Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019006

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2019006 ze dne 17. 6. 2019.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4443001+17. června. 2019 09:10:31
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4444000+17. června. 2019 09:11:33
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4443001+17. června. 2019 09:13:34
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu441514123-17. června. 2019 09:23:51
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu441710170-17. června. 2019 09:24:29
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu44301112+17. června. 2019 09:26:37
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu44751319-17. června. 2019 09:27:40
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4498252-17. června. 2019 09:28:54
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu44143225-17. června. 2019 09:29:45
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4444000+17. června. 2019 09:31:07
0.00Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4436170+17. června. 2019 09:32:15
1.00Volba náměstka primátora4438015+17. června. 2019 10:45:52
1.00Volba náměstka primátora44281042+17. června. 2019 13:33:11
1.00Volba náměstka primátora44276101+17. června. 2019 13:34:14
2.00Pověření KV kontrolou usn. č. 200/2019 - zvýšení nájmů v městských bytech44162215-17. června. 2019 13:56:55
3.00Pověření uvolněných členů rady města k jednotlivým oblastem samostatné působnosti města - změna usnesení44280142+17. června. 2019 13:58:43
4.00Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích4442002+17. června. 2019 13:59:55
5.00Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích4440004+17. června. 2019 14:01:03
6.00Cena statutárního města České Budějovice za rok 20184432075+17. června. 2019 14:09:02
7.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 4438006+17. června. 2019 15:21:27
7.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 4437025+17. června. 2019 15:22:03
7.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 4437025+17. června. 2019 15:22:44
7.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 4436035+17. června. 2019 15:23:26
7.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 4442002+17. června. 2019 15:24:32
7.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 4441003+17. června. 2019 15:25:11
7.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., svolaná na den 18. 6. 2019. 4440004+17. června. 2019 15:25:55
8.00Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o. svolaná na 26. 6. 20194235052+17. června. 2019 15:36:06
9.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Otýlie a Za Otýlií v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 zkráceným postupem pořizování4233054+17. června. 2019 15:42:14
10.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice VI v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování42200202-17. června. 2019 15:51:49
11.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod IV v katastrálním území České Budějovice 5 zkráceným postupem pořizování42025152-17. června. 2019 15:53:32
12.00Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice I v katastrálním území Třebotovice zkráceným postupem pořizování4236024+17. června. 2019 15:55:20
13.00Změna č. 83 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 74236033+17. června. 2019 15:58:06
14.00Změna č. 81 územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka III v katastrálním území České Budějovice 54234062+17. června. 2019 16:00:03
15.00Změna č. 82 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III v katastrálním území České Budějovice 54237032+17. června. 2019 16:01:42
16.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 20184236006+17. června. 2019 16:03:08
17.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019 - 2. výzva4237005+17. června. 2019 16:05:28
18.00Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 201942711168-17. června. 2019 17:10:50
18.00Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 201942126177-17. června. 2019 17:12:01
18.00Poskytnutí neinvestiční dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 20194234035+17. června. 2019 17:12:48
19.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 20184136005+17. června. 2019 17:14:40
20.00Poskytnutí neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích4131028+17. června. 2019 17:16:23
21.00Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 20184135006+17. června. 2019 17:17:55
22.00Žádost NOVÉ ČESKO, nadační fond, o mimořádnou neinvestiční dotaci na podporu projektu Protidrogového vlaku - REVOLUTION TRAIN 40206104-17. června. 2019 18:03:32
23.00Poskytnutí mimořádné investiční dotace na financování rozvoje Areálu Lídy Polesné4036013+17. června. 2019 18:07:49
24.00Poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na akci GLOBAL FAN TOUR 201940221134-17. června. 2019 18:09:54
25.00Žádost o dotaci za vzornou reprezentaci města - SK Dynamo České Budějovice, a. s.40253102+17. června. 2019 18:20:06
26.00Poskytnutí neinvestiční dotace Radě seniorů České republiky, z .s. s., na IV. mezinárodní sportovní hry seniorů - České Budějovice 20194066217-17. června. 2019 18:34:39
26.00Poskytnutí neinvestiční dotace Radě seniorů České republiky, z .s. s., na IV. mezinárodní sportovní hry seniorů - České Budějovice 201940212125-17. června. 2019 18:35:17
27.00Poskytnutí neinvestiční dotace na podporu bezplatného dárcovství krve v roce 20194035005+17. června. 2019 18:38:45
28.00Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice4037003+17. června. 2019 18:47:42
29.00Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice4037003+17. června. 2019 18:48:19
30.00Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice4037003+17. června. 2019 18:49:02
31.00Záměr vypsání veřejné zakázky na investiční akci Veřejné osvětlení realizované v rámci akce "Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice"4033007+17. června. 2019 18:53:16
32.00Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 20183933006+17. června. 2019 19:03:42
33.00Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 20183932007+17. června. 2019 19:05:13
34.00Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku Statutární město České Budějovice za rok 20183933006+17. června. 2019 19:06:58
35.00Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 20183934005+17. června. 2019 19:09:21
36.00Dodatek č. 10 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13.4.2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a.s. a statutárním městem České Budějovice3934005+17. června. 2019 19:11:23
37.00Rozpočtová opatření číslo 60, 72 a 733934005+17. června. 2019 19:16:34
38.00Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 393931008+17. června. 2019 19:19:02
39.00Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč3932007+17. června. 2019 19:24:32
40.01Dispozice s majetkem města – budoucí přijetí daru staveb zastávky MHD a chodníku a budoucí prodej části pozemku - parc.č. 707/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Pekárenská)3932007+17. června. 2019 19:27:16
40.02Dispozice s majetkem města - přijetí daru pozemku  parc. č. 383/2 v k. ú. Vráto - v rámci D3 0310/I Úsilné - Hodějovice3931008+17. června. 2019 19:29:11
40.03Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 282 v k. ú. České Budějovice 6, Žižkova tř.  3934005+17. června. 2019 19:30:27
40.04Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/615 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. U Rozvodny, sídliště Máj3934005+17. června. 2019 19:31:59
40.05Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2855/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. F. Hrubína)3936003+17. června. 2019 19:33:14
40.06Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků a staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Bytový dům F – Husova kolonie“, vše v k. ú. České Budějovice 4 ( ul. Mikuláše z Husi a ul. Trocnovská – Husova kolonie)3936003+17. června. 2019 19:34:39
40.07Dispozice s majetkem města – uzavření smluv o budoucím odkoupení staveb a pozemků pod stavbou ZTV v k. ú. České Budějovice 7, Děkanská pole3936003+17. června. 2019 19:36:18
40.08Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice3827074+17. června. 2019 20:20:39
40.08Dispozice s majetkem města – záměr výkupu částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2, popř. směny částí pozemků parc. č. 104/2 a 2672/49 v k. ú. Třebotovice3836002+17. června. 2019 20:22:38
40.09Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)  3812593-17. června. 2019 20:24:23
41.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. 5., 3. a 10. 6. 20193836002+17. června. 2019 20:28:00
42.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3836002+17. června. 2019 20:30:12
43.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3835102+17. června. 2019 21:21:23
43.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice38101189-17. června. 2019 21:22:33
43.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3852625-17. června. 2019 21:23:42
43.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice38100820-17. června. 2019 21:25:06
44.00Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 2. pololetí 20193835012+17. června. 2019 21:26:34

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"