. května. 2019 16:53:55
26.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3636000+13. května. 2019 16:59:02
27.00Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 10. 4. 20193636000+13. května. 2019 17:01:14
28.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3630231+13. května. 2019 17:04:32
29.00Nový městský web36122193-13. května. 2019 17:19:30
30.00Analýza odpadového hospodářství města České Budějovice3684168-13. května. 2019 17:40:19
31.00Studie proveditelnosti - multifunkční sportovní hala35103211-13. května. 2019 18:00:15

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"