Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019007

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2019007 ze dne 16. 9. 2019.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4242000+16. září. 2019 09:31:03
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4242000+16. září. 2019 09:33:38
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4443001+16. září. 2019 10:46:51
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4439122+16. září. 2019 10:47:56
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4443010+16. září. 2019 10:48:40
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu441012202-16. září. 2019 10:50:01
0.00Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Václavu Študlarovi za projekt revitalizace historického objektu Solnice v Českých Budějovicích v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města, ve 2. patře budovy magistrátu. Složení slibu Mgr. Šimona Hellera, náhradníka za Ing. Jaromíra Talíře, Mgr. Martina Pražáka, náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. a Josefa Špaka, náhradníka za Mgr. et Mgr. Adélu Kučerovou. Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu4433452+16. září. 2019 10:50:57
1.00Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4429816+16. září. 2019 10:56:05
1.00Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice44513215-16. září. 2019 11:14:38
1.00Volba předsedy a člena Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice4435315+16. září. 2019 11:15:40
2.00Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 44716138-16. září. 2019 12:07:23
2.00Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 4423795+16. září. 2019 12:07:58
2.00Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 44415187-16. září. 2019 12:09:19
2.00Vzdání se funkce předsedy a volba nového předsedy Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 44290510+16. září. 2019 12:09:58
3.00Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 20204440004+16. září. 2019 13:20:59
4.00Předání nemovitého majetku do správy příspěvkovým organizacím zřizovaným městem České Budějovice a zápis práva hospodaření na příslušný list vlastnictví4441003+16. září. 2019 13:22:56
5.00Informace o průběhu mezi-akcionářských jednání ve věci Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. 4238022+16. září. 2019 14:55:07
6.00Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., svolaná na den 7. 10. 2019 - delegace zástupce města na valnou hromadu a návrh zástupců města do dozorčí rady společnosti4231083+16. září. 2019 14:59:06
7.00Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky4138003+16. září. 2019 15:10:31
8.00Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice4134007+16. září. 2019 15:12:02
9.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/20194138003+16. září. 2019 16:05:55
9.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/20194126384+16. září. 2019 16:06:32
9.00Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2018/20194130065+16. září. 2019 16:07:06
10.00Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kaliště na koupi přenosné motorové stříkačky TOHATSU4140001+16. září. 2019 16:25:59
11.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 20184037003+16. září. 2019 16:27:59
12.00Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 20184034006+16. září. 2019 16:34:32
13.00Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019 - 3. výzva4039001+16. září. 2019 16:52:50
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“3836002+16. září. 2019 17:15:08
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“3836002+16. září. 2019 17:15:47
14.00Záměry vypsání veřejných zakázek: na služby pod názvem "Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie a na realizaci akce „Prodloužení životnosti serverové farmy SMČB – zajištění servisní podpory na období 2020-2022“3835003+16. září. 2019 17:16:15
15.00Úprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů4035050+16. září. 2019 18:42:51
16.00Rozpočtová opatření číslo 119 a 1203837001+16. září. 2019 18:55:03
17.00Rozpočtové opatření číslo 121 - úprava rozpočtu 20193835003+16. září. 2019 18:55:57
18.00Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 20193835003+16. září. 2019 18:59:33
19.00Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2019 - Výzva 23735002+16. září. 2019 19:02:34
20.01Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 2361/1 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s.3733004+16. září. 2019 19:03:58
20.02Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1517/1 v k. ú. České Budějovice 6, Čechova ul.  3733013+16. září. 2019 19:11:20
20.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Sirkárny)3731042+16. září. 2019 19:14:01
20.04Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2662/5 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic3623058+16. září. 2019 19:25:16
20.05Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava3729017+16. září. 2019 19:38:22
20.06Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 1739/3 v k. ú. České Budějovice 7, areál nemocnice3630015+16. září. 2019 19:56:26
20.07Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 2184/11, k. ú. České Budějovice 2, cyklostezka u LIDL  3633003+16. září. 2019 19:58:07
20.08Dispozice s majetkem města – odkoupení id. 1/2 pozemků parc. č. 2852/1, 2708/12 a 1713/12 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Topolová, Nové Hodějovice3627072+16. září. 2019 20:04:31
20.09Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4IIb.3632013+16. září. 2019 20:21:07
20.11Dispozice s majetkem města – směna pozemků mezi statutárním městem České Budějovice a ČR – ÚZSVM (vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví ČR – ŘSD a pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města)3632022+16. září. 2019 20:26:28
20.12Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2015/111 a 2015/139 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Dubenská, sídl. Máj)3630015+16. září. 2019 20:27:53
20.10Dispozice s majetkem města - směna pozemků v rámci stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - část 4 IIb.3631023+16. září. 2019 20:29:34
20.13Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2061/633 a 2984, k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj, ul. Ant. Barcala)3633012+16. září. 2019 20:30:49
20.14Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků parc. č. 2330/10 a 2330/13, k.ú.  České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)3631014+16. září. 2019 20:32:14
20.15Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 204/9 a 204/10 v k. ú. České Budějovice 4 (zanádražní komunikace)3732032+16. září. 2019 20:33:18
20.16Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – I. část3734012+16. září. 2019 20:35:23
20.17Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Generála Píky – II. část3733004+16. září. 2019 20:36:06
20.18Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 4 – ul. Generála Píky - III. část3732014+16. září. 2019 20:36:45
20.19Dispozice s majetkem města – převod pozemků pod komunikací – parc. č.  1517, č. 1621/1 a 1635/7, vše k. ú. České Budějovice 2 (silnice I/3 – Na Dlouhé louce)37132193-16. září. 2019 20:46:05
20.20Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 621 a 622/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.)37115183-16. září. 2019 20:51:13
20.21Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2636/3 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic36011223-16. září. 2019 20:53:16
20.22Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemků parc. č. 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8 v k. ú. Haklovy Dvory37014194-16. září. 2019 20:54:35
20.23Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice37016156-16. září. 2019 20:59:31
20.23Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice37014176-16. září. 2019 21:00:05
20.23Dispozice s majetkem města – záměr prodeje/směny části pozemku parc. č. 10/17 v k. ú. Třebotovice3729017+16. září. 2019 21:00:37
20.24Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/19 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. V Oblouku)36210123-16. září. 2019 21:16:07
20.25Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 62/1 za parc. č. 7 v  k. ú. Třebotovice37013231-16. září. 2019 21:17:48
20.26Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemků parc. č. 369/1 v k. ú. Staré Hodějovice za pozemky parc. č. 1372/12, 1382/1, 1387/1, 1400/1, 1403/14 v k. ú. České Budějovice 3  3707273-16. září. 2019 21:22:56
20.27Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě37022132-16. září. 2019 21:30:18
20.27Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě37020152-16. září. 2019 21:30:50
20.27Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení prodejního stánku na pozemku parc. č. 3363/4, nebo záměr prodeje pozemku parc. č. 3363/4 v k. ú. České Budějovice 3 - stánek na Pražské třídě3730025+16. září. 2019 21:31:22
21.00Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice3532003+16. září. 2019 21:59:22
22.00Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 6., 1., 15. a 29. 7., 19. 8., 2. a 9. 9. 20193530014+16. září. 2019 22:00:45
23.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3531211+16. září. 2019 23:04:02
23.00Zpráva o činnosti Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice3533011+16. září. 2019 23:04:36

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"