Magistrát města České Budějovice - Statistiky

Výsledky hlasování za zasedání 2019008

Výsledky hlasování o usnesení k bodům jednání zastupitelstva města České Budějovice, zasedání číslo 2019008 ze dne 4. 11. 2019.

BodNázev bodu jednáníPřítomnoProProtiZdržel seNehlasovalUsneseníDatum a čas hlasování
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4141000+4. listopadu. 2019 09:12:31
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4129642+4. listopadu. 2019 09:14:48
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4326098+4. listopadu. 2019 10:21:05
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4330094+4. listopadu. 2019 10:27:47
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu432301010+4. listopadu. 2019 10:28:54
00.Složení slibu Richarda Schötze, náhradníka za JUDr. Vojtěcha Filipa, zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu4341002+4. listopadu. 2019 10:29:29
01.Informace o odstranění zábradlí na Zátkově nábřeží 431801015-4. listopadu. 2019 11:27:39
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)431214125-4. listopadu. 2019 11:29:14
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)4328555+4. listopadu. 2019 11:29:44
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)43125224-4. listopadu. 2019 12:12:26
02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Za Potokem IV v katastrálním území České Budějovice 6 ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování)43274111+4. listopadu. 2019 12:13:11
03.Poskytnutí mimořádné dotace ústavu Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.4340012+4. listopadu. 2019 13:29:40
04.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice4241001+4. listopadu. 2019 13:31:10
05.Poskytnutí mimořádné investiční dotace pro Sportovní klub Pedagog České Budějovice, z. s., na kofinancování Modernizace sportoviště4241001+4. listopadu. 2019 13:36:55
06.Realizace a financování projektu "Autis Centrum, o. p. s." z programu MPSV4240011+4. listopadu. 2019 13:47:30
07.Přehled podaných žádostí o dotaci ve 2. a 3. čtvrtletí 201942300102+4. listopadu. 2019 14:48:10
08.Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (projektové dokumentace) z účetní evidence4238004+4. listopadu. 2019 14:51:51
09.Informativní zpráva ve věci přípravy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích4237041+4. listopadu. 2019 15:52:54
10.Rozpočtové opatření číslo 1444242000+4. listopadu. 2019 15:54:57
11.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 674235061+4. listopadu. 2019 16:00:31
12.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/82 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ul., sídliště Vltava4138003+4. listopadu. 2019 16:05:01
12.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 368/4 v k. ú. České Budějovice 6 (Žižkova tř.)411601312-4. listopadu. 2019 16:20:53
12.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 368/4 v k. ú. České Budějovice 6 (Žižkova tř.)4124584+4. listopadu. 2019 16:21:22
12.03.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/4 za část pozemku parc. č. 3340/27, k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny  4136005+4. listopadu. 2019 16:25:30
12.04.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení  pozemků v rámci stavby „Výstavba bytových domů Husova kolonie U Rozumova dvora: II. etapa“, k. ú. České Budějovice 4 (ul. Korandova, Husova kolonie)4136005+4. listopadu. 2019 16:27:00
12.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 236/3 a 712/4 v k. ú. České Budějovice 6 - lokalita Nádražní ul.4136005+4. listopadu. 2019 16:30:24
12.06.Dispozice s majetkem města – výkup částí pozemků parc. č. 110/1 a parc. č. 104/2 v k. ú. Třebotovice4129084+4. listopadu. 2019 16:37:23
12.07.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1461/3 v k. ú. České Budějovice 5413131213-4. listopadu. 2019 16:40:16
12.08.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 631/71 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kopretinová, Suché Vrbné)410171311-4. listopadu. 2019 16:42:03
12.09.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku v lokalitě u Lučního jezu v k. ú. České Budějovice 2, ulice U Lučního jezu4102579-4. listopadu. 2019 16:44:26
12.10.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 70/26 v k. ú. Haklovy Dvory (lokalita Novohaklovský rybník)41026411-4. listopadu. 2019 16:45:40
12.11.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 204 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Hlubocká)4102858-4. listopadu. 2019 16:46:55
12.12.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská4159234-4. listopadu. 2019 17:03:32
12.13.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2666 v k. ú. Třebotovice41021146-4. listopadu. 2019 17:06:45
12.14.Dispozice s majetkem města – prodej  částí pozemků parc.č. 1506/4 a parc. č. 1379/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. J. Milíče, Nové Vráto)41012218-4. listopadu. 2019 17:08:22
12.15.Dispozice s majetkem města – prodej  části pozemku parc. č. 1603/1 v k. ú. České Budějovice 4 (ul. U Skladu, Nové Vráto)41019175-4. listopadu. 2019 17:12:24
12.16.Dispozice s majetkem města – v k. ú. České Budějovice 2 a k. ú. České Budějovice 3 – severní spojka (Hansovi)41011264-4. listopadu. 2019 17:14:24
13.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 23. a 30. 9., 7., 21. a 23. 10. 20194135024+4. listopadu. 2019 17:29:13
14.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 5. 2019 a ze dne 16. 10. 20194140001+4. listopadu. 2019 17:38:07
14.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 5. 2019 a ze dne 16. 10. 201941230153+4. listopadu. 2019 17:38:46
15.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 202040103243-4. listopadu. 2019 17:47:35
15.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na 1. pololetí 20204033070+4. listopadu. 2019 17:48:08
16.Jmenování pracovní skupiny pro úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města České Budějovice3838000+4. listopadu. 2019 17:52:29

Nápověda

Přítomno
Počet přítomných zastupitelů při hlasování.
Pro
Zastupitel hlasoval pro navržené usnesení.
Proti
Zastupitel hlasoval proti přijetí navrženého usnesení.
Zdržel se
Zastupitel se vyjádřil, že se zdržuje hlasování.
Nehlasoval
Zastupitel byl přítomen, ale nevyjádřil žádným způsobem svůj postoj k navrženému usnesení.
Usnesení
"+" – usnesení bylo nadpoloviční většinou hlasů (z celkového počtu zastupitelů, nikoliv přítomných) přijato, "-" usnesení nebylo většinou hlasů přijato, to znamená, že méně než polovina z celkového počtu zastupitelů hlasovala "Pro"